WebSiteTemplate.org
Начало > Първите неща

Първите неща

В живота човек смята,че има много първи неща,които трябва първо да направи.

-първо да завърши образованието си

-после,на първо място идва брака-да се ожени…

-първата професия

-първото дете…..и т.н.

Все първи неща,които са за земята,временни първи неща.Често човек може да се разочарова от тях.Но сега,ние ще се спрем на някои първи неща,които са от духовната област и са от важно значение за нас,а именно:

 

Първите страсти

1Петр.1:14”Като послушни чада,не се съобразявайте с първите страсти,които имахте във време на незнанието си.”

Послушните не трябва да се съобразяват със стария живот,който е бил преди вярата.Чада=деца.Послушното дете е добър пример.То радва родителя…А ние сме деца на Бога.

 

Първият

Има един,който е най-първият от всичко.

Откр.22:13”Аз съм Алфа и Омега,първият и последният,началото и края.

Някои питат:”Какво е имало преди Бога?”Не е правилно!Бог е вечносъществуващия…Всичко чрез Него е станало.

 

Първият човек

1Кор.15:47”Първият човек е от земята пръстен,а втория човек е от небето.”

Адам значи червеникав,от червената пръст.Състава на тялото…е като състава на пръстта,което доказва,че тялото е било създадено от пръстта.Бог каза:от пръст си и в пръстта ще се върнеш.

1Тим.2:13”Защото първо Адам бе създаден.”

 

Първият завет

Старият завет.Завет с народа Израил…Прощението в този завет беше по друг начин,чрез принасяне кръвта на някое животно.В този завет за пръв път беше даден закона-Божиите заповеди.

 

Благовестието също на първо място.

Марк.13:10”Обаче трябва първо да се проповядва благовестието.”Щом трябва първо то да се проповядва значи е важно.Важните неща се слагат на първо място.Щом е важно,трябва да го правим…

 

Първата любов

Откр.2:4”Но имам това против тебе ,че си оставил първата си любов.”(към Бога,значи сега не е както в началото…)

 

Някои от първите

Мар.10:31”Обаче много от първите ,ще бъдат последни,а последните първи.”

Това не е хубаво,нали?Да бъдеш първи в духовно отношение и после да отидеш на опашката.Други да те изпреварят…

 

Първото възкресение

1Кор.15:51-52 Вярващия като пръв плод.

Яков 1:18”От собствената си воля ние е родил,чрез Словото ма истината,за да бъдем един вид пръв плод на неговите създания.”

Това означава,че вярващите,спасените,като първи създания от Бога,ще отидат в небето,в Златния град,където завинаги ще бъдат с Исус.Когато казва първи плодове,означава,че освен църквата,ще има втори ,трети плодове,т.е. други след нас.А какви ще бъдат тези хора,само Господ знае.Но ние вярващите,ще имаме привилегията да бъдем първите ,с които Господ ще работи във вечността.

 

Христос-първият плод

1Кор.15:20”Но …Христос е бил възкресен,първият плод на починалите.Това ще рече,че първи  Христос първи прие ново възкресенско тяло.

 

Първото небе,първата земя

Откр.21:1”И видях ново небе и нова земя,защото първото небе и първата земя преминаха и море нямаше вече.”

Във всеки случай новото небе ще бъдепо-хубаво от първото,където сме сега,в това състояние.

 

Всички тези първи неща са много хубави.И за да участваме в тях,трябва още от този живот да сме първи в духовния живот.Бъди пръв,а не последен.Има и още първи неща,които заслужават внимание:

 

Мар.9:35”Който иска да бъде пръв,ще бъде от всички последен и на всички служител.”

Значи първия най-смирен и служи на другите…

Мат.23:26”Очисти първо вътрешността…”

Тоест очисти първо сърцето си,за да бъдат наред и други неща.

Мар.12:28-29”Коя е първата заповед.Исус отговори…Господ нашия Бог е един Господ и да възлюбиш Господа твоя Бог от всичкото си сърце,от всичката си душа,с чвсичкия си ум и с всичката си сила.”

Лука6:42б”…първо извади гредата от своето око и тогава ще видиш ясно да извадиш треската от окото на брата си.”

Това значи първо себе си да критикуваме,а не другите.Да не одумваме другите.Да не обвиняваме първо другите.

 

От всичко дотук разбираме,че първите неща,трябва да ги сложим на първо място,защото са важни.А за да ги сложим на първо място,трябва да ги намерим къде са писани в Библията и да го направим с вяра,да повярваме.че е така.