WebSiteTemplate.org
Начало > Радостните неща

Радостните неща

Филипяни 4:4 „Радвайте се всякога в Господа, пак ще кажа: Радвайте се!” Радостта в Господа е необходима за човека, както слънцето за природата. Да се радваш в Господа е нещо повече, отколкото да се радваш на земни и преходни неща. Божествената радост в нас разпръсква мрачните облаци в душата, преодолява лошото настроение, гнева, скръбта и отчаянието. Радостта е плод на Святия Дух, елемент от Неговия характер. Тя е показателят на духовното, физическото и умственото състояние на човека.

Има три вида радост – земна, бесовска и божествена (духовна). Земната радост е кратковременна, идваща от богатства, слава, алкохол, неморалност и други. Радостта в Господа може да те радва и в труден момент. Не вярвам това да е така със земната радост. Спомнете си за Павел и Сила в затвора (Деяния 16:25-27).

Мисля, че радостта е чувство на задоволство, вътрешно удовлетворение в сърцето, идващо от добри неща, което е действие на Святия Дух. Да се радваш в Господа не значи постоянно да се смееш или усмихваш. Много често Святият Дух радва вярващите по време на молитва, по време на четене на Словото, слушане на свидетелства. В много случаи, когато се изпълваме със Святия Дух, непринудено чувстваме радост, мир и благодат.

Не всички изразяват еднакво тази радост. Хората са различни по темперамент. Един е по-шумен, друг – по-тих, свит, по-затворен в себе си. Това са характери. Ти дори може да не се усмихваш, но лицето и очите ти да изразяват радостта от Святия Дух. Това е онази тиха вътрешна радост, която радва.

Срещат се и крайности в тази насока. Може да е рядко, но някои искат да си създадат чувство на радост, за което обаче се забелязва, че е неестествено и изкуствено. Библията говори за радостта на спасението. Това е благодатното чувство да знаеш, че си спасен. Надеждата за вечността също радва.

От голямо значение е човек да знае и да се учи как да се радва - например на всеки ден, на неща и ситуации наоколо. То е онази тиха и незабележима, клокочеща радост вътре в човешкото сърце. Тихата радост дори е и смирение. Ако кажа, че радостта в Господа те прави по-добър, мисля, че няма да сбъркам.

Неемия 8:10 „Да се радвате в Господа е вашата сила.” Питаме „Защо?” Защото така ставаме по-дръзновени, по-благи, по-ревностни. Има радостни неща, които ние си ги създаваме. Има радостни неща, които Святият Дух ги създава. Много пъти, когато Господ ни посещава, ние усещаме това задоволство и радост. Когато хвалиш Бога с песните, също можеш да се радваш. Когато правиш добро, също. Има радост и от семейната хармония. Има хора, които след покаяние (сълзи), са чувствали радост. Искам да попитам, вие как мислите, повече ли са радостните дни в живота ви или по-малко?

Забелязали ли сте, че невярващите хора също се радват? Но разликата е много голяма. Много е важно на какво ще се радваме – на суети, на празни и посредствени неща, или на духовните неща.

Исус каза на учениците си: „Не се радвайте, че бесовете ви се покоряват, а радвайте се, задето имената ви са записани на небесата!” Вярвам, че целта на радостта от Господа е да бъдем насърчени, да се укрепи вярата и надеждата ни. Радостта води към добро. Не мога да си представя човек да се радва в Господа и да направи убийство или някакво друго зло. Радостта като добра, положителна емоция, прави човека и кротък. В момент на радост, злобата и злото имат ли сила?

Радостта обаче много лесно се губи. В зависимост от духовното израстване, една дума, жест, постъпка или неправилно говорене, могат да станат причина за изгубване на радостта. Добрата новина е, че дори да загубим временно радостта си, сърдечният ни кладенец няма да пресъхне, защото Господ се грижи и ще продължи да налива в него.

Радостта в Господа е удоволствие. Тя е вътрешното слънце за душата ни - слънце, което сгрява. Ето какво още може да преживява човекът с Господа:

Псалм 4:7 „Сложил си в сърцето ми радост, по-голяма от тяхната, когато им се умножава виното и житото.”

Исая 29:19 „Кротките ще умножат радостта си в Господа.”

Еремия 15:16 „Твоето слово ми беше радост и веселие в сърцето.”

Псалм 51:12 „Върни ми радостта на спасението!” Знаем, че грехът беше причината тази радост да бъде изгубена. Грехът руши радостта, а покаянието я въздига.

Псалм 16:11 „В Твоето присъствие има пълнота от радост, вдясно от Тебе – всякога веселие.” Колко е ясно тук, че извън Божието присъствие, Божествената радост се губи. Поради несъвършенството на човека и наклонността му към неправди, той не може във всеки момент от живота си да е изпълнен с Божията радост.

Яков 1:2 „Считайте го за пълна радост, братя мои, когато падате в разни изпитания!” Интересното тук е, че ни се дава съвет да се радваме в трудности и мъчнотии, в неща, които не ни харесват. Например пресата на живота да те натиска, а ти да запазваш мир, спокойствие и търпение. Добре е да се стремим към това.

Псалм 122:1 „Зарадвах се, когато ми казаха да отидем в дома Господен.”

Когато правим неправилни неща обаче, Библията не ни съветва да се радваме, а ето какво казва: Яков 4:8-10 „Измивайте ръцете си, вие грешни, и очиствайте сърцата си, тъжете, плачете и ридайте, смехът ви нека се обърне в плач и радостта ви в тъга. Смирявайте се пред Господа!”

Ако ние се смиряваме, чуйте какво още казва Словото Божие: Псалм 30:5 „Вечер може да влезе плач да пренощува (в дома ти), но на сутринта идва радост.” Благодарим на Бога за това обещание! Радостта в Господа е сила срещу мъката и отчаянието.

Радостните неща на земята ни подсказват за онази небесна радост, която ще ни владее във вечността.