WebSiteTemplate.org
Начало > Червената лампа

Червената лампа

Къде? Ами, между хората и в хората. Тя е символ на появил се проблем. Затова е много важно каква лампа свети в нас – червена или зелена. Какво искам да кажа? Не теорията, а практиката показва, че не всички, но много християни, които от години са такива, толкова са свикнали с християнството си, че не могат да забележат, че са се променили отрицателно. Да се пазим от такова състояние.

Ако думите, държанието, отношенията, поведението, дори тонът на говорене не са добри, червената лампа е светнала вече. Освен това прибързаност, нервност, ядосване и притеснение мъчат много човешките души. Търпението започва да става все по-дефицитно и между християните. 

Слушал съм за случаи, където някои на работното место са тихи, кротки, а в къщи или другаде са груби, нервни, с кавгаджийски дух. Питаме ли се как да се научим на смирение, кротост и търпение? Как да обличаме дрехата на смирението? Как да се посрещне проблема?Как да запазим мира? Знаем ли как да реагираме?

Колко са жените, които се отнасят наистина библейски с мъжете си? И колко са мъжете, които са постоянно внимателни към жените си? Жените, като по-чувствителни за разлика от мъжете, бързо усещат грубостта, макар и да е фина. Това кара жената да страда и да се измъчва. Ами, онзи дълбок вътрешен мир и спокойствие, които можем да имаме всеки ден? Мисля за тези неща...

Когато един човек не усеща и в момента не различава правилното от неправилното, той е със заслепено съзнание.

Трябва да следим каква лампа свети. Духовният живот, е предпазлив живот. Добре е да имаме откровение за духовното ни състояние! Съгласни ли сте?

Вместо червена лампа, да свети зелена.