WebSiteTemplate.org
Начало > Бог сравнява вярващите с някои неща

Бог сравнява вярващите с някои неща

   Господ, не сравнява вярващите само с едно нещо, а с доста неща и това не е случайно. Сравнява ги не с лоши, а с различни добри и полезни неща.

   Сравнява ги, за да покаже нуждата от различните функции, които вярващите трябва да изпълняват, насоки в които да се развиват и усъвършенстват. Ето например:

I Коринтяни 3:9 „Защото сме съработници на Бога, като вие сте Божия нива...“

   Тук сме уприличени на нива. По-скоро, християнския живот е сравнен с нива, понеже тук говори на вярващите хора.

   Сега, нека разсъждаваме. За какво се използва нивата? За сеене, ражда растения – жито, царевица и др. Които се използват за храна.

   Ако ние сме сравнени с нива, Бог сее нещо в нас, то расте и ражда нещо което се използва за духовна храна на другите.

   Това е нашето благовестие, когато говорим на хората за Бога.

   Но първо Господ е посял знания в нас за това, а ние после даваме знанията като храна на другите хора, когато им благовестваме.

   Ако една нива се използва всяка година всякога, така Господ иска да ни използва винаги. Да бъдем винаги на Негово разположение.

 

Здание, постройка, къща (дом)

    I Коринтяни 3:9 „... вие сте Божие здание.“ Или, Божий дом.“

Евреи 3:5 „Мойсей беше верен в целия Божий дом, като слуга...“ А Божия дом това са вярващите. Мойсей не беше верен на камъни и стени, а имаше работа с Божиите хора. Евреи 3:6б „ Неговия дом сме ние...“

   За какво се използва едно здание? За живеене. А където живеят хора има и взаимоотношения.

В едно здание функционира главно живот.

   Христос каза: „ Аз дойдох да имат (вярващите) живот и то изобилен...“

   Ние като духовно здание, в нас трябва да има духовен живот, не плътски, а духовен.

   Животът на Христис трябва да бъде в нас

 

Вярващият като храм

   I Коринтяни 3:16 „ Не знаете ли че сте храм на Бога и че Божия Дух живее във вас?“

I Коринтяни 6:19 „Вашето тяло е храм на Св. Дух.“

   Нашето сърце е храм на Бога. То е място, където Бог иска да обитава. Храмът е място за Божието присъствие.

   Ако ние сме храм, би трябвало Божието присъствие да е в нас.

   Обаче... грехът много лесно изгонва Божието присъствие от сърцето ни. Там където има грях, Божието присъствие го няма и обратно...

   В храма се извършват богослужения. Тогава, как в сърцето ни като храм ще се извършва служение? Когато хвалим Бога, когато му благодарим, когато се молим, ние извършваме служение в сърцето си пред Бога.

 

Вярващият оприличен на дърво

Данаил 4:10-11 „ И ето какви бяха виденията в главата ми и на леглото ми. Гледах ,и ето дърво сред света, чиято височина беше голяма. Това дърво стана голямо и яко и височината му стигаше до небете...“ каза цар Навуходоносор на Данаил. А ето и отговора на Данаил който Бог му даде.

Данаил 4:22 „Това дървоси ти царю, който си станал голям и як, защото величието ти нарасна и стигна до небето...“

 

   Така че Бог не случайно сравнява човешкия живот с дърво.

   Защото както дървото дава плод, така Бог очаква от християните и те да дават плод като духовно дърво.

   Едно голямо дърво, служи за подслон на птици. Така и ние като духовно дърво, трябва да подслоним в себе си добри качества.

 

Вярващият като лоза

   Исая 5:7 „ Защото лозето на Господа, е Израилевия дом.“ Или, Еврейския народ, който беше определен да принася плод.

   Плодът на лозата – гроздето, се използва за много неща, например: видно, сухо грозде, което е консумирано много при Евреите. Също и стафиди се правят.

   Един асмалък прави добра сянка. Така и християнина може да бъде използван за много неща от Бога.

 

Вярващият сравнен с овца

Псалм 100:3 „Познайте, че Господ е Бог. Той ни е направил и ние сме Негови. Негов народ сме и овце на пазбището му.“

   Исус много ясно каза: „Моите овце слушат гласа ми и Аз ги познавам и те ме следват и Аз им давам вечен живот... Отец ми е който ми ги даде“ – Йоан 10 гл. 28->

   Защо Христос уприличи вярващите на овце, а не на кози или прасе?

Защото, както овцата за разлика от козата е кротка, смирена и послушна, така Бог очква и вярващия който е новороден от Бога да бъде такъв.

   Освен това, овцата дава и вълна, която се използва за топли дрехи. Или овцата облича. Ние сме прозвани не само ние да се обличаме с Христос и с дрехите на правдата, но да помогнем и други да повярват и да се облекат.

   Овцата още, дава добро мляко. Това е храна. Така и ние трябва да бъдем храна за другите. Как? Ами когато насърчиш или наставиш друг, ти всъщност го храниш. Храниш душата му.

 

Вярващите оприличени на царе и свещеници

   Откровение 1:6 „ и който ни е направил царство от свещеници на своя Бог.“

   Откровение 5:10 „ И направил си ги на нашия Бог царство и свещеници и те царуват на земята.“

   Това ще бъдат спасените вярващи един ден. Ще управляват и царуват като царе и свещеници на Живия Бог. Това ще бъде голяма привилегия.....

И така, какво разгледахме?

Вярващите оприличени на:

-         Нива

-         Здание

-         Храм

-         Дърво

-         Овце

-         Лоза

-         Царе и свещеници