WebSiteTemplate.org
Начало > Малките неща

Малките неща

Практиката показва в някои случаи, че малките неща изграждат големите неща. Има моменти, когато се оказва, че малките неща, които са незабележими могат в бъдеще да се окажат с голяма стойност и значение.

Захария 4:10 „Защото, кой презира този ден на малките работи.” Често пъти точно това става. Хората са склонни да презират малките неща, защото им изглеждат незначителни, нищожни и невзрачни. Затова се и подценяват.

В Библията виждаме, че когато Бог употребява малките неща, след това се изграждат големи неща. Има хора, които малко по малко, са правили големи неща. И обратно, хората, които първо са се захващали с големи неща или не са успявали, или са постигали малко. Повечето хора знаят, че ако копнеят за големите неща, пътят е през малките неща. Господ може да употреби нищожния човек, за да посрами силния.

Вземете християнството, например. То започна с едно незначително начало – с 12 души, но после това малко начало стана нещо голямо. Да, Бог използва малкото начало. Също така и в нашия живот. Бог иска да използва нещо малко, нещо което се вижда дребно в нашите очи, което може да прослави Бога. Нека да не презираме малките способности и таланти, които имаме.

В древността Господ каза на Мойсей: „Какво е това в ръката ти?” А той отговори: „Тояга!” Тоягата на Мойсей беше нещо малко, невпечатляващо, но употребена от Бога, чрез тази малка тояга се извършиха големи знамения. Когато Мойсей послуша Бога, малката, незначителна за много хора тояга, се превърна в мощен инструмент за много неща.

Вярваш ли, че това може да стане и с теб? Бог може да използва малките твои неща, за да направи нещо по-голямо. Нещо подобно стана с Давид. Ако Бог беше го попитал, както попита Мойсей: „Какво е това в ръката ти?”, може би Давид щеше да каже: „Прашка и малък камък!”, а Господ би му казал: „Достатъчно е, иди!” Ние знаем, че малкият Давид, с малкия камък, събори големия Голиат. „Слабият”, чрез Бога, победи силния Голиат.

Помни, когато Бог благослови малкото, то е благословено и работи със сила, защото зад това малко стои живият Бог. Може в нашия живот да очакваме дни на по-големи и по-велики неща, но трябва да виждаме Божият пръст и намеса в малките благословения в живота ни. По пътя на малките неща, можем да стигнем до по-големи неща. Който не уважава малките неща, той проявява неверие, безразличие и пасивност.

Ако Бог беше попитал Джон Бънян, когато пишеше книгата „Пътешественикът”: „Какво е това, което държиш?”, Джон Бънян би отговорил: „Писалка!” Малка писалка, което е нещо дребно, но това малко, когато Бог го благослови, написа книга, която развълнува и вдъхнови целия християнски свят, за поука и насърчение. Нека да дадем способностите си на Бога. В нашите очи може да изглежда нещо малко, но Бог цени и малкото, което даваме за Него.

Когато Мартин Лутер беше сложен от своите приятели на безопасно място, ако Бог беше го попитал: „Какво правиш?”, може би той щеше да каже: „Стоя!” Но Бог би му казал: „Стоиш, но ти ще направиш Словото Ми достъпно за целия твой народ. Това стана чрез неговия приятел Йохан Гутенберг, който измисли първата печатна машина и за първи път Библията беше напечатана на немски език.

Ако Бог би ни попитал: „Какво има в устата ти?”, нека Му кажем: „Имаме Твоето Слово, имаме лично свидетелство!”, и Господ може да ни каже: „Добре, действай, защото чрез малкото твои думи за Мене, могат да станат много неща. Може хора да се спасяват, други да се насърчават.”

Ако Бог ни попита например: „Какво има в ръцете ти?”, нека Му кажем: „Имаме Библията!”, а Той би ни казал: „Тогава храни се с нея, живей я, проповядвай я!”

Ако сме на колене пред Бога и Той ни попита: „Какво правиш?”, ще Му кажем: „Молим се!”, и Той може би ще ни каже: „Добре, приближавай се с молитва към Мен, моли се за другите, търси лицето Ми, искай силата Ми, нека Моята слава да бъде в Теб.”

Лука 9:13-17 Тук се говори за петте хляба и двете риби, които послужили за храна на 5000 мъже, освен жените и децата. Малкото хляб и риба в Христовите ръце, се превърнаха в голямо благословение. Спомнете си за пророк Илия. Той се молеше за дъжд, но нямаше нищо освен слънце. Чак на седмия път, когато се помоли, се появи малък облак. Този малък облак докара голям дъжд.

Вярваме ли, че най-малкият в Божието Царство може да бъде победител срещу големия дявол, който Библията нарича „силния мъж”. Вярваме ли го това обаче в трудностите?

Можем ли да повярваме още, че малко любов и търпение към другите могат да извършат много и големи неща? Малкото време, което ще отделим за Бога, за благовестието, за да кажем на други, може да бъде с големи резултати.

Вярваме ли, че малкото добро, което направим ще бъде много възнаградено и одобрено в Небето? Това е така, защото малкото добро към някого трогва и прави добро впечатление. Да посетиш някой болен и да го насърчиш може да е малко, но има голяма стойност.

Знаеш ли, че дори малко време да четеш от Библията с вяра, Бог може чрез това да ти говори много?

Знаеш ли, че с малко уважение към някого, можеш да го спечелиш.

Малкото, което можеш да пожертваш, Бог е силен да ти върне повече, отколкото мислиш или искаш.

През малкото време, което имаме до идването на Исус (второто пришествие), Бог иска да се подготвим за вечността, в която ще има големи неща за нас.

МАЛКИТЕ ЛОШИ НЕЩА

Мислим ли често за тези малки, лоши неща? Те също имат голяма стойност и значение, но водят не нагоре, а надолу. Малките грехове също водят към ада. Малките лоши неща също изграждат големите лоши неща. Всъщност, всички престъпници тръгват от малките лоши неща. Трябва да знаем, че има лоши последици от малките лоши неща.

1 Коринтяни 5:6 „не знаете ли, че малко квас заквасва всичкото тесто?” Това означава, че малкото зло ни води към по-голямо зло. Какво ще кажете за малко молитва, малко лоши дела, малко в света, малко с греха? Когато цар Давид съгреши с Витсавее, вероятно това му се видя малко нещо, незначително. Това малко зло, обаче, можеше да му коства и живота. После обаче виждаме какви лоши последици имаше за него от това „малко зло”. Нека да помним, че малкото зло може да възпроизведе по-късно и по-голямо зло.

Яков 3:5-6 „Така и езикът е малка част от тялото, но много се хвали. Ето, съвсем малко огън колко много вещество запалва! И езикът, този цял свят от нечестие, е огън. Между нашите телесни части, езикът е, който заразява цялото тяло и запалва колелото на живота ни, а сам той се запалва от пъкъла.”

Явно е, че малкият език може да направи много лоши работи.

Лука 7:47 „а на който малко се прощава, той малко обича.” Това значи, че човек не си е отворил сърцето както трябва за Бога.

Песен на песните 2:15 „Хванете ни лисиците, малките лисици, които погубват лозята.” Тук също забелязваме, че малките лисици правят големи пакости. Малките лисици в текста са преобраз на криви учения и заблуди, на лъжливи пророци и съблазни.

Пътят за ада започва с малките неща, с малкото зло.

Забелязано е, че много от големите престъпления са дело на малкото зло, което малко по малко расте.

Еклисиаст 10:1 „малко безумие покварява (разваля авторитета на човека).”

В Данаил 7 и 8 глави, се говори за малкия рог (антихрист), който, както знаем, ще направи големи пакости.

И в естествената и в духовната област малките нарушения имат сериозни последици. Искам да напомня какво ни предупреждава Христос в Откровение 2:14 „Но имам малко нещо против тебе.” Тук Бог не казва, че има нещо голямо против нас, а напротив, нещо малко. Аз мисля, че не е добре Бог да има дори и малко нещо лошо против нас.

Вие сте чули как дори невярващите хора казват, че малките камъчета обръщат колата.

Малкият отровен зъб на змията умъртвява голям човек, а малко зли думи могат да съсипят някого.

Лука 16:10 „Верният в най-малкото и в многото е верен, а неверният в най-малкото и в многото е неверен.”

Откровение 3:8 „понеже имайки само малко сила, пак си упазил Моето слово и не си се отрекъл от Името Ми.” Ето, как малкото сила може да направи много за устояването ни.

И тъй, нека помним стойността и значението на малките неща, които, когато са в Божията ръка могат да бъдат благословение за нас.

Както започнахме, така нека и да завършим.

Захария 4:10 „Защото, кой презира този ден на малките работи.”