WebSiteTemplate.org
Начало > Дълбоките неща

Дълбоките неща

Сигурно сте слушали вече проповядване като: „Отплувай в дълбокото!” В последните години това се проповядваше много. Нека за малко обаче да вникнем в дълбокото - Езекил 47:3-5!

Знае се, че когато в морето има вълни, бурята е отгоре на повърхността. В същото време, състоянието на дъното на морето, на дълбокото, е пълен мир и спокойствие. Отгоре – шум и вълнения, а на дълбокото цари хармония и пълен мир.

Животът на един вярващ може да бъде често пъти на повърхността. Там, където лодката на живота е блъскана от разни бури, неуспехи и провали. Другата възможност е навлизане в дълбокото, в Божиите дълбочини, където е мир, благословение и стабилност.

Доколкото сме навлезнали в дълбочините на Божиите неща, дотолкова и нашият живот ще бъде плодоносен. Вътрешното „аз” на човека трябва да избледнее и да намери истинската си самоличност в Исус. Това е Святият Дух в нас и ние в Него. Системно да сме напоявани от Святия Дух, значи да имаме взаимност с Него.

Дълбоките неща, това са задълбочените неща в християнството, зрелите неща, твърдата храна. На първо място – все по-дълбоко с Исус. Не около Исус, а в Него, в Неговите дълбочини. Въпреки че някои християни имат много опитности, лично аз вярвам, че все още малко познаваме Христос.

Нека не харесваме това, което сме. Да търсим вече по-задълбочените неща. Различаваме ли например кога действа Божието помазание и кога човешкото напъване, или ни е все едно?

Деяния 4:13 „А като гледаха дързостта на Петър и Йоан, а бяха вече забелязали, че са неграмотни и неучени човеци, чудеха се, и познаха, че са били с Исуса.” Това се отнася днес и за нас. На хората ще им прави впечатление, когато забележат, че наистина сме с Господа. Моли се усърдно като пророк Илия, търпи като Йов, живей като Исус!

Дълбоко нещо е редовното, задълбочено, ежедневно пребъдване. То ни укрепява, стабилизира, за да израстваме. То никак не е малко.

Дълбоко нещо е, когато разберем стойността и значението на поста и молитвата. С тях ние навлизаме дълбоко в духовните неща и опитности. Това е зареждане със сила. Чрез пост и молитва ставаме по-чувствителни към Бога и към греха, и към духовните неща. Когато водолазите навлизат в дълбокото, на дъното, тогава виждат красотата на дълбочината. Да правим така и ние!

Напредване в знание за духовните неща е също една дълбочина, защото знанието за Господа е едно оръжие срещу сатана и греха, което оръжие ще употребим и в благовестието. Знанието за Бога е навлизане в дълбоко разбиране на духовните неща.

Мъдростта и търпението са също дълбоки неща. Да се гмурнем в тях е от голяма полза за нас. Тези качества ще ни предпазват от много вредни и изкусителни ситуации. Търпението дифицит ли е в нас или не? Имаме ли проблем с него?

Друга дълбочина е да запазваме лично съживление в себе си. Това е важно не само за нас, но и за другите около нас. Налага се да издържаме трудностите в живота заради Господа. Чакаме слава и безсмъртие в небето. Заслужава си човек да внимава и да издържа.

Чувстваш ли, че елементарните духовни неща вече не те задоволяват? Иска ти се нещо по-дълбоко, което да нахрани душата ти. Ако това е така, ти си тръгнал към дълбокото.

Познаването на Бог е също дълбочина.

Задаваме ли си въпроса: „Какво още е задълбочен християнин?” Това е копнеещият християнин, ревностният, смиреният, търсачът на духовни преживявания, гъвкавият, любвеобилният.

Друга дълбочина, това е когато имаме добра духовна интуиция да различаваме злото във фините му форми. Това е дълбоко духовно състояние. Да разбираш как и кога да се предпазваш е разумно.

Римляни 13:33 „О, колко дълбоко е богатството на премъдростта и знанието на Бога!” Мъдростта и знанието на Бога са като златна мина - колкото повече копаеш на дълбоко, толкова повече ценности намираш.

Ето за какви още дълбочини ни съветва Словото Божие:

Ефесяни 3:16-19 „...да се утвърдите здраво чрез Неговия Дух във вътрешния човек, да се всели Христос във вашите сърца чрез вяра, тъй щото закоренени и основани в любовта да бъдете силни да разберете заедно с всичките светии що е широчината и дължината, височината и ДЪЛБОЧИНАТА и да познаете Христовата любов... за да се изпълните до цялата Божия пълнота!”

Преди да проникнем в Божиите дълбочини, Писанието тук казва:

-      да се утвърдите в Духа

-      да се всели Христос във вас

-      основани в любовта

-      да бъдете силни

Мисля, че това е една добра дълбочина, в която можем да плуваме.

Чуйте още един текст. Лука 5:4,6 „И като престана да говори, рече на Симон: Оттегли ладията към дълбокото и спуснете мрежите за ловитба... и като сториха това уловиха твърде много риба, така щото се прокъсваха мрежите.”

Може би в този момент същият Христос иска да каже на тебе и на мене: „Хвърли в дълбокото, действай в дълбокото, за да се радваш на духовните богатства!”

Гмурни се с доверие в Божиите дълбочини!

1 Коритняни 2:10 „А на нас Бог откри това чрез Духа, понеже Духът издирва всичко, даже Божиите дълбочини.”

Същият Святи Дух не само че издирва Божиите дълбочини, но иска винаги да ни въвежда в тях, ако Му позволим.

Помни дълбоките неща! Не повърхностните, но задълбочените!