WebSiteTemplate.org
Начало > Крадецът с кадифените ръкавици 

Крадецът с кадифените ръкавици 

Дяволът е крадец.За него е писано-Йоан10:10”Крадецът идва само да открадне,да заколи и да погуби”...но преди това-лъже,заблуждава...А защо го представям с кадифени ръкавици?Защото иска така да работи в човешката душа,тъй щото да не бъде забелязан и разпознат...и да не остави следи,което значи:човека да бъде заблуден,без да разбере.Исус обаче,казва друго!Йоан10:10”Аз дойдох,за да имат живот и да го имат изобилно”.В Йоана 15глава,4 стих Исус каза:”Пребъдвайте в Мене и аз във вас.”

Дяволът е крадец и то голям.Преди неговото падение Библията ни го представя така:Езек.28:14-17”Ти беше херувим,помазан,за да засеняваш и аз те поставих така,щото беше на Божия свят хълм,ти ходеше сред огнените камъни.Ти бе съвършен в постъпките си от деня,когато бе създаден,додето се намери беззаконие в тебе...ти съгреши,затова те отхвърлих като сквернен...херувиме засеняващи,сърцето ти се надигна поради хубостта ти,ти разврати мъдростта си,поради блясъка си...и аз те хвърлих на земята...”И така,явно е,че интелигентно и хитро същество ни преследва.Той е,който краде и ограбва духовния ни живот и погубва човешката душа с неверие.Живеем в съвременно,забързано и динамично време,изпълнено с напрежение и нерви.Хората днес,виждайки безработицата,се втурнаха да печелят пари по всякакъв начин.Други работят по 10,12 или 14 часа,а някои и на две работи.Но когато стане въпрос за Господа,за църква,много хора от света отговарят едно и също:Нямам време!За други работи има време,но за Божиите неща няма.Проповедта на дявола е:”Няма време за Бога,няма време за църква.”Жалкото е,че много,които казват,че нямат време и продължават да нямат,ще дойде ден,когато Исус пък няма да има време за тях.Преди години,баща ми пееше една пиянска песен:”Ще дойде ден,ти ще плачеш Маргарита.”Но още по-лошо е,когато християнина започне да няма време за Господа.Жалко е,ако дойде ден християнина да плаче...останал на голямата скръб.Дявола краде душите на тези,които не искат да вярват.Той прави големи усилия да заблуди вярващите и да открадне полагащите им се благословения.

-Иска да държи християните далеч от по-големите духовни преживявания,от силата на Бога и от Неговото присъствие.Ще прави всичко възможно,за да не сме в близост с Бога...защото ще бъдем силни,ще му нарушим спокойствието и ще завземаме териториите му.Някои смятат,че времето на вярващите за общение с Бога,се краде най-много.Не можем да не се съгласим с това,защото го виждаме и сме го изпитали върху себе си.Започнеш да се молиш...и нещо ще се случи:телефонът звъни,или някой идва да те види.Може би ще те повикат спешно някъде и т.н. Еклис.8:6”Понеже за всяко нещо има време.”Тогава,ако кажем в себе си,че нямаме време,ние се намираме лъжци пред Бога.Не само дявола е виновен.Често,ние правим така,че да нямаме време за Господа,защото не си подреждаме добре нещата.Например:Ако сутрин трябва рано да излизаш,навий си часовника малко по-рано,за да имаш време с Господа...Но,ако някой стане 20-30 минути преди да излезе и в тези минути трябва да се облече,измие,тоалет и подготовка за излизане,това вече не е добро...Защото знаеш предварително,че няма да имаш време за Господа,правиш го умишлено.И това става,защото човекът си казва:Нека поспя поне 20 минути повече,а духовното се пренебрегва.Пренебрегваме самия Бог,който жадно чака да общува с нас ,за да ни благослови. Ако някой свикне сутрин да не се моли както трябва,каква е гаранцията,че вечерта ще се моли както трябва? Идваш уморен,станало 11 часа вечерта,хайде една кратка молитва,придружена и прекъсвана с прозявки и други мисли и си лягаш.Ами,ако това стане често явление?Никак не е добре,вярващия може да свикне да бъде непостоянен в пребъдването.В Лука 10 глава се говори за двете сестри Марта,Мария и Лазар.Исус говори думите на вечния живот,а Марта работи.Времето и за Господа,за поука на душата й беше откраднато.Сама си го направи.Стигна се дотам,че Исус забеляза това и й направи внимателно забележка:Марто,ти се залисваш с много работа,но едно е нужно-духовното.Марта обаче,не взе нужното за нея.Ако Исус видя Марта,че занемарява духовното,Той вижда и нас,когато правим така.Не можем да се укрием от Божиите очи.За да общуваме с Бога иска време!?

-Любовта може да бъде много лесно ограбена,защото тя е нежна,финна,чувствителна към злото.Тя е като гълъба-при най-малката нередност отлита.Любовта се поддържа.Тя трябва да се пази.Общението с Бога и внимаването,ще я поддържат.

-Дяволът иска да ни заблуждава,за да не четем Словото на Бога и малко да се молим.Когато човек иска да направи нещо,той го прави,защото има желание за него.Едно задълбочено четене,може да те нахрани,да те промени,да те стресне за твоя полза.Едно общение с вярващи,може да те насърчи и промени.Ако се молиш повече...и това ще те промени.От тези неща нямаме загуба,но трябва да не ги пренебрегваме.Помни:времето,прекарано с Бога не е напразно,то носи плодове в душата ни.

-Многото грижи и уж важни неща също крадат времето ни и ни правят безплодни,заглушават желанието ни за добри дела.Кой да ходи на посещения при болни,възрастни и нуждаещи се?Ако ние не намерим време за Господа,дявола ще ангажира времто ни с много неща.Това са неговите кадифени ръкавици,като действа незабелязано...Как да спрем тази кражба на времето ни?Първо да се замислим как протича живота ни и какво време даваме за Господа и духовните неща.Трябва сериозно заставане с решение,което да се изпълни.Или...да обърнем гръб на нещата,които ни разсейват и да започнем всеки ден сериозно да четем и да се молим.Повече да търсим Бога.Присъствието на Господа идва,когато увеличим молитвата.Това присъствие ще ни помогне и да внимаваме.Яков 4:8”Приближавайте се при Бога...”Трябва да започнем по-сериозно да се приближаваме.По-добре е да преживяваш Бога,отколкото да си губим времето.Времето е ценно,не трябва да се прахосва с маловажни неща.Господ ще ни държи сметка как сме използвали времето.Затова Словото казва в 2Кор.5:10”Защото всички трябва да застанем открити пред Христовото съдилище,за да получи всеки според каквото е правил в тялото,било то добро или зло.”Много е важно как живеем ежедневието.Горе в небето всичко се записва...тогава?Тогава да не забравяме,че крадеца не спи,а ни наблюдава.И ако се пазим от крадеца с кадифените ръкавици,тогава ще бъдем притежание на Един,Който ще дойде като крадец,за да ни вземе от тази земя и да бъдем завинаги с Него във вечността.Нека не позволяваме да бъдем ограбени духовно.Бог да ни дава разум за това!