WebSiteTemplate.org
Начало > Страшни и лоши неща

Страшни и лоши неща


Съществуват  много страшни неща на този свят,но ще споменем само някои.

Земетресения,урагани,наводнения и пожари са страшни неща,които всяват ужас всред хората.Страшно нещо е,да ти пуснат отровна змия в леглото,когато спиш.Страшно нещо е да виждаш лъв или мечка как те нападат.Но ако този лъв или мечка са демони,работата тук е страшна.Има страшни неща в духовната област,които могат да определят съдбоносно за вечността,съществуването на човека.Вижте например,ако човек е вярващ и започне пак живот в греха и не се покайва.

Евр.10:26,27,30,31”Зашото ,ако съгрешаваме самоволна,след като сме познали истината,не остава вече жертва за грехове,но едно страшно очакване на съд...Господ ще съди людете си.Страшно е да падне човек в ръцете на живия Бог.”

 

Спомням си и един случай:Едно момиче повярвало в Господа.След време,то не искало вече да вярва ...казала,че се е заблудила.Дори се подигравала на вярващите.Но веднага се разболяла от страшна неизцерима болест.Когато я посетили вярващи,тя им казала:Късно е ...не мога да се покая...и умряла в мъки.Подобми случаи са много,но да отхвърлиш спасението за вечността,е нещо много страшно.Страшно е да оскърбяваш Святия Дух,или да се подиграваш с Бога.Страшно е да отстъпиш и да не можеш да се върнеш при Господа,страшно е да похулиш живия Бог и да отидеш завинаги в ада.Затова Словото Божие ни предупреждава:Евр.10:35”И тъй,не напускайте увереността си(вярата си),която има голяма награда...”

 

Библията говори също за Божия ден-денят на второто пришествие:Малахия4:1,5”Защото ето,иде денят,който ще гори като пещ и всичките горделиви и всички,които вършат нечестие,ще бъдат плява(ще горят) и тоя ден,който иде ще ги изгори.Ето аз ще ви изпратя пророк Илия,преди да дойде великият и стряшен ден Господен.”Бог може да е любов,но Той е и огън пояждащ.Бог е абсолютна справедливост.Преди това Словото казва:Втор.10:17”Защото Бог е Бог на Боговете...великия,мощния и страшния Бог,който не гледа на лице,нито приема дар.”(или подкуп).

 

Господ е страшен в сила и мощ.Много хора от Стария Завет се страхуваха,когато Бог им говореше(Мойсей,Даниил...)

Евр.9:13”Не се завличайте от разни и страшни учения...”Учения,крайности,които са със страшни последици в своята философия-сектите-самоубийства и т.н.Учения,които страшно заблуждават.

Авакум1:7Говори за някои хора:”страшни и ужасни са те.”Дано Бог не каже за нас такова нещо.Какво значи „страшен човек”?

Пс.66:5,6”Дойдете та вижте делата на Бога,който страшно действа към човешките чада,превърна морето в суша,пеш преминаха през реката.”И за да избегнем страшните неща с лоши последици,трябва да се съгласим с волята на Бога,която е най-доброто за нас.

 

Нека припомним и някои лоши неща.Ето например:

Пр.6:16-19”Шест неща мрази Господ,даже седем са мерзост на душата му:Надменни очи,лъжлив език,ръце,които проливат невинна кръв,сърце,което крои лоши замисли,крака,които бързо тичат,за да вършат зло,неверен свидетел,който говори лъжа и онзи,който сее раздори между братя..”В лошите неща има грубост и измама.В някои случаи,лошите неща първоначално изглеждат хубави,невинни,докато ги направиш.А след това...

 

Лошият навик очевидно не е добро нещо,но се побеждава...с добър навик.Лошият навик е нещо,с което сме свикнали от много време.Непокорността на деца към родители,е също лошо нещо,дори грозно,даже когато децата пораснат,или имат семейство.Още в Стария Завет Бог каза:”Който злослови баща или майка,непременно да се умъртви...”

 

Следващо лошо нещо е омразата и клеветата.Тя измисля какви ли не лоши неща срещу другите.Поради омраза са стгавали убийства,разводи,побоища и какви ли още неща.Омразата е петно за човека и трябва да се пазим от нея.

Зах.8:17”Никой от вас да не измисля злов сърцето си против ближния и не обичайте лъжлива клетва,защото всички тия са неща,които мразя,казва Господ.”Клеветата е стърашно нещо.тя е умишлен грях.Исус каза да принасяме плод и той да бъде траен,не развален,не загнил,не лош.

 

Библията казва(1Кор.15:33),че лошите приятели развалят добрия характер,Как?Ами като се подражава на злото,понеже другите го правят,понеже е модерно и т. н.Лошите неща,много лесно и бързо се усвояват от младите хора,като искат да са интересни,или да приличат на някого.

 

Лошо нещо е да живее някой с лоша жена,заядлива,опъка,свадлива.Това е тежест и мъчение.Тъй като рядко се срещат такива жени,затова казвам,че е лошо нещо.А скромността и смирението украсяват човека.

 

Пр.21:19”По-добре да живее някой в пуста земя,отколкото със свадлива жена и досада.”или пък с ревнив мъж.Свадлива-значи разправии,спор,упреци,обиди и т.н. за щяло и не щяло.

 

Втор.23:9 ни съветва още нещо:”Пази се от всяка лоша работа.”Има положения,когато човекът върви в неправилни пътища,сякаш е нещо нормално.Затова и Словото казва:Езек.33:11”Върнете се от лошите си пътища.”

 

Какво да кажем още и за лошия език...за лошо око,за лоши намерения,за лошите слухове...Всяко лошо нещо осквернява.А Божията воля е,да вървим към доброто,чрез което ще се усъвършенстваме,защото в небето няма лоши неща,затова нека страним от тях.

Последните неща

 

 

 

Щом има първи неща,трябва да има и последни неща.Тук на земята е така.Горе на небето може да не е така.Нека да кажем за някои крайни,последни неща,в последното време.

 

Последните дни(2 Тим.3:1-3)

Последните дни подсказват,че сме на края на нещата.Това,което се сбъдва говори,че наистина живеем в последни дни.

 

Последният Адам!

Кой е Той?Ще попитат някои...

1Кор.15:45”Писано е :Първият човек Адам,стана жива душа,а последният Адам,стана животворящ дух.”

Първият Адам е този,който Бог създаде в Едемския рай на земята преди Ева...

Вторият Адам обаче,не е същия.За втория Адам тука се казва,че стана животворящ дух.Личност,която твори,създава живот.Нещо,което първия Адам не може да направи. Тук,втория Адам,е Христос.Тъй като Христос възкръсна от смъртта,Той вече е животворящ дух.Това означава,че Той прие нова форма на съществуване-това е новото възкресенско тяло.

 

Христос е източника на духовния живот.И ако ние живеем духовен жовот,праведен живот,ние ще възкръснем,както Христос възкръсна...Ще имаме променено,ново,вечно тяло,подходящо за вечния живот.

 

Последните дела

Откр.2:19”Зная твоите дела,любовта,вярата и служението и търпението ти,и че последните ти дела са по много от първите.”

Бог знаел,виждал делата на тези вярващи:любов,вяра,слушане,търпение.И в нашия живот Бог всичко вижда.Ако ти знаеш това-че Той вижда всичкия ти живот до подробности,тогава...какво мислиш по въпроса?Как ще я караш?После казва и друго откровение-че последните дела са повече от първите.Това не е малко,защото обикновено се получава обратното.Случва се хрстиянин да тръгва с ревност и да има повече дела,а след години,уморен от вярата,поохладнял,делата стават по малко.Това често се случва с повечето вярващи.Но тук Господ забелязал обратното...че последните дела са повече от първите.Какво значи това?Това е ревност за Господа,вяра,постоянство.Една жива вяра,която подтиква вярващия към дела и святост.Този стих говори,че Господ похвалил тези вярващи за увеличаващите се добри дела.Има нещо повече от вярата и ходенето на църква.И това е израстването на вярващия в любов,в дела,в служение.И ако знаем,че живеем в последно,критично време,трябва да го прекарваме умно и с вяра.

 

Последните вярващи

Марк.10:31”мнозина последни ще бъдат първи”

Не всички,но мнозина от повярвалитеот последното време,в духовно отношение,ще изпреварят по дух и усърдие,дела,вяра,много от повярвалите преди тях.Така ще бъде и горе на небето.Ревностните и усърдните християни,които и служат,ще бъдат по-велики горе,с по-големи награди от много други,които са вярвали преди тях,но са били изсъхнали,поохладняли или с уморена вяра.

 

Последните язви

Те всъщност са последните лоши неща,които ще се изсипят от небето върху всички непокорни и невярващи човеци,които закоравяват себе си и не искат да повярват.Това са бедствия,билести,наводнения,земетресения и т.н.

Откр.21:9”Тогава дойде един от седемте ангела,които бяха натоварени със седемте последни язви...”

 

Последният ден

За този ден ние четем от различни места:

Йоан12:48”Който ме отхвърля и не приема думите ми,има кой да го съди-словото,което говорих,то ще го съди в последния ден.”

Йоан6:54”Който се храни с плътта ми и пие кръвта ми,има вечен живот и Аз ще го възкреся в последния ден.”

Тук е замесен и въпроса,за редовното взимане на Господната вечеря-участието ни в нея е от значение.Това обаче е друга тема.Сега говорим за посследните неща.

В предния стих 53 ние четем:

„Ако не ядете плътта на Човешкия син и не пиете кръвта Му,нямате живот в себе си.”

 

Последната личност

Откр.22:13”Аз съм Алфа и Омега,Първият и Последният,началото и краят.”

Христос като Господ,е не само Първия и Последния,в смисъл,че Той ще бъде и края на всичко.Той е започнал и Той ще завърши Божия план.Последният,защото никой не ще може да притури или измени този план.Той започва,Той завършва.И ако е така,колко трябва да внимаваме в живота си,в краткия ни живот,който Господ ни е дал а живеем.