WebSiteTemplate.org
Начало > Бог има докосване за теб

Бог има докосване за теб

Да! Точно така! Живият Бог има докосване и това е Неговото докосване за теб. Така е! Дай Му себе си! Създай Му условия, за да те докосне и да почувстваш, че не ти живееш, а да почувстваш, че Някой друг живее в теб. Ще ти стане ясно, че Исус от Назарет живее в теб.

Когато Исус докосва духа ти, това е Неговото любящо погалване. Тялото ти също ще усети това, защото има специфична взаимна връзка между тялото ти и твоя човешки дух. И когато духът ти е посетен, тялото малко или много ще усети това присъствие./може би не всеки път/ 

Моята душа копнее за повече присъствие от Бога, да усещам как ме изпълва, как преминава през мен. Божественото присъствие освежава вярата, когато се преживява онази сладостна тръпка от Бога. Преживяното присъствие води до вътрешно облагородяване.

Това пожелавам на тебе, това пожелавам на мене, да се молим така, че Христос да ни изпълва. Нека да не се лишаваме от това докосване, то е толкова чудесно и приятно. Нищо не може да се сравни с Него. Това присъствие ни прави радостни, доволни и щастливи, дори ако навън вали и е студено. Доброто състояние на сърцето, не обръща внимание на „лошото време”. За такова сърце, изпълнено със Святия Дух, няма лошо време, защото сърцето е радостно. Каква е цената за това докосване от горе? Как мислиш?

Застани в усърдна сърдечна молитва и навлизай в Исус...