WebSiteTemplate.org
Начало > Позволено ли ми е да ти кажа нещо?

Позволено ли ми е да ти кажа нещо?

В Деяния 21:37 апостол Павел се обърна към хилядника, един римски офицер, със следния въпрос: ПОЗВОЛЕНО ЛИ МИ Е ДА ТИ КАЖА НЕЩО? Този въпрос е интересен и ще бъде заглавието на нашата тема сега.


Представи си, че Святият Дух с този въпрос се обърне към всеки един от нас! ”Позволи ми да ти кажа нещо?” Какво Господи, ще питаш ти? Ами, това „всичко друго да остане на заден план, а първо да придобиеш Христос в себе си – Неговия живот в себе си.” Апостол Павел беше учен, завърши школата на Гамалиил… Даже за себе си преди да повярва в Христос казва така във Фил. 3:5-6 „бях обрязан в осмия ден, от Израилевия род (съм), от Вениаминовото племе, евреин от евреи, съгласно закона (Ст. Завет) фарисей, по ревност гонител на църквата, по правдата, която е от закона непорочен.”


Но когато той повярва, виж какво казва по-надолу: „Но това, което беше за мене придобивка, като загуба го счетох за Христа. А още всичко считам като загуба, заради това превъзходно нещо, познаването на моя Господ Исус Христос, за когото изгубих всичко и считам всичко за измет, само Христа да придобия и да се намеря в Него…” Така и ние, може в живота много неща да сме придобили, да имаме някакво благочестие и т. н. Но оценяваме ли на първо място онзи, който ни спасява? Онзи, който пожертва Себе Си за нас? Както Павел, така и ние да счетем за ненужно всичко, което не е духовно, за да не пропаднем във вярата.


Позволено ли ми е да ти кажа още нещо? Какво? Ами това - новороден ли си? Който не е новороден от Бог, от небето, не може да влезе в Божието царство. Така каза Исус на Никодим, юдейския началник. Не става въпрос да имаш умствена вяра или религиозна набожност, а става дума за един нов живот с Бога всеки ден. Живот, който те поставя в контакт с Бог и дава увереност в нас, че сме Божии хора.


Позволено ли ми е да ти кажа нещо за Святия Дух? Деяния 19:2 Павел пита едни християни в град Ефес: Приехте ли Святия Дух, като повярвахте? Те му казаха, че имат само водно кръщение. Тогава Павел им обясни, молиха се и хората получиха кръщение в Св. Дух с говорене на чужди езици в молитва. Защо Павел им наблегна на кръщението със Св. Дух? Той знаеше колко важно е това. Св. Дух в нас ни прави смели, дръзновени за вярата. Дава ни сила да свидетелстваме без срам и без страх.


Позволи ми да ти кажа още нещо за Св. Дух. Кое? Ами, това, че не е достатъчно само да бъдеш кръстен в Св.Дух и после да се отпуснеш. Не! Чуйте какво казва Божието Слово в Ефес. 5:18 ”Изпълвайте се с Духа.” Или в живота ни е нужно едно ново изпълване, редовно изпълване със Св. Дух, което винаги ще ни държи будни духовно, ще ни води и към нови опитности с Бога. Ако резултатите от греха са разврат, убийства, омраза, караници, то резултатите от ново изпълване със Св. Дух е растеж в святост, благочестие и благодарение към Бога. Много е важно новороден ли си или още не. Ти направи преценката и избор. Но от твоя избор зависи и твоето положение във вечността.


Позволено ли ми е да ти кажа нещо? Кое? Ами, това - знаеш ли,че живееш в последните дни, последните времена. Пророчествата за последното време се изпълняват в нашите очи.


Позволено ли ми е да ти кажа нещо? Какво? Питаш ти! Ами, това, че трябва да приложиш всяко старание, за да се приготвиш за идването на Христос, за грабването на църквата. І Сол. 4:13 „А не желаем, братя, да останете в неизвесност за ония, които умират, за да не скърбите както другите, които нямат надежда. І Кор. 15:52 „в една минута, в миг на око, при последната тръба; защото тя ще затръби, и мъртвите ще възкръснат нетленни, и ние ще се изменим.” Ако днес не сме готови, кога ще бъдем готови? Или си казваме в себе си – утре ще се подготвям. А утре като дойде, да го отложим за друг път.


Позволено ли ми е да ти кажа нещо? Искам да те предупредя, че си в опасност, ако не пребъдваш всеки ден в Господа и не мислиш за Него. Има опасност да отслабнеш духовно. Да изгубиш интерес и желание за църква, Библия и молитва. Има опасност живота ти да стане сух, да не е напоен от Св. Дух. Има опасност вярата ти да отслабне, надеждата също. Поради тези причини грехът може да се засили срещу тебе. Ти трябва да се пазиш. Да бдиш над духовното си състояние. Не се предавай на сатана. Предай се на Бога изцяло. Иначе може да страдаш.


Позволи ми да ти кажа още нещо: Не си играй с греха, а стой далеч от него. Защото заплатата за греховете е смърт, а Божия дар е вечен живот. Помни, че ако проявиш слабост, грехът те преследва, той те дебне и е по петите ти. Чуйте по този въпрос за греха, какво каза Господ на Каин, Бит. 4:7 „Защо си се разсърдил и защо е навъсено лицето ти? Ако правиш добро, не ще ли бъде прието?” Ако не правиш добро, грехът лежи при вратата и се стреми да те завладее, но ти трябва да го завладееш.


И накрая, позволи ми да ти кажа още нещо! Какво решение за себе си ще вземеш, след като чу всичко това? Каква е твоята преценка за себе си? Ти ще решиш какво да правиш!