WebSiteTemplate.org
Начало > Силните мъже и жени 

Силните мъже и жени 

 

Римляни 15:1 казва: „Ние силните, сме длъжни да носим немощите на слабите и да не угаждаме на себе си.”

 

Какво обикновено мислят хората за силните мъже? Те виждат тяхното мускулесто тяло. Знаят, че са силни да работят, силни в пиянство, в грубост и т. н. Но тук ще стане дума за духовната и за морално нравствената сила на човека, а не за физическа сила – кой има по-големи мускули.

 

Еремия 9:23б казва: „Силният да не се хвали със силата си!” С какво да се хвали тогава? Нещо друго ще е за негова похвала – не физическата сила, а духовната – вътрешната сила. Така че, силните мъже и жени са духовните хора, силните духом, със силен дух в себе си.

 

Силният мъж не е този, който бие жена си. Силният е този, който може да повлияе положително на жена си, като я спечели с живота си, и обратно... Силният мъж е този, който има вътрешна сила и вяра да каже „Не” на греха и пороците. Това е силният човек!

 

Кой още е силният човек според Библията? Ще го видим в І Йоан 2:14 „Писах на вас, младежи, защото сте силни и Божието Слово пребъдва във вас и победихте дявола.” Силни са познаващите Словото. Силни са побеждаващите дявола чрез вяра и святост. Тук се казва „силни” и „победихте”. Силният побеждава чрез Божията сила, която е в него.

 

Римляни 15:1-3 „Ние, силните, сме длъжни да носим немощите на слабите и да не угаждаме на себе си. Всеки от нас да угажда на ближния си с цел към това, което е добро за назиданието му. Понеже и Христос не угоди на Себе Си.” Като най-силният духом, Исус Христос угаждаше на другите, жертвайки се за тях. Как? Ходеше километри, за да им проповядва, да ги изцелява, да им помага и да ги поучава. Исус носеше техните товари. Силните помагат на слабите, и не ги одумват.

 

Силните духом са тези, които се учат да понасят. Какво да понасят? Ами, например следните неща:

 

-       учат се да понасят забележки, критики, упреци, трудни хора;

-        учат се на търпение – да търпят трудни за понасяне неща;

-        учат се да не се ядосват и разгневяват.

 

Ако се упражняваме в тези неща ежедневно, ще бъдем силни. Силният трябва да преодолява над изкушенията и всяко зло.

 

Вътрешната сила украсява човека. Силният обича дори при неблагоприятни за него условия. Матей 5:46 казва: „Защото, ако обичате само онези, които обичат вас, каква награда ви се пада?” Значи наградата е, когато обичаме тези, които не ни обичат, или като обикнем тези, които не сме обичали  преди.

 

Силните духом са хора на по-голяма вяра. Тяхната сила е във вярата им, в упованието им в Бога. Стабилните, сериозните християни също са силни духом. Силата им е в тяхното дръзновение и святост.

 

Силните християни не се отчайват, когато дойдат бурите. Те се борят. Не се предават. Воюват за победата си, за да превъзмогнат. Те устояват и побеждават. Силата е в смирението. Да се смириш, каквото и да ти струва това.

 

Лука 24:19 казва: „Който беше силен в Слово и в дело...” Не е лесно да бъдеш силен в думи и в дела, но точно на това сме призовани.

 

Римляни 4:21 „Авраам... уверен, че това, което е обещал Бог, Той е силен да го изпълни”. Това е важно и за нас – да бъдем способни да изпълним това, което сме казали или обещали показва, че сме силни духом и сериозни. Но ако не го правим, хората ще ни сметнат за несериозни и непостоянни.

 

Деяния 18:24 представя Аполос като: „човек учен и силен в Писанията” (в Словото). Да сме силни в Писанията, означава не само че ги познаваме, но и че ги живеем. Така човек учи себе си и другите на Божиите пътища. Защо Аполос е бил силен в Писанията на Стария Завет? Защото ги е изучавал, изследвал и отделял  време за тях. И се е стараел да живее според написаното. Нека и ние да правим така, за да бъдем силни в Словото!

 

И накрая, нека се стремим да бъдем силни в любовта! Любовта е силна като смъртта. Кой може да устои на любовта? Любовта е сила, която завладява. Любовта влияе положително. Тя е най-силното оръжие на християнина. С нея сме силни. Без нея сме слаби и недостатъчни.

 

Ето такива са силните мъже и жени. Тяхната сила идва от Бога. И това не е физическа сила, а духовна. Силата на нашето търпение например, ще ни украси и укрепи духовно.

 

Филипяни 4:13 „За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме подкрепя!”

 

ІІ Коринтяни 4:7 „За да се види, че превъзходната сила е от Бога, а не от нас.”

 

І Коринтяни 4:20 „Защото Божието царство не се състои в думи, а в сила.”

 

Нека се стараем тази сила от Бог да бъде винаги в нас! С нея ще бъдем победители. Ако сме силни с Бог, ще бъдем влиятелни духовни хора.