WebSiteTemplate.org
Начало > Лесните неща

Лесните неща

2 Солунци 2:2 „Да не се поклащате лесно от здравия разсъдък, нито да се смущавате...”

В духовен смисъл лесните неща са нещата на греха и несериозността, които се извършват лесно.

Едва ли ще кажа всичко за лесните неща, но ето някои от тях, които са често срещани в ежедневието.

Едно от тях е проблемът с греха. Спомням си преди години пеехме една песен, която започваше така: „Колко е лесно да грешим!” И наистина, съгрешаването не е трудна работа, а е нещо много лесно. Защо? Защото грехът е примамлив и в много отношения е сладък (кражба, прелюбодейство).

Неоспорим факт е, че бързо и лесно се греши. За много хора грехът става като навик. А има и такива, които изпитват дори удоволствие, когато съгрешават. Библията обаче предупреждава, че заплатата на греха е смърт (Римляни 6:23).

Евреи 12:1 „...нека отхвърлим всяка тегота и греха, който лесно ни сплита!”

Мисля си, защо лесно да ни сплита? Как ни сплита и кога става това? Нека да не забравяме песента „Колко лесно е да грешим!”

Самоубийството и то е лесно нещо, макар че някои, когато си слагат край на живота, преди да умрат, искрено съжаляват, но е късно. Самоубийството се прави лесно, но води в ада.

Лесно нещо е да се подиграваш на другите. Една моя баба беше куца. Нейна роднина й се подиграла в очите за това. След две-три седмици тази жена се парализирала, не можела да ходи и била на легло. А моята баба, въпреки че куцала, продължавала да ходи. Подигравката е много лесно нещо, но има лоши последици.

В очите на Бога подигравките са неприлични неща. Ефесяни 5:3-4 „А блудство и всякаква нечистота или сребролюбие даже да не се споменават между вас, както прилича на светии, нито срамотни или празни приказки, нито подигравки, които са неприлични неща...”

Лесно нещо е, когато човек пренебрегва другите. Това е подценяване, презрение. Може да бъде и расова дискриминация. Пренебрегването е създало много конфликти и омраза между хората, защото лесно се обиждат.

Следващо лесно нещо е безразборното харчене на пари.

Лесно нещо е да си губиш времето.

Лесно нещо е да говориш за другите или да обиждаш. Забележете, че обидите са плод на лоши чувства един към друг, яд или злоба.

Лесно нещо е да откраднеш.

Лесно е да не вярваш в Бога.

Както виждаме, много са лесните неща.

Забелязвате ли колко лесно хората вярват на лъжите и колко малко вярват на истината.

Друго нещо, което е лесно, е непокорството към Бога.

Лесно нещо е да се разруши един авторитет, а трудно е изграждането му след това.

Лесно нещо е да се говорят празни думи. Йов 35:13 „Наистина Бог не слуша празнословието... Всемогъщият не го зачита.”

Лесно се греши, но после вътре в душата горчи. Изгуби ли се чувството за отговорност и страх от Бога, лесно се греши. Следователно, лесните неправилни неща създават трудности и проблеми в живота, оскверняват добрия характер, създават объркани чувства и безизходни пътища. И още нещо, човек, вършейки тези лесни лоши неща, среща трудност да върши добрите неща.

В заключение, нека помним значението и последиците на лесните неща, като се пазим и внимаваме!