WebSiteTemplate.org
Начало > Защо трябва да прощаваме?

Защо трябва да прощаваме?

Простителността е любов!!!

Да простиш значи да обичаш!!!

Защо трябва да го правим? Марко 11:25-26 „И когато се изправяте на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, за да прости и Отец ви, Който е на небесата, вашите прегрешения. Но ако вие не прощавате,то нито Отец ви, Който е на небесата,ще ви прости съгрешенията.” (Мат.6:14-15)

І Кор. 13:4 „любовта не държи сметка за зло.” Прощава и не помни. Да простиш значи смирение. Показваш милост. Да простиш значи, че обичаш, нямаш лоши чувства, яд, злоба, отмъстителност. Да простиш значи, че имаш наистина търпение. Простителността е изпит и то много важен. Бог го следи с интерес. По принцип на човека му е по-лесно да не прощава. Грешната човешка природа ни убеждава да не прощаваме. А Господ учи обратното. И така: Защо трябва да прощаваме? Това е един добър въпрос, върху който си заслужава да се мисли.

1. Трябва да прощаваме, защото е божествено. Бог така прави. Христос даде пример за това. Той прощаваше (Йоан 8 глава). Ако Христос живее в нас, Той ще живее със своята простителност. И когато прощаваме, ние приличаме на Него, на Исус.

2. Трябва да прощаваме, защото ако не прощаваме, ще приличаме на дявола, ще имаме характера на дявола – непростителност, злоба, омраза...

3. Защо трябва да прощаваме? Защо? Защото това е Божията воля за нас. От това идва добро за нас.

4. Защо да прощаваме? Защото ако не простим, правим грях и Господ няма да ни прости. Мат. 6:14 „Но ако вие не простите... то и вашия Бог няма да прости вашите съгрешения.” Това е много важно за нас. Защото човек винаги се нуждае, Бог да му прости. Лошо е, ако Господ не ни прости, поради това, че ние не сме простили. Сами виждате колко е важно!

5. Прошката трябва да се прави както трябва – от сърце. Това значи, че да простиш, значи да забравиш, сякаш не е било (Мат. 18:22-35). Тук има две основни точки:

1.    Да прощаваме от сърце.

2.    Разбираме, че поради непростителност човек може да страда. Тези мъчители на практика са демони, които ще мъчат човека. Изразът: ”докато изплати дълга си” означава, че християнинът трябва да се научи да прощава, а не да се закоравява. Тази притча е за вярващи хора, които трябва да се поучават. Прощението е урок, който трябва да усвоим много добре в живота.

6. Защо да прощаваме? Защото ако не простим, отново преживяваме старите лоши спомени, които отново ни тровят душата. Тогава се преживява горчивина, ще страдаме вътрешно.

7. Защо да прощаваме? Защото ако простим, ще ни олекне, ще бъдем разтоварени и спокойни, няма да носим товар и отговорност, ще бъдем избавени от духа на непростителността. Ще извършим Божията воля.

8. Защо трябва да простим? Защото ако грабването ни завари така... какво ще стане?

9. Защо да прощаваме? Така няма да бъдем зависими и роби на непростителността.

10. Защо трябва да простя? Защото като простя, мога да спечеля другия и ще дам добър пример и пред Бог, и пред хората. Непростителността прави човека духовно грозен вътрешно, а простителността украсява.

11. Защо да прощаваме? Защото ако не простим, отваряме врата на демоните в живота ни. Хората харесват този, който прощава. Такъв човек е привлекателен.

12. Ние ще прощаваме, за да бъдем духовно зрели, да растем духовно, да познаваме Бога. А който не прощава, се отдалечава от Бога, не познава Неговата природа, въпреки че вярва в Него.

Обикновено, когато не прощава, човекът задържа в себе си гняв, злоба, отмъстителност, яд, помни злото, не иска да го забрави. Какво значи: „Не мога да простя”, „Не искам да простя”, „Няма да простя”. Това не са библейски неща. Нека да не мислим, че винаги само ние сме прави, а другите грешни. Който мисли така, това му дава повод да не прощава.

Често непростителност се заражда там, където хората се познават добре. Къде? В къщи!!! Когато Исус казва „прощавайте”, това звучи като заповед... Матей 18:21-22 „Тогава Петър се приближи и Му рече: Господи, до колко пъти, като ми съгреши брат ми, да му прощавам? До седем пъти ли? Исус му рече: Не ти казвам: До седем пъти, до седемдесет пъти по седем.” Петър смяташе, че трябва няколко пъти да прощава и после да не прощава. Това беше неправилна позиция и Исус трябваше да обяснява. Какво значи 70 пъти по 7? Значи да си готов винаги да прощаваш, за да вършиш волята на Бога. И още нещо, което е важно! Преди да прощаваме, трябва първо да внимаваме. Защо? Защото ако внимаваме, няма да се налага и да си прощаваме. Устояването в прошката ще ни пази от съгрешаване, от непростителност и... от ада.