WebSiteTemplate.org
Начало > Проверки

Проверки

или репетиция за небето

Псалми 11:5 „Господ изпитва праведния; а душата Му мрази нечестивия и онзи, който обича насилие.”

 

Ще говорим за духовни проверки, които засягат вярващите. Съществуват разни проверки. На железниците, войнишки проверки, затворнически проверки, митнически проверки, полицейски проверки, данъчни проверки и какви ли не още. Всички те обаче са земни. По-важни са духовните проверки. Християнският живот не ви ли прилича на една голяма духовна проверка? С проверките Бог иска да види как ще употребим един земен живот, който ни е поверен.

 

Земният ни живот ще бъде подложен на проверки преди да ни бъде поверен истинския вечен живот. Вероятно ще бъдем проверени в много неща, като: честност, вярност, финанси, търпение, любов, отношения, дела. Йосиф беше проверен, изпитан и одобрен. Йов също беше изпитан и одобрен. Исус беше изпитан и възвисен. Павел беше проверен и одобрен за верен. Много Библейски герои бяха проверени. Но за съжаление, особено в Стария Завет, ние виждаме много вярващи, които се провалиха. Те бяха проверени, изпитани, но не одобрени.

 

Днес за нас е важно това: след като четем в Библията, че един е одобрен, а друг не е, какво става с нас като вярващи? Когато Бог ни проверява и изпитва ще издържим ли или не? Това е важно за нас. Ако проверки, трудности, изпити бяха допуснати до много вярващи преди нас, това означава, че и днес вярващите ще бъдат проверени и изпитани. Бог желае да види как издържаме, как се справяме като сме повярвали. Вероятно това е много важно за него. Не може творецът на човешките души да не се интересува от своите творения – човеците, с които Той има голям план за вечността. Той се интересува, когато сме предизвикани да се ядосаме какво ще правим и как ще реагираме. Това е проверка!

 

Когато си предизвикан да мразиш, когато си предизвикан да не прощаваш, когато нещо те кара да задържаш лоши чувства, да не търпиш. За Господ е важно как един християнин ще издържа в земна обстановка, където наоколо царува грехът. Бог иска да види дали ще държим на Него, дали ще го търсим в молитва дори в неблагоприятни условия, дали мислим за Него, дали ще разчитаме на Него.

 

Сега нека видим някои стихове и думата изпитание там ще четем с думата проверка: Битие 22:1 „След тези събития Бог изпита (провери) Авраам.”; Псалми 11:5 „Господ изпитва (проверява) праведния.” Защо го изпитва? 1 Летописи 28:9 „...защото Господ изпитва (проверява) всички сърца и знае всички помисли на ума.”; 2 Летописи 32:31. „Бог го остави (Езекия), за да го изпита (провери) и да узнае всичко, което беше в сърцето му.”

Виждате ли какви тактики провежда Бог с нас вярващите? Мисля, че това са репетиции за небето.

 

Езекил 21:13. „Защото има изпитание (проверки на живота).”

Яков 1:2-3 „Смятайте го за голяма радост, братя мои, когато попадате в разни изпитания (проверки от Бога), като знаете, че изпитанието (проверката) на вашата вяра произвежда твърдост.”

1 Петрово 1:6-7 „В което се радвате, ако и за малко време да скърбите сега (ако е необходимо) в разни изпитания (проверки), с цел: изпитването (проверяването) на вашата вяра, което е по-скъпоценно от златото, което гине, но пак се изпитва чрез огън – [И чуйте сега защо е проверката:] да излезе за хвала и слава, и почест, когато се яви Исус Христос" (на грабването). Всичко съдейства за наше добро, за нашето усъвършенстване.

 

1 Петрово 4:12-13 „Възлюбени, не се чудете на огненото изпитание, което идва върху вас, за да ви опита, като че ви се случва нещо чудно; но се радвайте, че с това вие имате общение в страданията на Христос, за да се зарадвате много и когато се яви Неговата слава.”

Вярвам, че Господ иска на практика да се увери дали знанията, които имаме от Библията, от Словото Му,  ще ги прилагаме в живота. Защото от проверката се вижда вярата ни, устойчивостта ни, нашата сериозност и ревност за Бога.

 

Думата проверен, звучи като изпитан. А изпитания човек или ще бъде одобрен, или не. Така е и с християнина. Добре е да бъде устойчив на изпитания и трудности в този свят. В Матей 22:14 е писано: „Защото мнозина са поканени, а малцина са избрани.”

Малко са одобрените след като са изпитани и проверени. Исус каза, че който не Го следва, не е достоен за Него. Това е важно да го помним. Нека да живеем така, че изпитани, проверени, да бъдем одобрени за небето, достойни за Исус.