WebSiteTemplate.org
Начало > Господарят предлага

Господарят предлага

Бог, като велика, колосална личност, е и Господар на всичко, защото е създател на видимото и невидимото. Само Той е достоен да бъде Господар над всичко. Ние говорим за „Господарят предлага”. Какво предлага? Много неща! Чрез своето слово – Библията, вечният Бог, Господарят на живота ни предлага много неща. Остава само да отворим писанията и да ги намерим.

Заглавието на тази тема дойде в мен преди няколко години. Мисля, че то е кратко и просто. Понякога обаче се оказва, че простите и лесните на глед неща от Словото, могат да се окажат на практика не съвсем лесни. Има неща, които на теория са лесно постижими, но на практика не е така. Подобно е и със заглавието, което е свързано с Псалм 105:4. Защо? Защото, оказва се, че плащането на цената на практика за някои духовни ценности, не е малка, защото изисква себежертва, себеотдаване, да презреш своята воля и да приемеш неща, които няма да ти харесат. И всичко това, за да пораснеш и да угодиш на Бога.

Стигнах отдавна до извода, че да говоря за цената е едно, а да се насиля и да се напъна да я плащам, е съвсем друго. Днес, като че ли стана модерно да цитираме известни проповедници и да казваме: „Трябва да платим цената.” Най-добре е всеки един от нас да започне да я плаща. Проблемът е дали знаем наистина как да я плащаме. Цената може да ни харесва и да има значение, но успехът идва след като влезем в нея.

Ние виждаме, че вечният Бог, Господарят на живота, предлага нещо специално и задълбочено на всеки повярвал и спасен, който иска да напредва и да бъде не само спасен, но и в по-голяма близост с Бога. Божието предложение е казано просто и ясно в Псалм 105:4. Предлагат се три неща: „Търсете Господа и Неговата сила, търсете лицето Му винаги!” Първото нещо е: „търсете Господа”, второто е: „Неговата сила” и третото: „търсете лицето Му винаги”!

Преди да разгледаме тези три неща, искам да кажа следното: Целият този псалм, заедно с 4-я стих, показва, че Бог говори на вярващи хора, защото в стих 6 пише: „Вие, потомци на ...Авраама, чада Яковови, негови избрани...” Така че на 4 стих трябва да обърнем внимание ние, вярващите.

Обикновено един невярващ не е запознат с духовните неща, а новият във вярата не е научен на задълбочените неща от Словото. Тук става дума за хора, които са спасени и искат нещо повече. Освен това,този четвърти стих ни показва една духовна градация, една духовна стълба, която след новорождението и кръщението със Святия Дух, води към изобилни благословения, състояния, които Бог предлага на сериозни и посветени християни, които искат да изпълнят този четвърти стих.

Явно е, че тези три неща в стиха са важни за приближаването ни повече при Бога. Възможно е вярващият да е спасен, но да не се изкачва по стълбата на този стих.

Първото стъпало, което спасеният вярващ трябва да изкачи е „търсете Господа”. В Псалм 14:2 е зададен въпрос: „Господ надникна..., за да види има ли някой разумен, който да търси Бога.” Много е важно как ние, вярващите, търсим Господа. Изразът „търсете Господа” не се ограничава само в обикновената, или повърхностната молитва. Той е нещо повече, нещо по-задълбочено. Разумният вярващ би трябвало повече да търси Божието присъствие. А това значи по-голяма вяра и уважение към Бога. Това е и ревност за Господа. Човек чувства глад за него. Душата му жадува за нещо повече.

„Търсете Господа”, това е призив, който звучи като повеление, заповед. Това е задача, която трябва да решим. Да търсим Бога е и отговорност. Ние сме призовани на това. Защо? Защото ако не Го търсим добре, няма да имаме и добро духовно състояние. Който вярва и разбира това ще стъпи смело на това първо стъпало и ще иска да търси Господа от сърце.

Вярвам, че на това стъпало има много вярващи. Необходимо е колкото е възможно повече хора да се качват на него. Тук не става дума за обикновен, повърхностен християнски живот. Въпросът е за нещо повече- дали християнинът е разумен, тоест жаден и гладен за Бога. Правим ли разлика между това да се моля и да търся Господа? Да Го търся, това предполага по-задълбочена и усърдна молитва. Това ми прилича както, когато търсим някого. За да го търсим, ние трябва да отделим време за това. Понякога дори много време.  Така е и тук, в това, за което говорим.

На това първо стъпало, вярващият трябва да се научи да се моли усърдно и повече да търси Господа. Ще ви припомня за пророк Илия. Той беше човек на усърдната молитва. Спомнете си още за Яков 5:16. Там е казано, че в усърдната молитва има голяма сила. Петър беше в затвора, а църквата принасяше за него усърдна молитва.

Следващото стъпало е по-високо. Казва се: „търсете Неговата сила”! Освен да търсим Господа, тук вече сме съветвани да се качим на по-високо ниво, предлага ни се нещо повече – да навлезнем в нещо по-дълбоко и то е не само да търсим Бога, но сега да търсим и Неговата сила. Това включва също и дарбите на Святия Дух.

Разбираме ли, че тук вече сме изправени пред нещо, което е още по-сериозно и трудно. Това е стъпало, на което по-малко християни стъпват. Вярвам, че постът ще улесни качването върху това стъпало. Това е състояние, в което вярващият желае да се усамоти, за да търси повече Господа. Не казвам, че трябва да се моли по цял ден, всеки ден, 365 дни в годината. Това са отделни моменти в едно такова търсене на Бога, които човек трябва да намери сам за себе си. Може да си вземе отпуск. Аз съм го правил и не съм съжалявал за това, напротив, бил съм отвеждан в по-дълбоки сфери на Святия Дух.

Когато говорим например за Божията по-голяма изцелителна сила в нас, тя може да не дойде така бързо и лесно. Но тя идва чрез пълно посвещение, очистване, повече молитва и вяра.

Йоан 2:24 „Но Исус не им се доверяваше, защото познаваше всичките човеци.” Това важи и за дарбите на Святия Дух. Човек може да е спасен, но да не е способен да понесе товара на някоя дарба от Святия Дух, товара на Божията сила. Учениците на Исус не можаха да изгонят един силен демон не само поради неверие, но и защото нямаха сила да го изгонят. Затова Исус им каза рецептата: „Този род не излиза, освен с молитва и пост” (вижте и помислете добре върху текста и контекста в този случай, и не мислете, че това е само „род неверие”).

Всеки вярващ знае, че с пост и молитва идва по-голяма сила от Бога. Ние може да го знаем, но можем ли да повярваме, че с нас ще се случи. Може да постиш например 5 дни и да получиш сила от Бога, но след 15 дни, отново да нямаш тази сила. Тя иска поддръжка. Да влезем в силата на Бога, това ще ни повлияе, ще ни преобрази, ще разберем много неща.

Божията сила ще ни направи да познаваме повече Бога. Най-важното е да разберем, че Божията сила се дава на нас не за собствено удоволствие, а с тази божествена сила да служим на хората. Излиза, че силата ни се дава заради другите. Да не стане така, че да мислим, че имаме силата на Бога, а всъщност да я нямаме както трябва.

Третото стъпало или състояние е: „Търсете лицето Му винаги!” На това стъпало летвата на изискванията се вдига още по-високо. Когато търсим лицето на Господа се случват две неща: Първото е в Псалм 119:135: „Осияй с лицето си над слугата си!” Бог да те осияе с присъствието си, смятам, че това не е малко преживяване и благословение. Може би всеки не стига до такова осияване, което е плод на много молитва, на пост, смирение, послушание и търсене на Бога. Бих казал и покаяние, чрез което биваме очистени, защото в Псалм 84:7 се казва: „Те отиват от сила в сила” и това не е малко.

Второто нещо е в Деяния 3:19: „Покайте се, и обърнете се, за да се заличат греховете ви, и да дойдат освежителни времена от лицето на Господа.” За християнина, който иска повече да търси Господа, този стих трябва перифразирано да звучи така: „Покай се отново, преодолей това, което ти пречи, за да дойде освежително време, време за съживление в тебе, от лицето на Господа!”

Тези освежителни времена, които можем да получим от Господа, са равни на лично или масово съживление. Ние се занимаваме сега с израза „търсете лицето Му винаги”. Ако я нямаше думата „винаги”, щяхме да четем така: „търсете лицето Му”, което значи, че ще Го търсим от време на време, когато желаем. Но думата „винаги” определя, че търсенето е редовно, всеки ден, постоянно. Ето това е мъчното. Това е ниво, в което малко хора могат да навлезнат и поддържат. Знам, че един от тях е Йонги Чо, който всеки ден се моли по няколко часа за деня. Ето това представлява „търсете лицето Му винаги!”

Преди време две корейки ми казаха, че Йонги Чо се моли сега по 7-8 часа на ден. Разбираме ли сега, защо третото стъпало е специално и трудно. Осъзнаваме ли колко малко хора се занимават с него. Работата е в търсене на Божието лице и стоене в Божието присъствие. А не това да се прави от време на време, както при второто стъпало, но винаги.

Ти как мислиш, можеш ли да направиш нещо подобно на това, което прави Йонги Чо? Мисля, че не всеки може да издържи на това всекидневно търсене, защото то изисква и време. Други казват, че това не е за тях, а само за пастори и евангелизатори. А някой може би, сега докато чете, за пръв път чува за такова търсене на Бога. Все пак обаче ние разглеждаме словото на Бога. Може да има и хора, които тези неща не ги разбират и не искат да вникнат в тях. Те вече са си изработили едно виждане относно Бога и молитвата и не искат да проумеят нещо друго. Тук нещата опират до личното откровение и израстване на християнина.

Има ниво, в което Святият Дух отваря повече ума на човека. Някой може да е във вярата 25 години и пак да не разбира добре за духовните дарби, а също и други неща от Словото. Стъпалото, за което говорим е като скок на височина, която не всички могат да преодолеят, въпреки че са спасени. Това може да се окаже, че не е по силите на всеки. То е доста твърда храна, изискваща и по-голяма вяра. И все пак „търсете лицето на Господа” е мечта за всеки ревностен християнин.

Бог е Бог на постоянството, и ако сме постоянни да пребъдваме, ние сме в Неговата воля. Ако не правим това, ще бъдем непостоянни. Тогава как ще ни се довери? Бог се интересува от живот в постоянство, святост и верност, за да гласува доверие на някого за по-специално служение. Духовните дарби не се дават евтино, без цена по отношение на посвещението и сериозността на християнина.

Прави ли ви впечатление, че духовните дарби се срещат по-рядко. Така е, защото съдът (сърцето) трябва да бъде изчистен, за да се използва. Ако разгледате под микроскоп, по отблизо живота на всички онези, които Бог е употребявал мощно, ще разберете за какво говоря. Бог ще ни употребява според нивото, до което сме се изкачили. Има вярващи, които в живота си могат да направят чрез Святия Дух голям скок във вярата и святостта.

Тук искам да предупредя този, който чете, да не допуска грешката, която аз допуснах преди много години, като смятах, че Божията сила и по-голямо помазание, е само за специални хора, а не за всички. По-късно разбрах, че съм мислел неправилно. Защото Бог ми показа и ми даде да вкуся, да преживея и да видя с очите си, че Божията сила за изцеление и чудеса в по-голям размер, е за всеки. Условието е, цената да бъде платена.

Господарят ми каза: „Махни това, което пречи!” Когато стана това, получих допълнително дух на покаяние и дух на молитва. Естествено имаше и добри резултати. Дяволът може да ни представи нещата като невъзможни. Но Божието слово казва: „Всичко е възможно за този, който вярва”

1 Коринтяни 14:1 „...копнейте за духовните дарби!”

1 Коринтяни 12:31 „...копнейте за по-големите дарби!”

Желая, въпреки трудностите, ти и аз с Божията помощ, да се изкачваме всеки ден по духовната стълба, според Псалм 105:4.

Да помним, че Господарят на живота предлага да навлизаме в по-дълбоките неща.

Той не насилва, само предлага: „Търсете Господа и Неговата сила, търсете лицето Му винаги!”