WebSiteTemplate.org
Начало > Верен на Бога

Верен на Бога

 

1 Кор. 4:2 ”При туй,което тук се изисква от настойниците е,всеки да се намери верен.”

Верни бяха:Мойсей,Данаил,Йов,ап.Павел и много други.Примерът еталон обаче,си остава Христос.Някои казват:Христос е Бог,не можем да се мерим с Него...Тогава да вземем подобен на нас...Данаил.

 

Кой е верен?Как да бъде верен?

Книгата Данаил-какъв беше Данаил и какво правеше? 5:11”Има човек в царството ти,в когото е Духа на Святите Богове.”

-Духът на Бога в теб...Това оставя следи,в теб...Работи ли Бог в нас и чрез нас?

-Значение на кръщението в Св.Дух-това е съкровище в нас.

Дан.5:12”Защото превъзходен дух и знание се намираха в тоя Данаил.”Мъдрост в постъпките,в говоренето.Тогава ще знаем как да се обхождаме правилно.Светът разпозна Данаил.Познаха,че Бог беше с него.Това може ли  да се каже за нас?

Дан.5:17”Подаръците ти нека останат за тебе и дай на другиго наградите си.”Той беше неподкупен и не обичаше ласкателства,а подкупът те прави зависим,задължен,изкушава те да правиш компромис,изкривяваш истината.Ласкателството пък води към лицемерие,тайно очакване на нещо от някого,полза,облаги.Това  е верност.

6:10-Редовно се молеше-3 пъти на ден.Това е задължение за сила. Това   е  верност.

6:23-уповаваше до смърт на Бога.Само голямата вяра няма страх от смъртта.Да си кажеш:И да умра ще отида при Бога,се изисква да бъдеш силен духом.Това  е верност.

10:12-Ангелът му казва:”Откакто ти преклони сърцето си...и да смириш себе си пред своя Бог,думите ти се послушаха и аз дойдох поради думите ти.”Ангелите работят за нас.

Накрая 6:4”...но не можеха да намерят никаква причина или вина,защото той бе верен и в него не се намери никаква погрешка или вина.”

Много християни са спасени,но малко са тези,които са верни на Бога.Затова,малко са вярващите,на които Бог може да се довери за специални служения,за духовните дарби.Павел казва:”Предай това на верни човеци...”,не на всеки.Може да е трудно да намериш верен,но най-верният,нас намери...Верността изисква посвещение.Да се посветим изцяло в служба на Бога без компромиси.Да намразим духът на света.Това е верност.

Откр.2:10”Бъди верен до смърт...и ще ти дам за венец,живота.”

1Тим.3:11”...верни във всичко.”Нека да отдадем таланти,възможности,време.

Верен-може да бъде този,на който живота му отговаря на истината( на Христовото учение) и е предан,привързан към Бога,на чийто добри чувства може да се разчита.Който е постоянен да изпълнява Словото и е постоянен в добрите си чувства към другите.Който не променя своята святост към някого,дори при неблагоприятни условия и обстоятелства(често пъти това е трудно).

Ето и други стихове за вярност:

Мат.25:21”Господарят му рече:Хубаво добри и верни слуго(християнино).В малкото си бил верен...”В дребните неща да постъпваме честно и справедливо.Ако не сме верни на дребните неща на земята,как ще ни повери Бог големите неща на небесата.Верността идва,когато знаем Словото,изпълняваме го без компромиси.

Пс.31:23”Господ пази верните.”И защо ги пази?Защото вършат Неговата воля.Така ли е с нас?Верни ли сме?Или само малко?

 

Бог да ни помогне да бъдем верни,както Той иска!