WebSiteTemplate.org
Начало > Езикът прилича на фабрика

Езикът прилича на фабрика

 

(много стихове ще докажат ролята на езика)

 

   Обикновено във фабриките и заводите,се произвежда нещо, което носи печалба на предприятието. Езикът на човека също прилича на фабрика, която произвежда не стоки, а думи. Това което излиза от устата като думи, човек или печели, или губи, или има полза, или прави грях.

   Пс. 34:13 „Пази езика си от зло и устните си от лъжливо говорене.”

   Яков 3:3-10 прочит

   Човекът беше създаден от Бога, за да прилича и по говорене на Него. Целта беше човекът да говори само добро с езика си.

   Грехът обаче, развали тази идея и езикът на човеците започва да говори зло. Нарушена беше хармонията на доброто говорене. Лошото говорене възпроизвежда грях.

   Думите имат сила, духовно да убиват, да оскърбяват. Яков 3гл. ясно посочва,че езика кможе да направи следните лоши неща:

- 3:3-4 много неща се управляват, но не е така с езика.

- 3:5 много се хвали...

- 3:6 огън и нечестие

- 3:6 заразява. С какво?

- 3:6 запалва живота ни. Гори го. Изгаря доброто.

- 3:7 трудно укротим

- 3:8 буйно зло е, отрова.

- 3:9 езикът кълне

- 3:10 проклина, ругае, недоволства, псува...

- хули, лъже, заблуждава.

Пс. 10:7 „Устата му е пълна с проклинание, угнетяване и насилие."

Пс. 52:2 „Езикът ти, като действа коварно, подобно на остър бръснач, измисля нечестие.

- Рим. 3:8 прочит... езикът лесно клевети, но има осъждане.

Пр. 6:17 казва, че Господ мрази лъжливия език, който прави пакости между хората и ги настройва един срещу друг.

А Пр. 6:24 говори за ласкателен език.

Много важна поука за човешкия език, се намира в I Петр. 3:10 „Който желае да обича живота и да види добри дни, нека пази езика си от злои устните си от лъжливо говорене...”

   Езикът може да говори и добри неща, защото за това е бил създаден от Бога. И животните имат език, но не говорят, защото нямат разумен дух като нас и не са създадени по Божия образ и подобие. Има ли разум има и говорене.

   Чрез разума, ние изказваме онова, което е вътре в нас – мисли, чувства.

   Езикът може да:

- Благославя. Това е Божията воля. Пс. 109:17 „ ... не му беше драго да благославя и благословението се отдалечи от него.”

Пс. 109:28 „Те нека кълнат, а ти благославяй.”

   Тук човешкото благословение, се заключава в изказване на благопожелания и благословения от Бога,а не че човека ще благославя както Бог го прави на практика. Числа 6:23-27 прочит....

- Езикът насърчава.

II Царе 19:7 „Стани сега, излез и говори насърчително на слугите си."

- Езикът може да утешава.

- Езикът може да говори мъдро.

Езикът трябва да говори това, което е право.

Пс. 37:30 „устата на праведния приказва за мъдрост и езикът му говори за правосъдие.”

Пр. 21:23 „Който въздържа устата си и езика си, опазва душата си от смущения.”

- Езикът изказва и знание.

Пр. 15:2,4 „Езикът на мъдрите изказва знание, а от устата на безумните, изригва глупост.”

„Благият език е дърво на живот...”

- Езикът на човека е способен да сдобрява хората, да ги убеждава за доброто.

- Езикът  на човека, може да научи другите на нещо полезно.

- Езикът поучава и съветва други хора.

- Езикът действа с невидима сила и затова лошите думи нараняват, а добрите думи лекуват.

   Един ден в небето, няма да има лошо говорене, лош език, както е сега на земята.

   Много хора, за да си отмъстят нараняват другия, използват езика си за това, понеже няма в момента как да си отмъстят.

  

   Само в небето, ще разберем истински, какво значи, само добро говорене.

   Нашият език, още от земята трябва да се усъвършенства и да не се предава на дявола.

   Бог да помогне, езикът ни да върши Божията воля.