WebSiteTemplate.org
Начало > Мисли с думата РАЗПОЗНАЙ

Мисли с думата РАЗПОЗНАЙ

Тези мисли могат да бъдат въпроси, призив и зов към всеки един от нас. Те са и неща, чрез които можем да изпитаме себе си. Думата РАЗПОЗНАЙ ни приканва да мислим, да сравняваме, да изпитваме нещата. Това е като да разпознаеш ценното от фалшивото, истинското от лъжливото. Думата РАЗПОЗНАЙ ни призовава и към внимаване, към осторожност.

Затова ще центрирам и някои стихове:

Второзаконие 4:9а, 15-16, 23: „Само внимавай на себе си и пази добре душата си, да не би да забравиш делата, които очите ти са видели... Прочее, внимавайте добре на себе си, (защото в деня, когато Господ ви говори на Хорив изсред огъня вие не видяхте никакъв образ)  да не би да се развратите и си направите идол, подобие на някой образ, подобие на мъж или на жена... Внимавайте на себе си да не забравяте завета, който Господ вашият Бог направи с вас, да не би да си правите идол, подобие на нещо, което Господ твоят Бог ти е запретил.”

Второзаконие 6:12  „Внимавай на себе си да не забравяш Господа, Който те изведе из Египетската земя, из дома на робството.” Когато човек внимава, той по-лесно ще разпознава. Животът е пълен с много неща, които можем да разпознаем и това ще бъде за наша полза. Когато сме с Бога, Той ще ни помага в това разпознаване.

Ето и някои неща (15 на брой), които можем да разпознаем: Да разпознаем дали наистина сме във вярата както трябва – 2 Коринтяни 13:5 „Изпитвайте себе си, дали сте във вярата; опитвайте себе си (разпознайте себе си) Или за себе си не познавате ли че Христос е във вас, освен ако сте порицани?” (порицан=смъмрен)

Тези размисли ни помагат да влезнем в следващото състояние, а то е: разпознай себе си. Това включва не само да внимаваш на себе си, но и по-подробно да прегледаш себе си като направиш ревизия или преглед на живота си, да разпознаеш плюсове и минуси в живота си. По-лесно е да разпознаеш слабостите на другите, отколкото своите собствени слабости. Може би ако разпознаем себе си, ще останем изненадани. Разпознаваме ли, наистина сме новородени. Или има още нещо, което пречи?

Разпознай твоята най-голяма нужда. А това е Христос в теб и в мен. Ако Исус не присъства в нас, ние се разминаваме с истинския живот и с вечния живот. А когато Христос е в нас, ние лесно ще го разпознаем... Когато имаме Христос в живота си, другите благословения няма да закъснеят.

Разпознаваме ли слабостите си, онова, което ни пречи и спъва да растем в святост. Важното е не само да разпознаем слабостите, но да имаме сили да ги преодолеем. Не е лесно да се разделиш със слабост или навик, с които си живял години. Нужно е усилие, търпение, вяра.

Разпознай кои са най-важните неща, които първо трябва да направиш през деня. Разпознай нападките на тъмните сили. Можеш да спреш злото, което те изкушава още от самото начало. Разпознай хората, които искат да те предизвикат. Христос каза: „Бдете всякога!” (Лука 21:36)

Разпознай точно кога трябва да търпиш! Пропуснеш ли този момент, идват смущения в чувствата, в душата ти. Няма ли търпение, няма и Божия мир. Търпението усъвършенства. Води към благородство.

Разпознай дали не вървиш назад. Много е важно да разпознаваме това състояние.

Разбираме ли кога охладняваме духовно? Разпознай духовните хора. Защо? Защото да общуваш с тях е полезно. Ще се учиш и насърчаваш.

Разпознаваме ли кое ни губи времето за четене на Библията и за молитва? Който не обръща внимание на тези неща, ще изостане духовно. I Коринтяни 7:29 „Само това казвам братя, че останалото време е кратко.” I Петрово 4:7 „А краят на всичко е наближил. И тъй живейте разумно и трезвено, за да се предавате на молитва.” Разпознаваме ли духа на последното време? Пророчествата се изпълняват пред нашите очи. Разпознаваме ли това?

Разпознаваме ли коя е причината да идват в нас горчиви чувства и лоша настройка към другите? Трябва да се пазим. Това са горчиви корени, които искат да виреят в нас. Тук е необходимо да имаме съобразителност и положителна реакция от наша страна, за да сме духовни хора. Писано е да побеждаваме злото чрез добро: Римляни 12:21 „Не се оставяй да те побеждава злото; а ти побеждавай злото чрез добро.” Неща като омраза, презрение, горчивина, обидчивост и други подобни само ще ни тровят.

Разпознай кой влияе зле на духовния ти живот. Библията предупреждава, че лошите приятели могат да разрушат добрия характер в нас. Да се събираме с вярващи, с духовни хора.

Смятам, че изброените до тук неща могат да хвърлят допълнителна светлина в нас и да се замислим върху стремежа си към разпознаваме.