WebSiteTemplate.org
Начало > Силата на личния пример

Силата на личния пример

С други думи казано:Какво впечатление правим?Какво впечатление правим на другите хора?Какво говори живота ни?В Мат.3:1-6 четем и виждаме, че Йоан Кръстител е първият характер, с който ние се срещаме в Евангелията.Неговият живот ни кара да размишляваме за силата на личния пример – какъв пример показваме като християни.

Йоан Кръстител бе пророк, който оказваше влияние не само с проповедите си, но и с личния си пример, с поведението си, с начина си на живот, с личния си пример на себеотричане от света и светските неща.Никой пророк не е оказвал такова влияние на хората наоколо, както Йоан Кръстител.Влиянието е като закон на живота – ние влияем на другите и другите влияят на нас.Важното е – какво е влиянието – добро или зло.Как ще повлияеш на другите е много важно нещо, т.е. какъв пример ще дадеш.Наистина, със своя положителен пример, образът на Йоан Кръстител изпъква ярко, говори без думи, прави впечатление.

Трябва да подчертаем, че личния пример на един човек, е по-силен от думите.Животът, делата проповядват повече от приказването.Личния пример впечатлява повече от думите.Има ли полза, да говориш за Господа, за Божиите учения, а хората да не видят промяна в теб?Днес хората се нуждаят не само да им говорим за християнството, но те искат да видят християнството на практика в нас.Искат да видят, че живеем това, което говорим за Бога.Нашият добър личен пример най-добре ще впечатли хората.Нашият променен живот ще проповядва най-добре и ще окаже добро влияние върху другите.Невярващите хора искат да видят, като сме станали християни, дали сме променени.

Нашата промяна ще им проповядва, ще им говори без думи.Съществуват родители, които пушат и пият, а учат децата си да не правят това, защото било вредно.Какъв пример е това?Има ли сила такъв пример да повияе положително на детето?След като пушат родителите му и то ще иска да прави това.Ако даваш пример на лъжа, на кражба, на псуване, вероятно и твоите деца ще правят това.Твоят пример влияе.Затова казваме, че личния пример е по-силен от думите, които говорим.Делата, постъпките говорят по-силно от приказването.

С лош пример можем да съблазним някой, да го бутнем и повече да не дойде на църква, или пък да отпадне.С добър пример можем да спечелим другия. Човек може да даде лош пример с лошо държание, с нервно поведение, с празни приказки, с одумване и клюки, с подигравки и неприлични неща, с разголено обличане, с неморалност, със странни и смешни прически и т.н.

Но можем да дадем добър пример с търпение, с любов, с мир, със спокойствие.Тези неща украсяват човека и го правят желан, т.н. хората харесват такъв вид поведение.Един християнин, новороден, е длъжен да се съобразява относно другите хора, като пази себе си, като влияе положително.Има две неща, на които трябва да обърнем внимание на първо време и това са :

-Какво говорим, как говорим

-И второто – търпението

Ние сме отговорни за това, как влияем на другите?Какво е мнението на хората, които те познават?Бог ще ни държи отговорни за това, защото отношението към другите определя твоята духовност, твоята святост.А това е важна част от християнството.Първите християни, след смъртта на Христос, техния пример на единство и любов помежду им, впечатли и раздвижи невярващи хора наоколо(Деян.2:46-47).Много от свещениците и фарисеите се присъединяваха към християните, покоряваха се на учението.Защо?Коя беше причината?Личният пример беше причината.Добрият пример се забелязва...и влияе.Личният пример на първите християни накара много хора да се замислят, защото християните живееха това, което вярваха.

Книгата Рут ...Ноемин беше свекървата, снахите бяха Рут и Орфа...Рут беше тази, която даде такъв пример, че повлия добре не само на свекърва си, а на цялата околност.Хората говореха за нейния добър пример към свекърва й.А днес свекърви и снахи не искат да се видят.И на снимка не можеш да ги видиш, а камо ли добър пример да видим.

Като че ли смирението, доброто и добрият пример днес са станали дефицитна стока, рядко явление.Лошият пример днес,  влияе повече от добрия пример.Ти можеш да спечелиш някой за Господа с добрия си пример и живот.Но, днес християните се нуждаем от ново покаяние, да поправим живота си и да покажем добър пример като християни.Да покажем живот, подобен на Христовия.Само така ще можем да обърнем вниманието на тези, които още не са повярвали.1Тим.4:12”...бъди пример в думи, в поведение, в любов, във вяра, в чистота.”

И така:Какъв пример виждат хората в нас, като знаят, че сме вярващи? Как влияем на другите? Лошият пример е грях. Добрият пример е благословение и за другите, и за тебе.