WebSiteTemplate.org
Начало > Важни неща в християнския живот 

Важни неща в християнския живот 

Мат.6:33 ”Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави.”

Много са важните неща в християнството.Не може всичко да се каже,но ще спомена само някои основни важни неща.

Вярата

Ние разбираме,че вярата е движещия лост в християнския живот.Работата на християнина е да вярва.

Евр.11:6”А без вяра не е възможно да се угоди на Бога,защото който идва при Бога,трябва да вярва,че има Бог и че Той възнаграждава ония,които го търсят.”

Спасителната вяра обаче,ни подтиква към едно практическо християнство.Или да изпълняваме на практика в живота това,което сме чели от Библията.А Библията не е книга само за четене,а е книга за изпълнение.Трябва да я живеем.Божията цел е да бъдем добри християни,да правим добро впечатление с един свят живот.Само вяра,без добър живот,е мъртва вяра.Добрият живот,стабилизира вярата.Друго важно нещо е:

Семейството 

То е едно малко училище,но с голяма стойност.В семейството,ние учим уроците на живота,където мъжът трябва да спечелва доверието и любовта на жената и жената с живота си също да спечелва мъжа си.В семейството ще се изпита нашето търпение и смирение.Целта на семейството е единство и любов...разбирателство.Доброто семейство,е второто нещо след вярата в Бога.Има ли полза,ако някой ходи само на църква,а в семейството му има сам кавги и разправии.Бог желае християните да имат здрави семейства.Църква,със здрави семейства е благословена и стабилна църква.Всеки мъж,всяка жена трябва да знаят своето място в семейството.Ако в едно семейство само жената е вярваща,това е вече друго.В такъв случай Библията препоръчва,жената с добрия си живот да прави всичко възможно да спечели своя мъж за вярата.С добрия личен пример(вярата).Следващо важно нещо е:

Любовта

Тя е есенцията на християнството.Без нея,вярата,християнството е без стойност.

-Любовта поддържа семейството

-Любовта е като солта в манджата

-Любовта ще ни предпазва от грехове

-Любовта ни прави да приличаме на Исус

-Тя е,която ни прави да търпим.В 1Кор.13:4,7”любовта дтлго търпи,любовта всичко търпи.”

-Любовта е,която ще ни придружи в небето... много неща ще ни оставят...Ако в небето ангелите се обичат,Бог иска и ние хората да правим това на земята. Но Рим.12:18 казва: ”доколкото зависи от вас, живейте в мир с всичките човеци”. Божията любов в нас, е висша форма на удоволствие в душата ни. Рим.5:5 казва как идва Божията любов в нас: ”Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения нам Св.Дух.”А Бог от любов към нас,даде своя Син,та всеки, който повярва... Друго важно нещо, това е:

Църквата

Това са хората.Църквата не е сградата...Ето какво казва Библията:1Петр.2:5”и вие като живи камъни, се съграждате в духовен дом”.Църквата трябва да бъде едно духовно щастлищо семейство, сплотено, съединено в единство,мир и любов. Тук на земята църквата на Исус има задачата да расте духовно,да бъде силна духом. Защото,същата тази църква,ще придружава Христос в небето, завинаги във вечността. Църквата трябва да бъде за пример на невярващите. Ето информация за първата християнска църква в :Деян.2:42”постоянстваха в поучението общението и в Господната вечеря,и в молитвите.”2:44”И всички вярващи бяха заедно(в църквата).2:46-47”(прекарваха)бяха единодушно в храма(църквата днес)...Хвалеха Бога и печелиха благоволението на всичките хора (наоколо).А Господ всеки ден прибавяше в църквата ония,които се спасяваха.”

Деян. 4:32”А множеството на повярвалите имаше едно сърце и душа...”.Нека и нашата църква тук да бъде така-угодна на Бога...Църквата е духовна работилница,където се прави основен ремонт на човешкия живот от Св.Дух.Друго важно нещо,това е:

Благовестието

Или личната ни работа с Господа.Исус каза: ”Идете и говорете на всяка твар...”Длъжни сме да говорим на другите за Бога.Дори да нямаш други таланти,можеш със свои думи да говориш за Бога,за Исус.За Неговата смърт и възкресение. Говори за прощението на греховете! Кажи на някой, че Бог го обича!!!Моли се с него за неговата нужда! Прочети нещо от Новия Завет на някого! Бог ще ни държи сметка дали сме работили нещо за Него.Дали сме използвали възможностите,които Той ни е давал,за да говорим на някого...Хората трябва да чуят от нас.А как ще чуят,ако не отидем при тях?

Можеш ли да убедиш някого да дойде с тебе на богослужение?Една душа да се спаси,на небето има радост,а ти ще имаш награда.Можен да спечелим сърцата на хората...Искам да кажа и няколко думи за християнина.Всеки християнин трябва да бъде развълнуван от думите и живота на Христос.Въодушевен от Христос.Ние сме християни,когато наистина сме ученици на Исус,когато сме истински последователи. Когато го следва, е, въпреки бурите на живота.

Стабилният християнин чувства необходимост да търси Бога всеки ден. Иска да има взаимоотношения с Него. Душата на християнина чувства жажда за всекидневна връзка със Бога.Такъв вярваш разбира, че е зависим от Господа.Хората забелязват променения християнин и искат да станат като него. Хората обаче виждат и колебанията на християнина, виждат неговите отклонения.Ако те покани някой да направиш грях, не се колебай да му откажеш. Не се колебай и за доброто...Нека видим какво се казва за един християнин,наречен Варнава.

Деян.11:24” Понеже той беше добър човек,пълен със Св.Дух и със вяра...”Ще бъдем качествени християни,ако се изпълваме със Святия Дух.Ако сме убедени,че Бог контролира нещата,ние ще вървим в правилна посока.Бог желае нашата промяна.Всеки ден да се променяме положително до ръста и мярката на Христовата пълнота.Нека да помним тези важни неща:

-вярата

-семейството

-любовта

-църквата

-благовестието

-и защо сме християни

Бог да ни помогне в това!!!