WebSiteTemplate.org
Начало > Кой какво чака?

Кой какво чака?

Пс.27:14”Чакай Господа, дерзай и Той ще укрепи сърцето ти.Да!Чакай Господа.”

Зах.3:8”...чакайте Мене, казва Господ, до деня когато се повдигна( да действам за вас)...”

Рим.8:25”Но, ако се надяваме за онова, което не виждаме, с търпение го чакаме.”

Каквото и да чакаме, да го чакаме без роптание, но с вяра, в очакване и с търпение.Сега нашата тема е:Кой какво чака, или кой кого чака.Животът е пълен с очакване и ние чакаме много неща да се случат.Има важни неща, които трябва да се случат.Всеки чака нещо важно за него.Обаче, не само ние, другият свят и той чака за неща, свързани с нас.Например:

-Бог чака нас.Какво чака от нас?Ами, чака, след като сме повярвали, да се усъвършенстваме и да ставаме все по-святи.Той очаква от нас да прилагаме Словото Му.То да става живот в нас.Рим.13:10,13-14”Любовта не върши зло на ближния...”, „Както в бял ден, нека ходим (живеем) благопристойно (прилично)”, „...облечете се с Господа Исуса Христа (с Неговия живот) и не промишлявайте (не мислете) за страстите на плътта.”Ето само някои неща, които Бог очаква от нас.Защо Бог чака тези неща от повярвалите?Защото иска да ни представи без петно и неосквернени, в небето...Бог чака нашата готовност, за да ни употребява...

-Вярващите, новородените, спасените и те чакат.Чакат Господа за много неща.Освен за проблеми и болести, ние трябва да чакаме Господа и за духовните дарби, Неговата сила.Колко е голяма нуждата от духовните изцерителни дарби!Хората са болни и чакат.Но Бог не дава безразборно своите дарби.Той иска нашата верност към Него, за да ни се довери.Как бихме плакали, ако видим изцерителна дарба по между нас, където слепи да проглеждат и куци да прохождат.А в 1Кор.12:31 и 14:1 се казва да копнееш за духовните дарби.В Мат.7:7 е писано:”Искайте и ще ви се даде...”

-Дяволът и той чака.Апостол Петър ни казва, че чакал и дебнел като ревящ лъв търсейки кого да погълне от вярващите.Това е опасно за този, който не внимава на себе си, защото дявола ще го захапе и ще иска да го унищожи духовно.Дяволът чака нашите слабости да се проявят, чака да му отворим врата, чака нашето непослушание и непокорство.Чака да се излъжем и да го послушаме, като направим нещо неправилно.Чака нашето отчаяние.Тогава той ни клевети  пред Бога, съгласно Откр.12:10”...който ги клевети денем и нощем пред нашия Бог.”Трябва да помним, че врагът на нашите души ни наблюдава и чака нашето отклонение от правия път.Вярвам, че когато един вярващ иска изцерение, иска сила от Бога или духовна дарба, дявола претендира пред Бога за този човек и изявява и най-малките нередности в живота му, само и само човекът да не получи отговор.Не беше ли така с пророк Данаил – 20 дена борба и оспорване на това, което Данаил искаше от Бога.Когато говорим за хитростите на дявола, ще кажем, че и:

-Грехът чака нас.Чака удобен момент, за да ни изненада и нападне.Бит.4:7”Ако правиш добро, не ще ли бъде прието?Но, ако не правиш добро, грехътлежи на вратата и към тебе се стреми, но ти трябва да го владееш.”Този стих подчертава, че ако човек не направи доброто, това което трябва, той ще направи друго, което не е добро пред Бога.Тогава грехът като от засада се хвърля върху нас като див звяр.Затова, грехът трябва да се овладява, или да не допускаме да действа и да се развива в нас.Казва се, че грехът „лежи”.Това е състояние на очакване от негова страна.Той ни дебне.Исус каза:”Бдете, молете се, внимавайте на себе си.”

-Светът и той чака,...иска да се сприятелим с него и така да ограби духовната ни сила.Светът много силно и умело подканва вярващите към съблазни, към суетност, губене на време, посягане към не добри неща.Светът силно изкушава и отделя вярващия от духовното.Ето защо Св.Дух казва на Яков, че приятелството със света е вражда против Бога.А на Йоан Св.Дух каза :”Не любете света, който люби света, в него няма любов към Отца.” Яков1:27”човек да пази себе си неопетнен от света...”

-Ангелите, тези служебни духове и те чакат.Какво чакат?Те слушат на нас, но чакат нашето покорство, а не да им създаваме проблеми и да преминаваме в територията на дявола.Бог изпраща ангелите да ни съпътстват в живота, да ни водят и управляват.

-Интересно е, че невярващите около нас и те чакат.Те чакат да видят в нас истинския християнин съчуствие и любов.Съседите чакат да видят в нас това, което им проповядваме.Не да съблазняваме невярващите, а да показваме добър пример, за да поискат и те да поправят живота си.Има случаи, когато невярващи обвиняват някой вярващ и то справедливо.Те наблюдават дали изпълняваме Библията или само я четем.

-Другият свят и той чака.Чака нашето отиване горе.Ангели и разни небесни същества се радват за идването на невястата на Исус – църквата.Тя горе ще бъде център на внимание, както днес някоя булка, която се омъжва.Църквата горе ще има авторитет, защото ще бъде заедно с най-уважавания – Исус Христос.

-Следващо нещо е:когато човек чака нещо от друг човек.Много хора обещават помощ, но накрая се оказва, че някаква друга по-важна работа ги е спряла, а ти чакаш и си губиш времето, понеже разчиташ на човека.Пс.108:12”Боже, помогни ни, защото суетна е човешката помощ...”Когато виждаме човешката помощ и Божията помощ, трябва да решим как да гледаме на човешките възможности и на Божиите възможности.Има неща, за които човек може да ти помогне, но Бог може да направи това по-добре, защото е Бог, а не човек.

-Молитвата и тя чака нас.Чака да започнем да се борим чрез нея с проблемите.Чака да си спомним за борбата на Яков с ангела в Стария Завет.Важното е, че Яков с вяра каза:”Няма да те пусна, докато не ме благословиш.”Това е добър пример за подражание...

-Исус – годеникът на църкватаи той е в очакване.Той чака вярващите да бъдат разумни, особено сега в това последно напрегнато време.Исус чака нашето очистване и подготовка за Неговото славно идване.Пример:”Една жена, която била в изстъпление на духа е била занесена горе в небето.Исус разговарял с нея.Тя казва, че когато Исус говорил за своята невяста – църквата, лицето Му сияело още повече.”Исус обича църквата.Той даде Себе си за нея.И аз вярвам, че Той копнее за онази славна среща с нас, които ще бъдем готови...

Кой какво чака е интересно, но какво чака сега сърцето ни? Най-доброто е да чакаш най-важното. Да чакаш Създателя си. Да виждаш, че живота ти става все по-добър. Да чакаш идването на Исус.Пс.37:7 ”Облегни се на Господа и търпеливо Го чакай, не се раздразнявай.”