WebSiteTemplate.org
Начало > Добро начало – лош край

Добро начало – лош край

 

Това става с много хора, които са тръгнали с вяра.Лошите примери трябва да бъдат полезна поука за нас, за да внимаваме повече.”Добро начало – лош край.”  Трябва да мислим върху това и да не позволяваме то да се случи с нас.

 

Какво е станало, за да се стигне до лош край?Интересно е, че в лошия край често се навлиза наусетно и незабелязано.Господ не ни е определил на това – да имаме лош край, лош завършек...лош финал!Човек сам си го прави, когато се отклонява от доброто начало.Бог желае за нас добро начало и добър край.Но, ако човек слуша дявола или се поддава на своите страсти и грешки...ще завърши зле, ако не се осъзнае навреме.Ето защо, Библията е пълна със съвети и предупреждения, за да не завършим зле и да отпаднем от вярата.Вижте следните стихове например:

 

Гал.5:7”Вие вървяхте добре.Кой ви попречи, да не бъдете послушни на истината?Това убеждение не беше от Онзи(Бога), Който ви е призовал!”  Тук Божието Слово предупреждава тези вярващи, които са започнали с вяра добре, но постепенно тръгнали назад.Писано е:”Вървяхте” – минало време.А сега?Как е сега?”Кой ви попречи?”Някой е попречил...

 

Евр.10:38,39”А който е праведен пред Мене, ще живее чрез вяра, но ако се дръпне назад, няма да благоволи в него душата Ми.Ние обаче, не сме от ония, които се дърпат назад, та да се погубват, а от тия, които вярват, та се спасява душата им.” Този стих показва, че Господ знае, че някои вярващи ще тръгнат назад...към лошия край ще тръгнат.Дали ще стигнат до него зависи от човека дали ще се покори на Бога!

 

За да започне един вярващ да върви духовно назад, нещо се е случило вътре в сърцето му.Като че ли мъгла е обвила съзнанието, за да не разсъждава добре.Грехът започва вече да не изглежда като грях, а нещо нормално.Губи се и страхът от Бога.Човекът много не се замисля върху Словото.Започва да се съобразява не с Божиите принципи, а със своите разбирания.Забелязали ли сте, че когато съгрешавате, в този момент не мислите за Бога!!! Умът ви е зает с проблема, със ситуацията, в която сте.

 

Има Библейски герои, които започнаха добре, а завършиха зле.Те са за нас пример, за да не им подражаваме:1 Царе:10 глава – Саул.Бог го избра за цар.Два пъти Саул избра умишлено да не се подчини на Бога.И той беше отхвърлен от Бога и Господ не беше с него.Всъщност Саул тръгна назад до момента, когато го убиха.Тръгна с Господа добре, а завърши зле.Послушанието спрямо Бога, е по-добро от много други неща.Ето и подобни примери:

 

-Корей и Датан(Ст.Завет) – тръгнаха назад...чрез роптание, чрез неправилно и зло говорене.Така те стигнаха до лошия край, където Господ ги уби.

 

-Анания и Сапфира(Н.Завет) – тръгнаха добре заедно с другите вярващи до тогава, докато си наумиха да лъжат Бога умишлено.Като че ли Бог е сляп и не вижда!?Тръгвайки назад те навлезнаха в лошия край и Господ ги уби.

 

-Юда Искариотски – гледаше 3 години чудесата на Исус, слушаше думи, идващи от небето...но предаде Исус.Това беше смело тръгване към лошия край.Последствията – смърт – физическа и духовна.

 

Никой от тези хора в началото не е мислил, че прави зло.Това е важното да разберем. Нека бъдем духовни хора, за да имаме разбиране и откровение за това, което правим.Когато редовно четем Библията – това е спирачка спрямо злото...

 

Вижте и 2Тимотей4:10”Димас ме остави, като обикна сегашния свят.”Ако обичаме този греховен свят, вървим назад.Ако обичаме обаче другия свят, духовния, невидимия...ще вървим напред.

 

1Йоан1:6”Ако речем, че имаме общение с Него, а ходим с тъмнината, лъжем и не действаме(постъпваме) според истината.”  Или, ако смятаме, че сме вярващи, а животът ни говори друго, всъщност ние сме тръгнали назад, към лошия край.Колко много хора – млади и стари тръгват с вяра, а после отиват в света, в стария начин на живот.Всеки отпаднал християнин не върви напред, а назад.Това е жалко.Да тръгнеш добре, а да завършиш зле.Да започнеш добре, а да завършиш в неверие, в недобри дела и постъпки.Това е, от което трябва много да се пазим.Да вървиш назад – това е съдбоносно за човешката душа.Затова трябва да бдим за поведението си и веднага да се покайваме.Да не чакаме сърцето ни да се закорави.Ако мислено се обърнем назад в живота си, ще видим, че сме започнали християнския си живот си добре – ревностно, с вяра, с покаяние и страх то греха.Но сега, след време, какво е състоянието ни? Към къде върви живота ни?Към стабилизиране или към отпадане?Трябва да се стремим към добрия край!!!Той е, който ще ни направи щастливи и тук, и през вечността.Исус дойде, за да ни запознае с духовния живот и да влезем в него.Исус ни предлага добрия край.Дяволът предлага лошия край.Какво ще изберем зависи от нас, от нашите решения...По пътя обаче за добрия край се изисква издържане, устойчивост, търпение, изчакване, по-малко говорене, внимаване...

1Царе12:20”...не се отклонявайте от следването на Господа, а служете на Господа с цялото си сърце.”

 

Бог да ни помогне да правим това, за да имаме и добро начало и добър край.Амин