WebSiteTemplate.org
Начало > Лицемерие

Лицемерие

Съществуват думи,които са трудни за разбиране. И не всички разбират тяхното цялостно значение. Ето и някои такива думи:

- лицемерие

- лицеприятие

- лицеприемник

- лицеугодничество

Сега ще се занимаваме с една от тези думи и по-конкретно - лицемерие.

В Новия Завет, Христос набляга много на това. На 39 места е употребена тази дума в Библията. Бог е сметнал за необходимо, да предупреди вярващите от опасността и последствията на думата лицемерие. Явно е, че това е качество, което не е угодно на Бога. Чуйте някои стихове:

Лука 12:1-2 ”Между това,като се събра едно многохилядно множество, до толкова, че един друг се тъпчеха, Той почна да говори на учениците Си: Преди всичко пазете се от фарисейския квас, който е лицемерие.Няма нищо покрито, което не ще се укрие,и тайно,което не ще се узнае.”

Матей 6:1-5 ”И когато се молите,не бивайте като лицемерите”.

Матей 23:13 ”Горко вам книжници и фарисеи, лицемерци…”

Когато става дума за лицемерие, трябва да обърнем вниманието си не извън нас,а навътре в нас. Защото лицемерието е взело много жертви. Ако един родител,предупреждава своето дете от опасност, той го предупреждава,защото го обича. Така прави и Господ със своите деца, защото ги обича и иска да ги предпази от хитростите на дявола. Исус сметна това за много важно и каза: ”Преди всичко пазете се от фарисейския квас, който е лицемерие.” Исус наблегна, че „преди всичко” пазете се от лицемерието. Чрез него, дявола иска да ни нарани и да станем неугодни на Бога, така щото Бог да се настрои срещу нас, защото лицемерието е грях.

Много често след някакво благословение, радост, или щастие… идват атаки. Лицемерието не идва отвън, а отвътре… И така, какво е лицемерие?Тук ще цитирам различни страни на това качество.

- Лицемерието е поведение, при което злонамереност (лоши чувства) и неискреност,се прикриват зад маската на любезност, добронамереност и уж чистосърдечие…а всъщност не е така. Това е театър под християнска форма.

-Лицемерието е прикритие, за да не се покаже истинската същност на човека. Пред теб говори благоугодно,а зад гърба ти осъдителни думи.

-Лицемерието е вид лъжа. Не се показват истинските чувства и намерения. Те остават скрити.

-Лицемерието може да бъде и прикрита злоба или завист.

-При лицемерието човек може да има задни мисли, които умело прикрива,като ти се представя за приятел.

-Лицемерният човек прикрива истинската си същност, поради някаква причина дълбоко в себе си.

-Лицемерът не казва истината в лицето, а зад гърба ти. Той има едно на ум за тебе, но не ти го казва, а ти говори така,сякаш няма нищо против тебе.

-Лицемерът е човек, който поставя личните си стремежи и планове,над всичко друго.

-Лицемерието има общо с егоизма.Защото заради някаква изгода,човек проявява лицемерие,като се представя такъв,какъвто не е.Представяш се външно такъв,какъвто не си вътрешно.

-Лицемерът изполва хората около себе си за своя полза. Много хора например, чрез лицемерие проправят пътя си нагоре, като угодничат на другите.

-Лицемерието в съвременното общество,се счита от много хора за нещо нормално и естествено за живота, сякаш е неизбежно и необходимо.Има хора, които смятат лицемерието за път към успеха. Счита се като лесен начин за справяне с живота.

-Лицемерието е двуличие.Човек с две различни лица. С два вида поведение.За такъв човек не е трудно да стане актьор в някой театър. Подмазването и ласкателството заемат важна част в лицемерието.Тогава човек пренебрегва принципите си ,авторитета си.

-Лицемерният човек е човек под прикритие, в засада.

За християнина лицемерието е клопка от дявола.

-Лицемерието винаги е било неувяхващ бич за човечеството.То е качеството,което много хора са възлюбили и даже не знаят,че са паднали в лицемерие. Какво да кажем за себе си?Скоро попадали ли сме в лицемерие?А преди?...Нека да помним,че лицемерие е и това,когато човек иска хората да мислят за него нещо повече.Не е такъв,за какъвто се представя.Тук,пропадат много хора.Колко ли пъти сме били завладяни от такава ситуация?

-При лицемерието човек слага маската на заблуждението, с цел отсрещния да бъде заблуден.

-Лицемерният заблуждава другите с това, което не е. Имайки напредвид от казаното до тук,ние ще можем да познаваме кога сме в лицемерие.В еванг. на Матея, Христос 8 пъти каза:Горко вам, книжници и фарисеи,лицемери...”.Думата „Горко вам” е присъда,осъждане.Божията воля е да угодим на Бога,а лицемерието угажда на човеци.

Марка 7:6-7 ”А Той има рече:Добре е пророкувал Исая за вас, лицемерите както е писано:Тези хора ме почитат с устата си (с думи),но сърцето им отстои далеч от мен, обаче напразно ме почитат”.

Исус нарече фарисеите лицемери,защото те почитаха Бога по неправилни пътища.Тяхната почит към Бога,не беше от любов,а от желание да изглеждат праведни пред хората,а не пред Бога.Лицемерието ги караше да се издигат в обществото по неправилни начини.Лицемерният дава вид,че е духовен християнин.Така правеха фарисеите.

-Лицемерният обръща повече внимание на себе си,отколкото на характера си и на святостта.Лицемерът осъжда другите ,а той прави същото.

Мат. 6:2 ”И тъй,когато правиш милостиня,не тръби пред себе си,както правят лицемерите...”.

-Лицемерие е,когато християни вършат добри дела само за пред другите,а не от съчувствие или добри подбуди.Християнинът трябва да се запита:Следващото добро дело,ще го извърша ли,ако никой не разбере за него???

-Лицемерният учител ще има и лицемерни ученици. И накрая Мат.23:25”Горко вам книжници и фарисеи лицемерци, защото чистите външността на чашата и на блюдото,а отвътре те са пълни с грабеж и насилство. Слепи фарисеино, очисти първо вътрешността на чашата и блюдото, та да бъде и външността им чиста.”

Бог да ни дава мъдрост и сили да се пазим от лицемерието. Да го разпознаваме отдалеч! Амин