WebSiteTemplate.org
Начало > Пази баланс и равновесие

Пази баланс и равновесие

„Бдете, стойте твърдо във вярата, бъдете мъжествени, укрепявайте се.  Всичко у вас да става с любов.”Ако бихме задали въпрос: ”Защо да бъдем такива?”, отговорът е: за да бъдем балансирани, уравновесени.Какво е баланс, равновесие? То е да поддържаш един правилен, истински християнски живот.Постоянство в нормалното. Духовно равновесие е усилие и стремеж на човешкия дух за духовен напредък.

Какво значи – пази баланс!”Пази” е равносилно на изпълнявай.За четвъртата Божия заповед се казва: Пази съботния ден или шабатния, почивния ден. Това значи изпълнявай, зачитай почивния ден (за сведение не съм адвенстист, само давам пример с четвъртата заповед). А пази баланс е равносилно на „живей в равновесие и хармония. Зачитай баланса в живота си.”Всеки е гледал акробатичния номер – ходене по стоманено въже, където с един дълъг прът, човекът пази равновесие, баланс, за да не падне, а да ходи по въжето.Животът на всеки човек е като ходене по стоманено въже, където е нужно равновесие.

Какво не е баланс?

- Не е баланс вярващия да се крие от света като монах, вместо да свети в света.

- Не е баланс да се залита в крайности, в криви учения, вместо в здравото Библейско учение.

- Не е баланс да живееш в непостоянство.

- Не е баланс да си извън нормалното.

- Всяко прекалено нещо – физическо и духовно не е баланс, не е равновесие.

- Не е баланс лесно да се заблуждаваш.

- Не е баланс да си несериозен в християнството.

Резултатите обаче, от едно балансирано християнско поведение, са успехи, благословения, мир, спокойствие, израстване, духовно стабилизиране.Баланс е, да правиш нещо, без да пренебрегваш и другите си задължения. Баланс е, да си разпределяш правилно нещата, които ще вършиш през деня. Ако трябва направи си план. Ето защо, в основата на баланса е липсата на прекаляването.Затова баланса е нещо средно, нормално, умерено, правилно, спокойно, а не натоварено и прекалено. Балансът е като храненето – трябва да бъде нормално. Духовният баланс е възпитание в духовна зрялост и създава духовно удоволствие в човека. Светският живот не може да даде това. Исус каза: ”Аз не ви давам както светът дава.” Чрез балансиран живот се постига пълноценност и хармония, особено когато търсим Бог в молитва и Му служим.

Колко е важен баланса в трудните моменти на ежедневието, където трябва мъдрост, здрав разум и равновесие. Светските хора и те говорят за балансиране на чувствата. Може да не вярват в Бога, но съвестта им, им напомня за баланс.Ще цитирам само някои стихове от Новия Завет, от които ще разберем, че не трябва да се залита наляво и надясно, а да има равновесие, баланс.

Матея 24:4 „Исус в отговор им каза: Пазете се да ви не заблуди някой;...”

2 Петрово 1:5-7;10 ”... то по самата тая причина положете всяко старание и прибавете на вярата си добродетел, на добродетелта си благоразумие, на благоразумието си себеобуздание, на себеобузданието си твърдост, на твърдостта си благочестие, на благочестието си братолюбие, и на братолюбието си любов.; Затова, братя, постарайте се още повече да затвърдявате вашето призвание и избиране; защото, като вършите тия добродетели, никога няма да изпаднете.”  Всъщност тези добродетели ще ни държат в баланс, в равновесие...и обратно.

Юда 21 стих „...пазете себе си в Божията любов, ожидайки милостта на нашия Господ Исус Христос за вечен живот.”  Тази любов в нас, също ще ни доведе до едно балансирано състояние, без залитания.

Галатяни 6:1 „...Пази себе си, да не би ти да бъдеш изкушен.” Тук се загатва, че ако човек не бди за своя баланс, лесно ще се изкуши и съблазни.

Евреи 13:9 „Не се завличайте от разни и странни учения; защото е добре сърцето да се укрепява с благодат, а не с наредби за ястия, от които не са се ползували ония, които не са се водили по тях.”

Баланс е нужен относно:

- за твоя личен живот;

- в къщи, в семейството – мъжът, жената, децата, баба, дядо...

- баланс в служението; да няма свръхнатоварване, преумора и да се пренебрегне жената; във всяка работа е нужна почивка за освежаване;

- нужен е баланс и в храненето, преяждането ражда проблеми...

Притчи 25:27 „Не е добре да яде някой много мед(повръщане, разстройство). Така също не е славно да търсят хората своята си слава."

- баланс за свободното време;

- баланс на езика;

Някой казал: Ако си говорил, спри, за да чуеш другите какво има да кажат.

- баланс в отношенията;

- баланс в умът ни;

Чуват се следните изрази:”Говори само тогава, когато те питат.Не занимавай хората с неща, които не ги интересуват.” „Повече мисли и по-малко говори.”

- баланс между усърдие и знание;

- баланс между чувствата и мислите.Често чувствата ни подвеждат. Разсъжденията могат да ги балансират.

Балансът, равновесието, раждат мъдрост.Ето какво може да направи баланса – Пс.18:21 „Защото съм опазил пътищата Господни, И не съм се отклонил от Бога мой в нечестие.”  

Ако ходещия по въже не пази равновесие, ще падне и може да има лоши последствия от падането. Ако не падне, ще бъде аплодиран и одобрен от публиката.

Не е ли така и с християнина, който също ходи по въже, но в духовната сфера? Ако падне – губи, ако спечели, ще бъде одобрен от Бога.Нужен е баланс навсякъде.Остава въпроса: до колко сме балансирани? Движим ли се в равновесие или залитаме? И още - ходенето по въже изисква тренировки, време... по нататък  ти  довърши.