WebSiteTemplate.org
Начало > Неприятни неща

Неприятни неща

Освен приятни неща, в живота на човека има и неприятни неща. Неща, които не ни харесват. Те идват и не ни питат-искаме ли ги,или не? Питам-кое е било повече в живота ти? Щастието или трудностите, проблемите... Нищо не става случайно. Не са случайни и проблемите. Има причина,за да дойдат проблемите. Бил ли си щастлив всеки ден, всеки час и минута? Питай себе си... не ми казвай нищо за това!

Добре е, когато говорим за приятните неща.Но много от неприятните неща,могат да бъдат пример за поука на нас,и да ни предпазят.

Нека да прочетем някои цитати от Библията-Божието слово:

·        Евр.3:12”Внимавайте братя(сестри)да  не би да има в някого от вас нечестиво,невярващо сърце,което да отстъпи от живия Бог.”

 „Братя”-за вярващи говори...

„някой”-не всички,но някой...

„нечестиво сърце”-променен от положително в отрицателно...

„отстъпи”-какво значи?

Значи е възможно вярващ човек да тръгне назад! Да! Така пише. Защото е имало такива случаи и тогава по онова време. И Павел съветва,с цел да предпази вярващите,да не би да се случи с още някои това нещо.

Когато веднъж човек, вярващ, се поддаде доброволно на греха,грехът почва да го тегли надолу, назад.Това е като упорита болест... Ето ви неприятна работа,която се случва в църквите. Наистина неприятно нещо! Затова чуйте и това:

·        Евр. 10:39 „Ние, обаче, не сме от ония,които се дърпат назад,та да се погубват,а от тези,които вярват та им се спасява душата.”

Чуйте още по-неприятно за слушане:

·        Пс.125:5”А онези,които се отклоняват в кривите си пътища,тях ще отведе Господ заедно с онези,които вършат беззаконие.”

Къде ще ги заведе? Защо?

Друго неприятно нещо откриваме:

·        Мат.25:14-30 – притчата за талантите

Колко неприятно!Бог му гласувал доверие,а той не оправдал това доверие...и къде отиде?

Следващо неприятно нещо-това е неразумността. Това срещаме пак в Матей:

·        Мат.15:1-13 –разумните и неразумните вярващи

·        Соф. 1:6 „Също ще изтребя ония,които са се отклонили от Господа, и които не търсят Господа, нито питат за Него.”

Съвсем неприятно нещо!!!

·        Ерем.17:13 „...отстъпниците от Мене, ще бъдат написани на пръстта, защото оставиха Господа, извора на живата вода.”

Вижте още:

·        Мал.3:14,16-18

Друго неприятно нещо,което се случва,се намира в:

·        Евр.3:14 „защото ние участваме в Христос ,ако удържим твърдо до край първоначалната си увереност (вярата си).”

Условието е : ако запазим вярата си докрай...

Ако не запазим вярата и святостта...ще е много неприятно за вечното ни положение!

Ако не се стремим към святост,ето чуйте:

·        І Сол.5:23 „А сам Бог на мира да ви освети напълно. И дано за запазят непокътнати духът, душата и тялото без порок до пришествието на нашия Господ Исус Христос.”

 „дано се запазят”

Ако не се запазят-пак неприятно нещо:

·        ІІ Сол.1:11

Друго неприятно нещо е:

·        Числа 14:42-43 „Не вървете напред,защото Господ не е между вас,да не би да ви поразят... понеже отстъпихте и не следвате Господа, затова Господ няма да бъде с вас.”

Също:

·        І Кор. 10:1-5

 

Следващо много неприятно нещо е:

·        Евр.10:26-27

·        ІІ Йоана1:8 „..да не изгубите онова,което сте изработили,но да получите пълна награда.”

Какво можем да изработим в себе си чрез Святия дух?

·        Вяра

·        Святост

·        Мъдрост

·        Търпение

·        Мир

·        Надежда

А тук казва, че има опасност да ги загубим.И причината е греха. Божията цел е не да загубим, а да получим пълна награда горе в небето. Не частична, а ПЪЛНА!!! Това е Божията воля за нас. От тези случаи,които изброихме,каква е поуката? Тя е, че много пропуски има във вярващите хора, което носи неприятни неща, даже съдбоносни.

Мисля, че Бог иска да ни предпази чрез това слово,което разгледахме! Да ни предпази от много неприятни неща, които могат да се случат, когато не се върви по Неговия път.  Сега, докато слушахме тази проповед какво си мислихме?  Как виждаме живота си? Ще обърнем ли внимание на тези предупреждения или не? От нашето решение зависи какви неща ще дойдат в живота ни - приятни или неприятни.