WebSiteTemplate.org
Начало > Какво правиха девиците?

Какво правиха девиците?

Девиците на Господа са вярващите. В Матей 25 глава Исус ги нарича девици, които живяха живота си със свободната си воля, но разликата беше, че половината имаха по-качествен живот от другите. Според това как живееха, те се разделиха на разумни и неразумни. И колкото повече наближава идването на Исус, толкова по-ясно ще изпъкват неразумните. Не е трудно да се види. Постъпките, думите, духовният живот говорят ясно, дали човекът е разумен вярващ или не...

- И така, едните допускаха в себе си света и компромисите, а другите не правеха така.

- Неразумните не са окончателно отпаднали, но нямат Божията близост, отчуждени са от присъствието и силата на Бога. Божията благодат ги е изоставила.

Евреи 8:9 „...те не устояха в Завета Ми и Аз ги оставих – казва Господ.” Или... повярвали са, извел ги е Господ от света, но по-късно не са устояли в спазването на Божиите изисквания. В ІІІ Царе 6:12-13 се казва, че ако Божият народ изпълнява Господните заповеди, Бог няма да ги изостави.

Това, което правиш, определя и духовното ти състояние. Вечер гледаме ли телевизия, или използваме времето за четене, молитва, за Божието дело, посещения на болни и отпаднали? Събираме ли се и с други вярващи? Пазим ли се от света? По принцип, разумните гледат да не мине ден без да четат и да се молят. Неразумните не правят така... Безразлично им е. Не чувстват нужда от редовно пребъдване, което води до закоравяване и охлаждане. Това състояние започва с: кога чели, кога не чели Библията, кога се молили, кога не. Понякога може и две седмици да не четат. Не се насилват да пребъдват...

Неразумният човек върши тайни грехове и идолопоклонства в съвременна форма. Неразумните се успокояват в себе си, че имат някаква вяра. Разумните мразят компромисите, а неразумните ги допускат. Едните гледат да внимават на живота си, а другите много не забелязват, например, малко лъжа, малко кражба, малко неправда, малко бе! Нали и другите го правят?

Друго важно нещо е търпението. Едните постоянстват в търпение, а другите постоянстват в гняв, обида, непростителност, кавги, яд, разправии, отмъстителност. Разумните помнят Йов и желаят да подражават на него.Разумните гледат как да се доближат до Бог и да бъдат ревностни за Него. Не е така с неразумните. Едните искат повече да се усъвършенстват и повече да внимават, а другите не правят така. Много неразумни преди грабването ще се окажат първи по вяра, дела, ревност и служене на Господ. А някои вярващи, повярвали преди години, ще се отпуснат, ще се уморят... и такива ще бъдат последни в духовната надпревара.

- Подготовка за грабването! Амос 4:12 казва: „Приготви се да посрещнеш своя Бог!” Разумните ще правят това, ще се готвят! Как? Ами, ще поправят живота си според Божието Слово. Няма да се изоставят. Неразумните ще си останат неподготвени и Христос ще ги завари такива (Мат. 25 глава). На самото грабване, ще има големи изненади. Например: Вярващ, който е смятал Господ да го вземе, е останал.Защо? Защото духовният му живот е бил незадоволителен.

Християните, кандидати за небето, ще бъдат изпитани и в дребни неща дори. Изпитани и във верност, в честност, в справедливост, в търпение, в щедрост, в отношение към другите и в други неща. Неразумните ще позволяват стария живот да вирее в тях от време на време или редовно. При разумните няма да е така. Ако святостта ти стане безразлична, не си добре духовно, вървиш назад. Трябва да се бориш с егоизма, с невъздържаността, със светския живот, губенето на време. Липсата на святост е неразумност. Трябва да се стремим към посвещение, вярност, смирение, покорност и любов с вяра. Това  е разумно! Кое ще надделее?

Отстъплението, за което ІІ Сол. 2 глава говори, е свързано с вярващите. Невярващите няма от какво да отстъпват. Днес повече от всякога, земните неща, безразличието и духовната умора завладяват масово християните, като ги правят духовно сухи и студени. И са нужни сериозни усилия в пребъдването и святостта, за да не ни завладее духът на неразумността.

В тези последни дни, не само невярващите нямат интерес към духовните неща, но и много вярващи губят интерес към духовното, към богослуженията. Появява се силен интерес към материалното – земя, ранчо, бизнес, много работа, заетост. Тези неща обаче, правят християнина безплоден. Това го каза Исус в притчата за сеяча в Мат. 13:22 „...но светските грижи и примамката на богатството заглушават Словото и той става безплоден.”

Отстъпление в какво още?

- от ревността за Господа – това води до формалност (традиционност) в духовния живот.

- от святостта

- липса на желание за богослужение и за духовна работа

- посещения на болни. Днес младите християни са скарани с това...

Отстъпление се забелязва не само в България, но и в други страни. Това е духът на последното време. Духът на Лаодикия, на едно духовно отпускане. Нито студен, нито топъл... Ако си студен, Бог ще те стопли духовно. Но хладкото състояние е лъжливо и заблуждава християнина, че е добре... а не е така. Много вярващи се чудят за духовното безразличие в църквите. Но това е пророкувано, Мат. 24:12 „Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее.” Също ІІ Тим. 3:1-5, Лука 17:26-30 – Ноевите, Лотовите дни... Да бъдеш духовно неразумен, това е небрежност към собствената ти душа.

Пр. 22:3 „Благоразумният предвижда злото и се укрива (взима мерки), а неразумните вървят напред и страдат.”

В 7 глава на Матей Исус казва: „Който чуе тези Мои думи и ги изпълнява... И който чуе... и не ги изпълнява...”           И все пак, Бог има една армия от верни хора.В заключение: Времето, което още имаме, е кратко и бърза. Нека го използваме, за да се подготвим и да бъдем от разумните. Имаме възможност. Не трябва да я пропиляваме. Божията воля е... да бъдем разумни християни. Но имаме все пак и свободна воля да избираме как да живеем. Чуйте Пс. 50:23 „...и на онзи, който оправя пътя си, ще покажа Божието спасение.” Това значи, че от неразумен, си станал разумен. Пита се: Какво правят девиците на Господа днес? Бог да ни помогне!!!