WebSiteTemplate.org
Начало > Вечният Христос

Вечният Христос

или Вечният Помазаник

Христос като личност преди да дойде на земята

Някой казал преди време:"Искам да слушам за Исус."                           Сега искам точно това да направя.Не да говорим около Исус,но за Исус!                          Пиша тази тема  и за тези вярващи,които обезценяват Божествеността на Исус, въпреки че Божието Слово ясно говори за това, а те не искат  да го признаят.  Това ми прилича на човек, който гледа, а не вижда.

Много религиозни и невярващи хора,имат грешна представа за Христос като Вечна Личност, защото в своите представи те го ограничават, като мъдър и свят човек, земен човек, философ, пророк и добър водач. Ако гледаме на Христос само като земна личност,ще направим грешка.Който не познава Библията и това,което тя казва за Христос,наистина ще направи тази грешка.По принцип,човек пропуска важни неща в живота си поради незнание,поради липса на информация.

1Йоан5:20    ”Знаем още,че Божият Син е дошъл и ни е дал разум да познаваме истинния Бог;и ние сме в истинния,сиреч в Сина Му Исуса Христа.Това е истинският Бог и вечен живот.”Тук  Христос е наречен - Истинския Бог, Който е  вечния Живот.

Не трябва да се забравя, че Исус  е Вечния Христос.

Михей5:1,2     ”От тебе,ще произлезе един...чийто произход е от начало,от вечността.”

Никой не е от начало освен един Бог.  А тук е казано пророчество за Христос,  откъдето разбираме, че Той е отначало,от вечността.Или, тук Христос е приравнен отново на Бог. На земята,Той беше богочовек с плът подобна на човешката,но по духовен произход Той е Бог от вечността.

Исая9:6       ”Защото ни се роди дете,син ни се даде и управлението му ще бъде на рамото му.(това е за земята,а сега чуйте произхода му)”И името Му,ще бъде Чудесен,съветник,Бог могъщ,Баща на вечността,княз на мира”.  Обърнахте ли внимание - Бог Могъщ, Баща на Вечността. Тези думи могат да се отнасят само  за личността Бог. Как тогава някои евангелски демоминации твърдят, че Исус не е Божествена  личност?

Исус, Това е вечния Христос,който прие човешка плът,за да пребивава между човеците,за да донесе явно Божията воля в учение.

Мал.3:1”...и Господ, когото търсите, неочаквано ще дойде в храма си”    А това се изпълни.     В Лук.19:45,46 стихове  четем,че Исус влезе в храма и изпъди търговците. Йоан1:1,2    ”В началото бе Словото,и Словото беше у Бога.И Словото бе Бог.То в началото беше у Бога.”      Забележете...казва се,че Словото бе Бог.   А 1:14 пише:    И Словото стана плът(тялото на Христос) и пребиваваше между нас(казва Йоан) И видяхме Славата Му”...в слово,дела,чудеса и знамения...И така,ние виждаме,че Словото бе Бог...и Словото стана плът. Или, Словото стана Христос в плът.Тук пак е уприличен на Бог.     В Откр.1:8 възкръсналия и възнесен на небето Христос, казва за Себе си така:   ”Аз съм Алфа и Омега...който е,който е бил и който идва,Всемогъщия”...В Откр.22:13 Христос пак казва:”Аз съм Алфа и Омега,първият и последният,началото и края”.А вижте сега,в Стария Завет,Господ Бог,какво казва в пророк Исая44:6   ”Така казва Господ...Аз съм първият,аз и последният и освен Мене няма Бог.               ”За да каже Христос същите думи за себе си,наистина е Бог.                        Само за Бог се знае,че е безгрешен.Римл.3:10 казва,че всички съгрешиха. А в 2Кор.5:21 се казва,че Христос е безгрешен(също Евреи 4:15).Следователно,Той може да бъде Бог,защото е безгрешен. За  ангелите не е казано, че са безгрешни.

Христос е много над ангелите,защото в Йов4:18 казва: Ето,Той не се доверява на слугите си,и в ангелите си,намира недостатък”    А Христос като Бог няма недостатък.

Кол.1:14-17”В Него(в Христос) имаме изкуплението си-прощението на греховете(ни).В Него,Който е образ на Невидимия Бог,първороден преди всяко създание.Понеже,чрез Него(чрез Христос) бе създадено всичко,което е на небесата и на земята...всичко чрез Него бе създадено и Той е преди всичко и всичко чрез Него се сплотява.”

Колко ясно е казано!?             Вечният Христос-Бог на твоето и моето сърце.Чудесно е да имаш работа с Него.

Кол.2:9   ”Защото в Него(в Христос) обитава телесно всичката пълнота на Божеството.”

Откъде Павел научи тези неща за Христос, тези тайни,тези истини? Ето откъде: Гал.1:11,12”Защото ви известявам братя,че проповядваното от мене благовестие не е човешко.Понеже аз нито от човек съм го приел,нито съм го научил от човек,но чрез откровение от Исус Христос.”  Или,вечният Христос,му беше открил тези неща.

В Мар.2:7 фарисеите си казаха:”Кой може да прощава грехове освен един Бог?   ”Тогава Исус каза:”Но за да познаете,че Човешкия Син има власт на земята да прощава грехове...каза на парализирания: Стани,вдигни си постелката и иди у дома си.”Отново виждаме,Христос като Бог,който прощава грехове.

Римл.9:5”Чиито хора са и бащите,от които по плът се роди Христос,който е над всички,Бог,благословен до века.  ”Вижте сега какво се казва и в Йоан2:25   ”Защото Той(Исус) нямаше нужда да му свидетелства някой за човека,понеже сам знаеше какво има в човека.”

Човеците,ангелите,демоните,не знаят какво има в човешкото сърце,ум и чувства.Само Бог който е сърцеведец, Който познава човешкото сърце,което е направил,само Той знае всичко за човека.  Фактът,че Исус знаеше всичко за човека,показва,че Той е Бог.  В Йоан 5:18 юдеите обвиняваха Исус,че правил Себе си равен на Бога и искаха да го убият. А точно това беше истината,че беше равен на Бога,Той беше самия Бог. Те точно това не разбраха, както  и днес има хора които не разбират  това.

Ето още един интересен пасаж в Йоан14:7-9    ”Когато познаете Мен ще познаете и Моя Отец;  и отсега Го познавате и сте Го видели.Филип му казва:Господи,покажи ни Отца и ни е достатъчно.Исус му каза:Толкова време съм с вас и не си ли ме познал,Филипе?  Който е видял Мен,е видял Отца;  как казваш ти:Покажи ми Отца?”                   Също Йоан16:15  ”Всичко,което има Отец е Мое.”(показва,че Исус не е ангел или същество).16:27”...и повярвахте,че Аз от Отца излязох.”  Какво значи това?  От Него  излезнал,от естеството  Му. Да излезеш от Бога значи си бил в Него, част от Него, като Него.  ...Йоан17:10”И всичко мое е твое и Твоето-Мое.”

Вижте какво откровение имаше Йоан Кръстител за личността Христос:Йоан3:31  ”Онзи,който идва отгоре, от всички по-горен.Който е от земята,земен е и земно говори.Който идва от небето е от всички по-горен.”      Следователно не говори  земно ,а говори по Божествен начин.Така беше с Христос...Това се вижда още и в Йоан7:45-46”Тогава служителите  дойдоха при главните свещеници и фарисеите.А те им казаха:Защо не го доведохте?Служителите отговориха:Никога човек не е говорил така!”        Слава на Бога.Божественият начин на говорене личи и прави силно впечатление на земните човеци.

Искам да цитирам още някои изявления,които Христос каза за себе си и   това беше  истина. Неща,които също показват Неговата божественост.Неща,които никой друг не може да каже за себе си,защото не е такъв.

-„Аз съм възкресението и живота.”(Йоан11:25)                  Никой не може да възкреси  изгнилите човешки тела.Само Бог може да направи това.Исус каза,че щял да го направи  в последния ден-Йоан 6 глава(на три места го пише в 6 глава).

-Йоан10:30”Аз и Отец едно сме.” Или Аз и Бог сме едно цяло...Какво показва това?...Значи какъвто е Бог,такъв е и Исус...

-„Аз съм хляба,слезнал от небето.”-казва Вечния Христос.

-„Аз съм вратата”...

-„Аз съм пътя,истината и животът.”

-„И чрез никой друг няма спасение;защото няма под небето друго име дадено между човеците,чрез което трябва да се спасим.”

-„Защото има само един Бог и ходатай между Бога и човеците,човекът Христос Исус.”Тук Христос е наречен - човекът Хрестос, поради земният  му живот.Eвреи 1:2-3  " В края на тези дни говори на нас чрез Сина, когото постави наследник на всичко, чрез Когото и направи световете, Който е сияние на Неговата слава и съвършен образ на Неговото лице и Който държи всичко чрез Своето могъщо слово.Когато се казват всички тези неща до тук, Исус ясно свързва себе си с Бога.Началото на Христос е в Бога,който е Безначален.Със своето свидетелство,Исус потвърждава своето земно пребиваване в плът.  Преди всичко да съществува- Той е!!!         Кол.1:17”И Той е преди всичко,и всичко чрез Него се сплотява.”                                           В заключение:    Христос идва от вечността,явява се в нашето време и пространство преди 2000 години и пак навлиза във вечността.Това е вечния Христос-Бог все и во все.Той е нашия Бог,нашия създател,нашият Господ,Спасител,Който ни въвежда в безсмъртието.На Него да бъде слава от сега и през вечността.