WebSiteTemplate.org
Начало > Любовта

Любовта

Въпросът за любовта винаги е вълнувал хората по света-било вярващи или невярващи.Всеки един се нуждае от любов. Малки, големи, бедни, богати, учени или не,всички искат някой да ги обича, защото любовта е най-възвишеното нещо, което може да докосне сърцето. Даже и животните разбират кога се показва любов към тях и кога се показва грубост... и реагират. Любовта изиграва положителна роля,когато я приложим.

Забелязали ли сте, че любовта във вас действа като допълнително смирение, което разнежва сърцето и живота ви и отношенията ви стават по-добри? Появяват се благородни чувства, които ви подтикват към добро. Когато комбинираме вяра, вярност и любов, ние наистина ще бъдем и щастливи и плодоносни. Океанът на любовта е голям и там спокойно може да се плува Въпросът е дали ще се хвърлим да плуваме в него? Ще намерим ли пътя към този океан? Без любов животът е застояла вода, която плесенясва. Тогава животът е театър, зад кулисите на който се крият мръсни неща.

Няма да бъда изчерпателен, защото темата любов е необятна. Ще кажа само някои неща. Първо ще припомня някои стихове за любовта:

Римляни 13:10 „Любовта не върши зло на ближния.”

Юда 21 „Пазете себе си в Божията любов.”

Ефесяни 4:2 „Претърпявайте се един на друг с любов.”

І Тимотей 4:12 „Бъди на вярващите пример в думи, в поведение, в любов, във вяра, в чистота.”

Лесно е да бъдеш пример на невярващите, които не познават Божието Слово, но трудно е да даваш пример на вярващите, които познават Библията.

Римляни 13:9 „Да обичаш ближния си както себе си.”

І Петрово 1:22 „Обичайте се един друг горещо от сърце.”

В І Коринтяни 13:4-7 са казани качествата на Божията любов, в които можем да проверяваме себе си.

Мъж и жена бездетни отишли в приют за сираци, за да осиновят едно момченце. Харесали дете на 5-6 години. Бъдещата майка отишла при него и му казала: „Ще дойдеш ли у нас? Ще ти хареса! Има много играчки.” Детето я погледнало и казало: „Не искам играчки!” Тогава бъдещата майка го попитала: „какво искаш?” А то отговорило: „Искам някой да ме обича!” Малки и големи, хората са жадни за любов. Всеки иска някой да го обича.

Един милионер в спор с жена си казал: „Какво искаш от мен? Ето, моите милиони са на твоето разположение!” Тя отговорила: „Не искам твоите милиони, искам твоето сърце!” А той казал:„Но то принадлежи на други!” Ето, милиони, а душата – гладна за любов.

Още не съм чул и видял, някоя църква или семейство да кажат, че нямат нужда от любов. А напротив, нуждата от любов винаги е била от първа необходимост в отношенията между хората. Какво е любовта? Тя е насока на волята, за да не нараняваш чувствата на другия. Ако ти обичаш, няма да накърняваш чувствата на ближния. Какво е любовта? Тя е красотата на християнството и осветява характера. Любовта е царицата в Христовата Църква, онзи диамант, който е толкова скъп за отношенията между хората. А изгуби ли се любовта, човек става способен да върши зло. Ако тя пребъдва в нас, ще ни предпазва.

Любовта е онова нежно, добро, радостно и приятно чувство, чрез което разбираш, че обичаш и Бог, и човеците. Любовта е онзи момент, в който чувстваш не само мир и радост, но чувстваш, че си щастлив. Въпреки че любовта е толкова ценна, днес в нашето съвремие тя е занемарена и изоставена истина от много хора. Много често фамилиарността убива любовта. Фамилиарността е липса на уважение между хора, които се познават. Те толкова много са сближени, че е изчезнала и любовта, и уважението между тях.

Когато любовта се проявява в нас, качества като злоба, завист и клюки не могат да виреят.

Какво още е любовта? Тя е мост, който съединява две страни, две сърца. Любовта създава най-доброто единство.

До тук видяхме какво е любовта. А сега – какво прави любовта. Любовта не е само красиви думи, а жертва, дела. Спомнете си случая с добрия самарянин. Той не приказваше, а действаше с любовта. Днес много млади хора мислят, че любовта е красиви думи и прегръдки. Ако едно момче обича едно момиче, той ще й помага, ще се грижи за нея и ще има търпение. Любовта те прави да бъдеш друг човек, по-добър. Твоята любов прави другия щастлив, защото чрез нас любовта ще докосва сърцата на другите. Любовта носи щастие. Щастието е равно на вътрешно блаженство.

Какво прави любовта? Първият й белег,че тя се проявява е, че тя дълго търпи, всичко търпи, не се раздразня, липсва егоизъм. Това прави тя.

Да изтърпиш трудни хора, като успееш да ги спечелиш, е високо християнско ниво. Изниква въпрос: „Имаме ли сила от врагове, непривлекателни и трудни хора да правим приятели?” Любовта не е груба, тя е приятна и привлекателна. Ако в нас се проявява любов, другите не може да не я забележат. Тя не може да се скрие, защото излиза навън чрез нас.

Какво прави любовта? Тя издържа трудни ситуации. Може около теб да има духовна буря, може времето да е неприятно, или да има неприятна обстановка, но любовта в теб те прави радостен, доволен, с мир в сърцето. Любовта не се сърди, тя понася несъвършенствата на другите.

Спомням си за Дейвид Уилкерсън. След години семеен живот и промяна, един ден жена му го погледнала и му казала: „Дейвид, сега наистина виждам Христос в тебе.” Какво е видяла тя? Тя е видяла Христоподобието. Видяла е онова равновесие, нежност и любов. Господ да помогне така, щото всяка жена да каже на мъжа си: „Виждам живота на Христос в теб.” И всеки мъж да може да каже същото на жена си.

Имаме нужда точно от това – Христос да се изобрази в нас. Идвайки в сърцето ни, Той ще остави Своите следи в живота ни – радост, мир, любов. И ако любовта наистина е в нас, много други добри неща също ще дойдат в живота ни. Любовта е силна и печели хора. Любовта има изисквания – святост, дела и посвещение.

Любовта трябва да бъде придружена и с мъдрост. Ето какво Словото казва по въпроса – Филипяни 1:9-10 „И затова се моля любовта ви да бъде все повече и повече изобилно просветена и всячески проницателна,за да можете да различавате доброто,та да бъдете искрени и безупречни до деня на Христа.” Тук се говори за просветена любов, която е проницателна, за да разпознава чистото от нечистото, святото от лъжливото. Това, че християнинът е добър и обича, не означава, че трябва да бъде лъган, манипулиран, измамван и да си правят каквото искат с него. Нека проявяваме любов, но с нужната зрялост и мъдрост!

Ще завърша с думите на Исус към главата на Римокатолическата църква от филма „Джошуа”. Христос в ролята на млад мъж, се приближи до папата и му каза: „Светът е станал ужасно нещо. Има толкова много гняв, а малко любов! Повечето хора усещат в сърцата си празнота. Нищо от този свят не би могло да запълни празнотата в сърцето. И тази празнота прави хората неспособни да обичат. Припомни им, че ги обичам, че умрях за тях. Кажи им, че Моята любов е реална. И ако отворят сърцата си за Моята любов, Аз ще запълня тази празнота в тях. Тогава те ще могат да се обичат един друг. Това е посланието. То не се е променило вече 2000 години. Кажи им...”