WebSiteTemplate.org
Начало > Каквото посееш, това и ще пожънеш

Каквото посееш, това и ще пожънеш

 

Галатяни 6:7-8 „Недейте се лъга; Бог не е за подиграване; понеже каквото посее човек, това ще и да пожъне. Защото който сее за плътта си, от плътта ще пожъне тление, а който сее за Духа, от Духа ще пожъне вечен живот.”

 

Жетвата е свързана със сеитбата. Не може да сееш картофи, а да жънеш пшеница. Не може. Каквото посееш това и ще пожънеш. Това е законът на природата тук на земята. Но Бог взема принципа за сеене в почвата, за да ни покаже, че и в морално - нравствено  отношение е така. Така е в духовната сфера. Бог не е за подигравка. Каквото човек посее /направи/, това ще и да пожъне /това ще получи/. Да, това е валидно и в материално и в духовно отношение. Вярвам, че този стих за сеене и жетва, ще ни впечатли и ще ни накара да мислим. И не само да мислим, но и да има резултат в живота ни.

 

Някога, още по времето на Платон, Гърците са нарекли всемира – космос. А космос означава порядък, хармония, закономерност. Защо не са нарекли всемира – хаос?  Защото са виждали в света порядък, ред, закономерност, което не е случайно. Затова са дали и думата космос. Но имайте предвид, че във всеки закон има и принцип за наказание, с цел хората да ги спазват  и да не нарушават законите на природата, които Бог не случайно е създал.

 

Така е и в морално-нравствено отношение. Ако се качиш на покрива на висока сграда, няма да ти е все едно дали се накланяш много надолу. Не спазиш ли закона за равновесие, ще паднеш и ще се убиеш. Нарушил си природен закон. Ето, не спазваш ли закона непременно идва и наказание.

 

Хармонията идва, когато се спазват законите в този свят. Така е и в духовната сфера. Когато Бог казва: „Не лъжи”, Той ни предупреждава, че ако лъжем, ще дойдат последствия. „Не кради” – защото последствията ще дойдат. „Не прелюбодействай” – защото последствията ще дойдат. А колко пъти хората проявяват нехайство, във връзка с тези неща? Или ни е безинтересно как живеем?

 

Много хора в света смятат, че като правят грях, нещата са в тяхна полза /кражба, блудство, лъжа/. А това е сеене, посяно е зло, и жетвата ще бъде непременно лоша – рано или късно. Затова, колко е важно да обърнем внимание на текста: „Кой каквото сее, това ще и пожъне.” На нас християните, не ни е безинтересно какво сеем. Не трябва да ни е безинтересно. Защото това, което жънем, е свързано с това, което сме сяли.

 

Когато говорим, правим нещо, имаме отношения с хората – ние всъщност посяваме нещо. Или ще сеем добро, или зло. И да не забравяме, че последствията ще дойдат. Когато Божието Слово казва: „Не съгрешавайте, защото грехът ви ще ви намери” – това е същия принцип на сеенето и жътвата. Следствията идват не само след смъртта, но те идват и сега, докато сме на тази земя. Някои казват: „Този какъв грешен живот живее, а как успява, всичко му е наред.” Да,... така изглежда, но… макар и по-късно, ако не се покае човекът, следствията и наказанието непременно ще дойдат, дори и след смъртта. Всеки ще получи /пожъне/ това, което е правил, вършил, говорил. Бог да ни помогне.

 

Един вярващ работил в една бригада. И веднъж ги изпратили в един цех – сладкарски, да направят един ремонт. Вярващият забелязал, че имало една жена на средна възраст, която говорила много мръсотии и цинични думи. Вярващият я слушал близо два дни. На третия ден тази жена отишла при вярващия и го помолила за едно нещо в цеха. Той го направил. А тя като видяла, че го е направил, отишла при вярващия и му казала: „Майсторе, Господ да те благослови затова, че го направи!” Тогава той й казал: „Ти с тази уста името на Бога казваш и цинизми говориш.” Тя го погледнала и му казала: „Абе, майсторе, аз само ги говоря тези цинизми, но не ги върша!!!” А вярващият казал: „Да, но в Евангелието пише, че ще отговаряме за всичко, което говорим и вършим.”

 

Затова не е без значение какво говориш – цинизми, клетви, подигравки. Тя го гледала мълчаливо. Като се прибрала в къщи, разказала на мъжа си за случката и разговора с вярващия и какво и казал той. А мъжът и и казал: „Така ти се пада, нека да те изобличи.” На другия ден в цеха, тя разказала на вярващия какво и казал мъжът и.

 

А вярващият и казал: „Може да не се видим повече в този свят, но внимавай какво говориш, какво излиза от устата ти, защото в Библията пише, че каквото посееш, това ще и да пожънеш. Каквото правиш, това ти се връща, рано или късно". Нека да мислим за следствията, за ония неща, които сеем, защото непременно ще дойде жътва, да пожънем каквото сме сяли.

 

Аз мисля, че тази проповед може да ни подбуди, всеки един от нас да прегледа живота си. Например: „Какво е нашето поведение, какъв е нашият говор, нашите мисли!” Ако мислим за жътвата /за резултатите/, няма да ни е безинтересно какво сеем, какво правим. Бог да ни благослови и укрепи!

 

Важното в живота ни е жътвата. Нека да не гледаме леко на сеитбата и жътвата. Да не би да си кажем: „А, то ще ни се размине… нищо не ми се случва.” Нека да не се лъжем, да не се самоизлъжем. Бог, Който е създал всемира, космоса, и е вложил закони в него, Той е, който е дал и морално – нравствените закони.

 

Бог държи да се спазват и природните и моралните закони. И ако нарушим природните закони и страдаме, така ще страдаме ако нарушим и духовните закони. В това се изразява и Божията справедливост, щото всеки да получи каквото е посял, каквото е правил. За разумния човек няколко думи са достатъчни. Вярвам, че това, което прочетохте, е достатъчно, за да ни се напомни тази истина.

 

И така, нека да обобщим – какво да сеем?

 

- Спрямо Бога нека да сеем – покаяние, правда, истина и вяра. Вярата – не е само да вярваш, че има Бог…..

 

- А към ближния какво да сеем?  Да сеем търпение и любов. И ако правим това, ние ще печелим хората. Може да е мъчно за теб, но това е начинът да спечелиш човека за Божието царство.

 

- За себе си, какво да сеем? За самите нас? Нека за себе си да посеем въздържание и вътрешна чистота. И като дойдат в нас лоши мисли, лоши чувства, да се въздържаме и да не ги допускаме да ни владеят,да им се противим.

 

И ако ние се съобразяваме с това, какво сеем за Бога, ближния си и за себе си, аз вярвам, че жътвата ни ще бъде вечен живот!