WebSiteTemplate.org
Начало > Трагедии

Трагедии

Какво е трагедия? То е случка с лош край – мъки, сълзи, умрели хора, скръб и тем подобни. Почти всички трагедии са свързани със смъртта. Например кулите близнаци в Америка, атентат, ръководен от Осама бин Ладен. Умряха хиляди хора. Това беше една кървава трагедия. Книгата „Хамлет” от Шекспир също е трагедия – някои умират, други полудяват. Светът е пълен с трагедии. Самолетни катастрофи, убийства, автомобилни катастрофи и т. н. Нека обърнем сега внимание на духовните трагедии, които са не само опасни, но и съдбоносни.

1. Трагедията на един невярващ човек, който не вярва в Бога.

Каква е трагедията му? Трагедията му предстои,сега не се вижда. И тя е бъдеще в ада, пъкъла. За хора, които не вярват, думи като рай и ад им се виждат смешни и празни приказки.

І Сол. 1:7-9 „Когато се яви Господ Исус от небето със Своите силни ангели, в пламенен огън, да даде възмездие на ония, които не познават Бог и на ония, които не се покоряват на благовестието. Такива ще приемат за наказание вечна погибел.”

Това е една ужасна трагедия, която очаква тези, които ще умрат като невярващи. Ето защо, по-добре е човек да вярва, отколкото с неверие да отхвърля Господа и спасението.

2. Трагедията на отпадналия християнин. Такъв не знае какво всъщност се е случило с него. Не е разбрал състоянието, в което се намира. Да вярваш в Бог, а после да отстъпиш от Него, е трагедия за човешката душа. Библията казва, че окъпаната свиня се върна пак в тинята.

Ерем. 3:20 „както жена изневерява на мъжа си, така и вие изневерихте на Мен, казва Господ” (за отстъпилите от Него).

Ерем. 3:13 „само признай беззаконието си, че си станала престъпница против Господа своя Бог.”

Ерем. 2:19 „И така,познай и виж, че е зло и горчиво нещо, дето си изоставил Господа, своя Бог, и нямаш страх от Мене – казва Господ.” Това е трагедия!!!

3. Трагедията на една църква. Това намираме в посланието за църквата в Сардис. Ето нейната трагедия: Откр. 3:1 „До ангела на Сардиската църква пиши: зная твоите дела,че на име си жив, но всъщност си мъртъв.Бъди буден, защото не намерих делата ти съвършени пред моя Бог. За това, помни как си приел и си чул, и го пази, и се покай.”

Тук Христос разкрива, че църквата в Сардис на пръв поглед съществува, но духовно е замъртвяла. Христос казва истината. Тази църква отвън изглежда жива, а отвътре е мъртва. Господ показва ясно вътрешния живот на вярващите и техните сърца със следващите Си думи към тази църква: Откр. 3:4 „Но имаш няколко души в Сардис, които не са осквернили дрехите си и ще ходят с Мен в бели дрехи, защото са достойни.” Само няколко души били достойни и одобрени, ами другите вярващи? Наистина това е било трагично за църквата в Сардис.

А какво ли би казал Исус за нашата църква тук? И колко ли ще бъдат одобрени? Нека живеем така, че да бъдем накрая одобрени и с бели дрехи пред Исус!

Друга трагедия виждаме в църквата Лаодикия: Откр. 3:17 „Понеже казваш богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че си окаян, нещастен, сиромах, сляп и гол.” С други думи: „Не знаеш,че си в трагично положение.” Трагедии в църквите! Странно но факт. За този стих книга може да се напише.


4. Трагедията на греха. Вярно е, че грехът вкарва хората в трагични състояния.

- Грехът убива доброто у човека.

- Грехът стана причина Адам и Ева да бъдат изгонени от райското място и от общението с Бога.

- Грехът разделя хората и ги прави да се мразят един друг.

- Грехът прави хората неспособни да се обичат.

Така че, грехът е най-голямата трагедия за човешкия живот. Христос обаче, каза: „Аз дойдох, за да имат живот, и да го имат изобилно.” Христос дойде, за да ни избави от греха и да ни помогне чрез вяра да познаем истината.

5. Трагедята в ада. Когато тези, които не вярват, умрат, с ужас виждат истината, че отиват в ада – мястото, което не са вярвали, че съществува. Мъките в ада са вечна трагедия. От многото свидетелства и изстъпления за ада, ние се уверяваме, че там е ужасно. И за да не попаднем там, докато има още време, нека да растем в свят живот, покорство към Бог и вяра. Бог дава време за спасение, за да избегнем най-ужасната трагедия – реалността на вечност в ада.

До тук какво разгледахме?

Какво е трагедия?

Трагедията на един невярващ човек.

Трагедията на една църква.

Трагедията на греха.

Трагедията в ада.