WebSiteTemplate.org
Начало > Духовна отрова

Духовна отрова


„Само Един е законодател и съдия, Който може да спаси и да погуби; а ти кой си та съдиш ближния си?” Яков 4:11-12

„Не роптайте един против друг, братя, за да не бъдете осъдени; ето, Съдията стои пред вратите.” Яков 5:9

„А най-после бъдете всички едномислени, съчувствителни, братолюбиви, милостиви, смиреномъдри.” І Петрово 3:8

Става въпрос за положението, когато някой отрови духовно друг. Духовните отравяния са различни. Едно от тях е одумването, което може да премине в съдене! Одумването може да се превърне и в клевета, както често става. Практиката показва, че вярващи и невярващи, когато не внимават, могат лесно да допуснат одумване и клевета.

Нека да дадем пример с двама християни, които са наясно с библейските изисквания: християнинът ХИКС и християнина ИГРЕК. ХИКС забелязъл някаква слабост в ИГРЕК. С времето обаче, ИГРЕК с Божията помощ осъзнал себе си като Блудния син и поправил себе си. Господ му простил и забравил това, сякаш никога не е било. Човекът ХИКС не знаел какво се е случило между Бог и ИГРЕК. След време той споделил за грешките на ИГРЕК с други хора.

Важното тук сега е, че Господ е простил, очистил и възстановил ИГРЕК. Сегашните обвинения на ХИКС са одумване и клевета – нещо, което Бог простил и не помни. Клеветата обаче, е умишлен грях, а умишлените грехове са опасни, защото са направени съзнателно. Наказанието за това е по-тежко от неволните грехове и още по-важното е, че ХИКС е отровил духовно душите и на други, като ги е настроил срещу ИГРЕК. А Господ вижда всичко и ако се случи нещо на ХИКС, не би трябвало да се чудим защо.

Ето за тази духовна отрова става дума. Заслужава си да се пазим, нали? Не само ние да не се отровим, но да не отровим и други. Отговорността е голяма. За това Христос каза: „Внимавайте на себе си!”