WebSiteTemplate.org
Начало > Как ти се отвориха очите?

Как ти се отвориха очите?

Йоан 9:1-12

 

В този текст ние виждаме как този човек е заставен да свидетелства за изцерението си и за изцерителя си, като съседите му зададоха този въпрос:

„Как ти се отвориха очите?”

 

1.Главната задача на тези, които са опитали Бога, както този слепец е да бъдат свидетели за това, което са преживяли с Господа.Независимо какво е:изцерение, кръщение със Св.Дух, новорождение, отговор на молитва...каквото и да е да кажем и на други, какво преживяване сме имали.Защото това, което свидетелстваме докосва хората и обръща вниманието им към Господа.

Деян.4:18-20 – така отговаряха тези, които бяха преживяли Господа.Такива свидетели прославят Бога.Господ очаква от нас да свидетелстваме за Него.Ако си имал някакво преживяване с Бога, сподели го с други.Това ги насърчава.Това е и част от Божията работа.Господ ни дава опитности, за да ги споделяме с другите.

 

2.Това той ли е?

Когато слепороденият се върна прогледнал между своите си и близките, които го познаваха, очудени, те се вгледаха в него и си казаха:”Не е ли този, който сдеше да проси?”Едни казаха :”Той е!”Други казваха”Прилича на него!”.Не е чудно, че не го познаха.Картината, която бяха свикнали да виждат, беше един сляп, мръсен, беден човек, който подлагаше ръцете си за милостиня.А сега виждат един радостен и щастлив човек, виждащ, със сияещи очи, без тояга, с уверен поглед.Действително човека бе неузнаваемо променен.Човекът беше променен, въпреки, че това беше същият човек.Каква беше разликата?Преди беше сляп, а сега вижда, сега е друг – виждащ.Скъпи души, срещата на този човек с Исус го промени.Това става с всички, които са имали среща с Исус.

Например:Закхей!Кой беше този?Срещата му с Исус го промени съвсем.И ние виждаме един нов човек – променен, с нови мисли и живот.Всяка среща с Исус прави нещо в нас.

Спомняте ли си за Савел, който получи името Павел?Как се промени след срещата с Исус – просто стана неузнаваемо друг.Веднага тръгна да проповядва за Исус.Причината беше – срещата му с Исус.Променени хора виждаме във всяка църква, както и между нас тук.Колко са верни думите:”Ако е някой в Христа, той е ново създание, старото премина, ето всичко стана ново...”.

 

3.”Как ти се отвориха очите?” – го попитаха хората, които го познаваха.И той разказал кратката история за калта, с която Исус му намаза очите, за отиването му в къпалнята Силоам, как си измил очите и как се върнал прогледнал.Да, толкова просто и лесно!!!Но, ...този изцерен човек е пропуснал най-важното да каже на хората!Кое е то?То е, че :Той повярва думите на Исус, покори се, послуша и чудото стана.Така е и днес – външно, обикновена история.Поканват човека на църква.Песните, молитвата и проповедта пронизват сърцето му.И ако човека повярва, приеме Божието Слово – ще стане чудо.Чудото на новорождението, спасение или изцерение.Който повярва и е послушен на Словото и предаде сърцето си, ще бъде спасен.Но, ако се усъмниш във верността на Словото и не послушаш Божия призив и си кажеш:”Толкова усилия съм правил и не съм се поправил, та сега ли ще стана по-добър?”Или, ако болния си каже:лекари и лекарства не ми помогнаха, та сега с вяра ли?Ако вярващите така си мислят, не ще ли останат в греховете си и в болестта си?Ще остана, въпреки ясните уверения на Божието Слово.Забелязали ли сте, че грехът променя вярата, мисленето, грехът променя живота!!!

 

4.Защо са ясни и верни Божиите думи?Например:

Евр.3:8”Не закоравявайте сърцата си.”;Йоан 3:16”...”;Ис.53:3-5”...”.

 

Божиите думи са ясни:

-да повярваме;

-да бъдем послушни;

И тогава чудото на спасението и изцерението ще го разказваме на другите, както направи слепородения.Можеш ли да разкажеш на питащите как ти се отвориха духовните очи?На теб, да.Ако обаче чувстваш, че още си сляп за духовните неща, ето пътя -повярвай и бъди послушен на Божието Слово.И както отвори очите на този човек, Исус е същия да отвори твоите и моите очи за духовните неща.По света има много хора, които физически виждат, но са духовно слепи, за да видят Господа със сърцето си и да Го преживеят.А ние вярващите може да сме сляпи за греха и света, но чрез вяра в Исус, ние ставаме способни да видим това, което невярващите не виждат.Защото нашето виждане е чрез сърцето, чрез една сърдечна вяра, ние проникваме в другия свят. Ние виждаме с очите на вярата.И ако устоим докрай, един ден ще видим това, което сме вярвали. Ако те питат и тебе:Как ти се отвориха очите, за да вярваш в Бога, кажи:Чрез вяра се покорих, повярвах, покаях се, а Исус ми отвори очите, за да Го позная. Опитай и ти!