WebSiteTemplate.org
Начало > Гордост

Гордост

 

Пс.138:6”Защото Господ е възвишен, но гледа на смирения, а гордия познава отдалеч.”

С Божията помощ, направих едно систематическо изследване на думата „гордост”.  Ще разгледаме следните неща:

-произход на гордостта

-порицанието на гордостта – осъждението й от Бога

-гордостта и нейните последици

-наказанието на гордостта

-и примери за гордост в Библията

 

За гордостта ние сме свикнали да говорим и мислим за нейните най-груби и фрапиращи външни форми.  Но има и други, по финни форми на гордост вътре в човека, които не се виждат, или трудно се забелязват и човек даже не разбира и не подозира, че е в състояние на гордост.  Факт е, че много от проявите на гордост, хората ги оправдават и им слагат други имена.   Понеже много прояви не се смятат за гордост, добре е да се говори за това качество, с цел да имаме знание и да се предпазваме.Тази проповед не е за критикуване, а за поука.   Пр.16:5”Мерзост е на Бога всеки, който е с горделиво сърце.”    Човек трябва да се поучава, защото е склонен да греши лесно.

 

    1.Произход на гордостта.

    

Гордостта не е нещо ново.Тя е старо качество, идващо не от древността...а от другия свят.   Библията говори, че това качество се появи първо в небето, в Луцифер, в сатана, преди да бъде изхвърлен от небесата и да бъде наречен дявол – което значи хитрец, измамник.  После дявола донесе това качество на земята между хората.Гордостта е рожба на греха.Бих казал, че гордостта е златния медал на дявола.Той първи заслужи този медал.   В Исая14:13,14 виждаме точно това: ''А ти казваше в сърцето си – ще възляза на небесата, ще възвиша престола си над Божиите звезди,...ще бъда подобен на Всевишния.''   Ето, мисли и чувства  на гордост. Гордостта го караше да отиде в забранени зони за него – или непослушание.Желанието му е било, да проникне в забранени места за него...  Вижте, в някои форми на непослушанието, има нотка на гордост, неподчинение, непокорство, които създават условия за надигане – или почва за разтежа на  гордостта.

 

Тук на земята човешката гордост произлиза от сърцето, например - Мар.7:21-23  ''Защото, отвътре, от сърцето на човеците излизат зли помисли, блудства, кражби, нечестие, коварство, сладострастие, лукаво око, хулене, гордост, безумство.Всички тия зли неща излизат отвътре и оскверняват човека.''      Този текст показва, че гордостта осквернява човека и Бог я определя като зло качество.

 

       

    2.Гордостта ...е осъдена от Бога.

 

Пр.8:13  ''Аз мразя гордост и високоумие, лош път и опаки уста.''

Пр.21:4  ''Надигнато око и горделиво сърце, които на нечестивите са светилника им, е грях.''

 

    3.Какво прави гордостта в човека и нейните последици.

 Сега ще видим нейните разновидни форми, които често не се смятат за гордост.  Вярващият човек може да си мисли, че като е повярвал в Бога, гордостта ще бъде далеч от него и няма да дойде отново.  Но в груба или по-финна форма, гордостта изкушава човека, когато той не е бдителен, когато е слаб, когато не внимава, когато не пребъдва достатъчно.   Гордостта идва така майсторски в сърцето на човека, че той не разбира, че гордост се проявява чрез него...     например:

 

-Горделивият човек иска да представлява нещо, да бъде важна личност, да бъде забелязан.Подбира своята среда, гледа на лице.  Някои търсят комплименти и ласкателства.  Други искат контакт с важни личности.Има хора, където гордостта ги кара да не те познават, отминава те и ти се чудиш.  Най-разпространената форма на гордост се наблюдава в поведението, в думите, жестовете, маниерите, изражението на лицето и реакциите.Ето защо, човек може да се окаже бързо и лесно в капана на гордостта, в нейните разновидности.

 

-Непростителността е друга форма на гордостта. Защо?  Защото вътрешната гордост пречи човек да се смири и да си прости с другия. Да считаш, че само ти си винаги прав, какво е ?

 

-Друга финна форма на гордост, това е презрението!  Бирника и фарисея в  храма...   Да презираш другия означава, че не го зачиташ и считаш себе си по-горен от него.  А Словото казва обратно: Да считаш другия по-горен...    Пс.123 говори за презрението на горделивите...

 

-Когато се говорят големи думи, които не могат да се изпълнят, също е проява на гордост. Както и подигравки и надути неща.

Пс.73:7-9''мечтанията на сърцето им се превишават...присмиват се и говорят нечестиво, говорят горделиво...възвишават устата си...''

 

-Да се мислиш за мъдър и да налагаш себе си, е вид гордост.  Гордостта прави човека глупав и прост, руши авторитета му и създава неодобрение в другите.Това качество прави човека да се мисли повече отколкото е.  В гордостта се крие бунт, арогантност и порочност. Ако гордостта не се спре, тя лесно води и към други грехове.  Пс.19:13''Още и от гордост предпази слугата си, да не ме завладее, тогава ще бъда непорочен и ще бъда чист от многото престъпления.''

 

-В 1Кор.8:1, Словото Божие казва,че знанието възгордява. Кога? Когато знанията се изявяват без смирение, без любов. Ако знанието се изявява грубо, то отблъсква, вместо да спечели човека.

 

-Гордост е, когато помогнеш на някого, той преуспее, а после не те зачита.

 

-Днес самохвалството по света е нещо като мода, но то е гордост. А с Господа можеш да се хвалиш. Ако вярващият не прославя с устата си Бога, той ще прославя себе си. Ако не отдадем славата на Бога, ще залитнем в гордост.

 

-Гордост и падение (провал) са много близо.

Пр.16:18''Гордостта предшества погибелта.''  Или гордостта е преди провала.Тя е причината за падението.

Пр.11:2''Дойде ли гордост, идва и срам.''

Така беше със Сатана преди да пропадне в небето...Гордостта е сила, която влияе лошо.Тя е свързана и с други лоши качества.

Пр.13:10 ''От гордостта произхожда само препиране.''   Защо?  Защото гордостта е заинтересована да спечели спора, отколкото да запази приятелството.

Пр.29:23''Гордостта на човека, ще го смири.'' Как? Ами ще му се случи нещо, което ще го смири.

 

-Гордост е, когато говориш на някого, а той не иска да те слуша, смята те за по-незнаещ, за заблуден, изостанал, остарял и т.н.

Пр.18:13''Да отговаря някой преди да чуе, е безумие и позор за него.'' Равно е на гордост.

 

-Гордостта не приема съвети.

Пр.15:32 ''Който отхвърля поуката, презира своята си душа.''Гордостта презира смирението и кара човека да мисли, че само той е прав и само той знае.Да настояваш, че разбираш нещата, както ти мислиш, без да провериш дали си прав и държиш на своето, въпреки, че те съветват правилно...Какво е това? Не е ли гордост? Нека да си спомним тогава такива ситуации имали ли сме в живота си?

 

-От Библията разбираме, че гордостта измъчва другите, защото не е от Бога и действа натоварващо.  Пс.10:2  ''Чрез гордостта на нечестивите, сиромаха се измъчва.''

 

-Има и гордост поради външност.Красивите хора имат такова самочувствие, така че малко от тях предават себе си на Господа.  Езек.28:17 ''Сърцето ти се надигна поради хубостта ти.''

 

-Когато някой се издига – било в света, или в църковната йерархия, също може да дойде гордост, която го води да надвишава правата си.

 

-В семейството – ако мъжът смята, че само той е прав, ако жената смята, че само тя е права, това избива в гордост, неосъзната гордост.

 

-Парите и богатството например, правят човека самоуверен, важен, с високо самочувствие.Това го правят парите, многото пари.Те променят.Чрез пари са пропадали много хора, защото смирението се забравя, а се получава надигане, вътрешмо чувство за превъзходство над другите.Когато облечеш нова скъпа дреха, самочувствието лесно ще те нападне. Езек.28:5''...сърцето ти, се е надигнало поради богатството ти.''   Власт, пари и издигане трудно се владеят. Ако не ги овладееш, ще те бутнат. Гордостта лесно намира грешките на другите.  Не се ли превъзмогне, тя произвежда закоравяване и своеволие.  Гордостта оправдава себе си, за да не бъде никога виновна. Гордостта има и странни форми. Например: има монаси, които се водят членове на ордена на бедните монаси. Те се гордеели със своето бедно облекло. Носели са дрехи, по-точно дрипи с много дупки и кръпки.За святостта на монаха се съдело от количеството на дупките и кръпките.  Вижте как дявола разиграва хората от едната крайност на гордостта  до другата крайност.

 

-Гордостта е свързана и със завистта, тъй щото гордостта се дразни от превъзходствата на другите, или от техните успехи. Издигането и благословението на другите е унижение за гордостта.Тя страда. Горделивият е жертва на лъжливо мнение за себе си. Гордостта се измъчва, когато иска да бъде първа, а не може.

 

И сега – любовта. Тя умъртвява гордостта.Ако любовта е в нас, гордостта няма място.  Коя любов? Практичната...не от уста.

Гордост ли е, ако се хвалиш с Господа? Да се хвалиш с Господа има своите граници...престъпят ли се те, идва превъзнасяне, за което Павел писа.

 

    4.Наказанието на гордостта.

Мал.4:1 ''Защото ето, иде денят, който ще гори като пещ и всичките горделиви и всички, които вършат нечестие, ще бъдат плява и тоя ден, който идва, ще ги изгори, казва Господ.''

   

5.Какви примери за гордост има в Библията?

5.1 Сатана

5.2 Цар Навуходоносор

Дан.5:20''Но, когато се надигна сърцето му и духът му закоравя, та да постъпва гордо, той беше свален от царския престол...''

5.3 Случаят с Ахитофел – царския мъдър съветник 2 Царе17:23  ''А Ахитофел като видя, че съвета му не се възприе, оседла осела си и стана та отиде у дома си в своя град и като нареди домашните си работи, обеси се.Така умря.''  Защо се обеси? Защото гордостта го накара да се почувства обиден.

5.4 За цар Езекия се казва в 2 Лет.32:25, че сърцето му се надигна.

5.5 В Деян.12:21-23 цар Ирод произнесе добра реч, надигна се в себе си, не прослави Бога и умря.

5.6 Откр.3:17''Понеже казваш богат съм, забогатях, и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаян, нещастен, сиромах, сляп и гол.''

 

Господ да ни пази братя и сестри от такива неща.Бог да помогне да преодоляваме всякакъв вид гордост. Всеки разбира, че понякога е бил завладяван от формите на гордостта. Но, с Бога трябва да победим и да превъзмогваме. Гордостта и злото ще отминат и няма да оставят положителни следи.  Един ден ще остане само доброто, възвишеното, святото, което ще оставя свежи следи във вечността.