WebSiteTemplate.org
Начало > Новите неща за новия човек

Новите неща за новия човек

Когато човек започне да вярва в Бога, покае се за греховете и желае да следва Божия път, Бог променя живота на такъв вярващ.Той става нов човек – новороден от горе, от Бога, роден два пъти – един път от жена, а втори път – роден от Бога.Тялото е същото, но вътре в човека е направена промяна.Тази вътрешна промяна, е израз на един нов живот с Бога.Който вярва, и върви по Божия път – той навлиза в нови и чудесни неща от Бога.Вярващият, получава нови неща и тук на земята, и ако устои във вярата, ще получи нови неща и в небето.Но, нека да проследим!!!

-Първото ново нещо, което вярващия получава е, че той е прехвърлен след като е повярвал в ново царство с нов Господар,нов Цар.Кол.1:13”Който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на своя възлюбен Син.”Това наистина е голяма привилегия.Да се случи това точно с тебе и с мене!?Нали?!

-Следствие на покаяние, но истинско (цялостно), човек получава ново сърце и нов съживен и променен човешки дух.Езек.11:19,20”И ще им дам едно сърце и ще вложа вътре във вас нов дух (променен) и ще отнема каменното сърце от плътта им и ще има дам ново сърце (крехко,меко,не кораво) за да ходят в наредбите ми, да пазят правилата Ми и да ги вършат.”

-Както казахме, тези вътрешни промени водят до един нов живот.Писано е в Рим.6:4”...както Христос беше възкресен от мъртвите чрез славата на Бога така и ние да ходим в нов живот.”Важността на новия живот е промяната...Библията казва, че ние вярващите сме ново тесто, или нов тип хора, не както хората от света.Да не живеем вече по светския начин на живот...

-Обещано ни е и...бели дрехи, дрехите на спасението.Откр.3:4”Но имаш няколко души в Сардис, които не са осквернили дрехите си и ще ходят с Мене в бели дрехи, защото за достойни.”Белите дрехи са израз не само на новия живот, но и на праведни дела, на свят живот.Бялата дреха е дрехата на оправданието, с нея ще бъдем и в небето.Когато говорим за новия човек, Библията казва:”Да се облечете в новия човек, създадден по образа на Бога, в правда и святост на истината.”(Ефес.4:24).А Кор.5:17”За туй, ако е някой в Христа (пребъдва в Христос) той е ново създание, старото премина, ето, всичко стана ново”.

 -Новият човек е тръгнал по нов път – пътя на Христос.Евр.10:19,20”И тъй братя, като имаме чрез кръвта на Исус дръзновение да влезем в светилището, през новия и живия път, който Той е открил за нас през завесата, или плътта Си...”Тук виждаме, че чрез кръвта на Исус, ще вървим по новия път на вярата.Новият път, е учението на Христос – самият Той.Затова имаме и Нов Завет...А народа като гледаше какво прави Исус каза:Какво е това ново учение...И днес така казват – ново учение, нова вяра...По новия път, се върви с нови неща, а не със старите неща от стария живот.Не може да напредваш, ако не си нов човек.И не само това!Новият човек с новия живот – иска подръжка всеки ден.Новият човеки да се подновява всеки ден.Това значи израстване и в знания и в святост и в устояване.За да се поддържа новия живот се изисква святост и внимаване.Нужна е поносимост.Да търпиш трудностите на живота.

-Новият Завет, говори за нови неща.Едно от тях е новата заповед.Йоан 13:34”Нова заповед ви давам – да се обичате един друг...”Това е най-качествената заповед...Ако тук на земята вярващите пребъдват в новите неща, нови неща ще ги следват и в небето – например:

-Ново небе и нова земя - Откр.21:1”И видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя преминаха и море нямаше вече.”

-Ново тяло в новото небе и земя – Откр.15:51-53”Ето една тайна ви казвам.Не всички ще погинем, но всички ще се изменим, в една минута, в миг на око, при последната тръба, защото тя ще затръби и мъртвите ще възкръснат нетленни и ние ще се изменим.Защото това тленното, трябва да се облече в нетление и това смъртното да се облече в безсмъртие.”

-Нов град – Откр.21:2”Видях и святия град – новия Ерусалим, да слиза от небето от Бога...”

-Нова песен, нови песни, нов репертоар – Откр.5:9”И ще пеят нова песен...”

-Ново име към новата ни регистрация – Откр.3:17”ще напиша и Моето ново име.”Исус ще бъде също с ново име.

-И „На този, който победи, ще му дам от скритата манна, ще му дам и бяло камъче и на камъчето ново име написано, което никой не познава, освен онзи, който го получава.”

 Най-накрая Бог казва така:”Ето подновявам всичко.И каза: напиши, защото тия думи са верни и истинни.”(Откр.21:5).Фактът, че в 6 стих казва:”Сбъднаха се...” означава, че накрая, след всичко, Бог и ще поднови всичко.А какво се крие в думата всичко, засега точно не знаем...Но предвкусваме, че тези нови неща, които ни очакват, ще са чудесни и неповторими, превъзходни.И, за да попаднем в тези обещани нови неща, трябва новия човек в нас да расте, да не се връщаме назад.Трябва да разпишем смъртната присъда на нашия стар човек.Заслужава си да устояваме и да търпим.Какви промени ни очакват само!!!Не е ли вълнуващо, като се замислим!?Но, да живеем така,ч е Бог да не се разочарова от живота ни.