WebSiteTemplate.org
Начало > Какво не можеш да купиш?

Какво не можеш да купиш?

(По идея на Майка Тереза и с допълнения от Станимир Радев)

С пари можеш да купиш часовник, но не и време, което е скъпоценно.

Можеш да купиш легло, но не и съня – пълноценния сън.

С пари можеш да купиш храна, но не и апетита.

С пари можеш да купиш книга, но не и знание и интелигентност.

Можеш да купиш диплома, но не  призванието и мъдростта.

С пари можеш да купиш лекарство, но не и здраве.

Можеш за купиш положение, работно място, но не и уважение.

С пари можеш да купиш кръв, но не и живот.

Можеш да купиш секс, но не и любов.

С пари може да се купи лукса, но не и красотата.

С пари можеш да подкупиш адвокат или съдия, но не и честността и справедливостта.

Може да се купи къща, но не и уютния дом, спокойствието и хармонията.

С парите може да се купи развлечението, но не и щастието.

С пари може да се купи кръст с разпятието, но не и истинското разпятие.

С пари можеш да купиш по-луксозно място в гробищата и скъп паметник, но не можеш да си купиш място в Небето при Бога.

С пари можеш да купиш Библията, но не и спасението, което тя предлага.

Можеш да купиш пластмасов или гипсов идол, или  изваян бог, но не и Живия Бог, Който е създал всичко видимо и невидимо.

Много неща могат да се купят с пари, но вътрешния мир, святостта, радостта и щастието, не могат да се купят.

Духовните ценности, са безплатни!