WebSiteTemplate.org
Начало > Духовната печка

Духовната печка


Идвало ли ни е на ум, че например кръглата печка чудо с дърва и въглища, може да има сходни неща с живота на християнина. Има много общи неща между печката и християнина. Те си приличат. Например: Печката се слага в домът, в определена стая. Ние като християни сме поставени също в дом, който обаче е духовен дом. И този дом е църквата. Матей 21:13, Марк 11:17 „Домът Ми, ще се нарече молитвен дом за всичките народи”

Така че, когато човек повярва в Бога, Бог го поставя в църквата, която е молитвен дом. Бог нарича църквата дом – Негов дом. И в този дом, Той е заповядал вярващите да се събират и да слушат на Него. Горе в небето също ще бъде така. Фил. 3:20 „Защото нашето гражданство е на небесата..“ или нашия дом във вечността, ще бъде на небесата. Това е и нашата блаженна надежда, която скоро ще стане и реалност. Златният град в небето, ще бъде нашия дом във вечността. Евр.11:16 „Бог не се срамува от тях да се нарича техен Бог, защото им е приготвил град (дом).“ Христос каза: „Отивам да ви приготвя място (дом)....“

Както печката е сложена на видно място в домът, така и християнина ще бъде сложен на видно място в небето. Ето чуйте: Откр. 3:12 „Който победи, ще го направя стълб в храма на моя Бог, откъдето няма вече да излезе вън и ще напиша на Него името на моя Бог..“ и името на града на моя Бог, новия Ерусалим (Златния град) който излиза от небето от моя Бог, ще напиша и моето ново име.“

Защо е необходима печката? За да служи на някого, да топли някого, да се готвят на нея вкусни ястия. Така е и с вярващия. Той е нужен , за да служи на другите, да ги сгрява духовно. Един съвет, едно свидетелство, едно Слово от Библията може да те сгрее, да послужи на другите. Всички вярващи които участват в Божия дом на земята, ще участват и в Божия дом в небето. Ние сме участници в Божието семейство. Това са всички спасени вярващи по целия свят. Ето например: Еф 2:19 „За това, вие не сте вече странни и пришълци, нос те съграждани на светиите, членове на Божието семейство.“

Ако чрез печката се приготвят вкусни ястия, то по подобен начин и чрез християнина може да се дава храна на другите – Как? Чрез благовестие, чрез проповядване, чрез дела. Марк 6:37 „Дайте им вие да ядат“ – каза Христос на своите ученици.

В света има хора гладни за хляб, а за Библията, гладни за Господа, гладни за вяра. Ние трябва да отидем и да ги нахраним със словото на живота. Да отидеш при някой и да се помолиш за него, ти го храниш, чрез твоята молитва. Храниш душата му. Нека не забравяме, че нашите насърчителни думи, ще стоплят като печка душите и сърцата на някои хора. Бог очаква това от нас.

И още нещо: огънят в печката гори, ако слагаме дърва. Пр. 26:20 „Където няма дърва, огъня угасва...“ Където няма вяра огъня в душата угасва. Това е огънят на Св. Дух, който Бог е запалил и Той трябва да гори. I Сол. 5:19 Духа не угасвайте.“ Ето кое гори в нас. Святият Дух на Бога гори в нас духовно, а ние сме олтарът, нашето сърце.


·                    Където няма святост, огъня угасва.

·                    Където няма дела, огъня угасва.

·                    Където няма единство, огъня угасва.

·                    Където няма щастие огъня угасва.

·                    Където няма молитва, огъня угасва.

·                    Не слагаш ли дърва, огъня угасва.

Духовния огън в нас трябва да се поддържа с молитва, с пребъдване всеки ден. Когато се молим редовно, ние слагаме дърва в огъня на пребъдването ни. Когато четем Библията, става същото. Огънят трябва да се поддържа. Защо? Защото угасне ли огъня, става студено, студено в душата, в сърцето. Тогава вярващият, се чувства празен, въпреки че вярва в Бога.

Знаем, че печката изгаря дървата. Християнинът и той трябва да прави така. Да изгори, тоест да махне, да отреже лошите черти от характера си, да ги замени с добри. И както дървата горят в печката, така да гори и Божията любов в християнина да гори и плодът на Св. Дух, за да сгрява. А там където има греене има и светлина, нещо свети. Когато дървата горят, те излъчват светлина. Така трябва да е и с християнина. Призован е да свети дуовно с живота си в този свят.

Към една печка се слагат тръби. Те са помощно нещо, но печката не може без тръби. Тръбите – и те топлят. Тези тръби символизират другите християни около теб, които Господ ги е пратил да се грижиш за тях. Това са нови души които трябва да бъдат укрепени в Господа. Към теб Бог може да прикрепи и духовни служения, дарби, таланти, чрез които неща да служиш на Бога.

И накрая, виждал съм как някоя домакиня лъска, боядисва печката си. Така и духовния живот на вярващия трябва да се поддържа, а не да се занемарява. И така, в къщи, ако имаш печка, погледни я и си спомни за тази проповед която слушаш сега. Бъди винаги топлеща и светеща печка пред Бога. Амин