WebSiteTemplate.org
Начало > Убий Голиат!

Убий Голиат!

 

Историята за Давид и Голиат е твърде известна и дори децата я знаят.Това е една зрелищна и вълнуваща история за доброто и злото и силата на Бога.Тази случка е записана във 1 Царе 17:1-25,32,40-51.Голиат – е преобраз на дявола, който се вижда голям и страшен в очите на хората.Давид – е преобраз на вярващия, който цял живот е в битка срещу силите на злото.Тази случка, засяга нашето воюване срещу демоните, срещу дявола.Мисля, че тази история ни показва ясно как да воюваме, как да действаме срещу трудности и проблеми.Идва момент, когато Бог ти помага и ти побеждаваш.Давид не беше професионален войник, Давид не беше въоръжен.Давид не беше висок и едър.Но, чрез вяра, малкия Давид стана голям, а големия Голиат стана малък.Чрез вяра, Давид влезна в невъзможното (за човека).Давид беше невъоръжен, но чрез вяра стана опасен за Голиат.Помни – проблемът, който е Голиат, идва срещу тебе, за да те смути и уплаши, защото е голям.Но вярата и святостта в нас го виждат като малък.

 

Какво каза Давид? „Ти идваш срещу мене с оръжие.А аз пък идвам срещу тебе в името на живия Бог.”Ти можеш да излезеш срещу дявола в името на живия Бог.Най-великият стои зад тебе.Това е добра вест...че най-великият е на твоя страна.

Кой е нашият Голиат?Това са проблеми, скърби, зло, неудачи и мъки.В живота тези неща изглеждат като Голиат – големи, мощни.Понякога човек се огъва под товара на ежедневието и проблемите.Но тази вечер Божието Слово ни казва как да действаме.Не да се чудим и да се отчайваме, но да заставаме в усърдна молитва с вяра.Независимо какъв е проблема, Бог стои зад нас.Срещу твоя голям проблем е изправен Големия Бог.Чрез вяра в Исус твоя проблем ще се стопи като сняг.Библията казва:”Зле ли страда някой, нека се моли.”(Яков 5:13).Една докторка, която беше повярвала, по-късно каза така:”Залегни на молитва и няма нищо невъзможно...”.

 

Искам да спра вашето внимание на два момента:

1)  Давид не чакаше Голиат да го нападне, но се изправи и пръв го атакуваше.Така и ние, трябва ли да чакаме дявола да си играе с нас?Нека го атакуваме с вяра и усърдна молитва.Говори му... :”Дяволе, ти си победен.Идвам срещу тебе в името на живия Бог, в името на Исус Христос, нашият Господ.Дяволе, за всичко имам сила чрез онзи, който ме подкрепява.Исус Назарянина дойде да съсипе делата на дявола.Ти си победен враг.”

2)  Давид хвърли камъка, а Господ се прицели.Това е важно!Ние ще пуснем нашата вяра и нашата молитва, а Господ ще се прицели. Господ ще даде резултата. Той ще се прицели 100%.  Убий Голиат преди да те е ударил. Убий го с вяра, с дръзновение, с пост, с молитва, с чист живот, със смелост. Убий твоя Голиат.Ти можеш да убиеш твоя духовен Голиат чрез Святия Дух.Той, само изглежда голям и силен. Ако ти имаш Святия Дух и вяра ти имаш най-великата сила в тебе.Ти си силен чрез Божията сила.Този, който е в тебе, е много по-велик от Голиат.Кажи на твоя Голиат, че Този, който е в тебе, е по-велик...Ти си победител чрез Този, който те укрепява.Библията казва:”Съпротивете се на дявола и той ще бяга от вас.”Извади меча на Духа, който е Божието Слово...цитирай стихове от Библията, които са за твоя проблем. Вярвай ги и чакай чудо!Ти можеш да имаш това, което казваш.Ти можеш да имаш това, което вярваш.Защото там, където има вяра, там е и силата на Исус Христос от Назарет.А там, където е Исус, има победа, има изцерение, има спасение. Алилуя!!! Там, където е Исус, има сила.Ние не сме силни чрез нашата сила срещу дявола. Ние сме силни с Божията сила, която е в нас. Ако след 2 часа, Голиат дойде срещу тебе, пусни стрелата на твоята молитва. Алилуя!!!Ти ще убиеш Голиат и няма да те е страх, ако дойде друг Голиат...Ти ще знаеш какво да правиш.Но, зареден ли си с вяра?Имаш ли сила от Бога? Молиш ли се повече, за да имаш сила?Четеш ли Библията, за да знаеш какво да правиш и как да живееш?Еф.6:11-13”Облечете се в Божието всеоръжие, за да устоите срещу хитростите на дявола, защото нашата борба не е срещу плът и кръв, а срещу началствата на тъмните сили...срещу духовете на злото в небесни места.Затова, вземете пълното Божие всеоръжие, за да можете да противоустоите в злия ден и като победите, да устоите.”

 

 Запомнете, Бог желае да бъдем победители чрез Исус Христос, нашия Господ.Помни Давид и Голиат.Помни Исус Назарянина.Той е твоята сила...Амин.