WebSiteTemplate.org
Начало > Добри неща, които не ползват човека 

Добри неща, които не ползват човека 

Интересна мисъл. Да се занимаваш с добро нещо, а да не те ползва. Яков 2:22 ”...вярата действаше заедно с делата... и от делата се усъвършенства вярата”. Пак Яков, само че 1:22 ”Бивайте обаче изпълнители на Словото, а не само слушатели,та да лъжете себе си”. И така, какво иска да каже нашето заглавие?... Това е, да имаш работа с добри неща, но когато се правят по неправилен начин - не ползват човека.

1.Това е вяра без дела.Вярата е добро нещо,но ако  не е подкрепена с добри дела-става безсолна,става болна вяра(хванала рак),това е гола вяра, мъртва.Прочетохме вече Яков 2:22.Вяра без дела,разрушава спасението.Такъв лесно може да отпадне,защото вместо дела по Бога,ще прави делата на света,на дявола.А вяра с дела,затвърждава спасението.Делата са както водата за посятото растение...

2.Друго добро нещо,което не ползва, е четене на Библията без прилагането й.Четенето е нещо хубаво,но ако не се прилага,какво ползва човека че е чел?Той само е получил информация.Или,оглежда се в Библията, след малко забравя и си живее както си знае.Ние прочетохме,че трябва да бъдем изпълнители на Словото,а не само слушатели,не само да се чете.Стойността на Библията е в нейното прилагане.Знанията не влияят така силно както добрия пример.

3.Знанията са добро нещо,когато не са придружени с гордост.Библията казва,че знанието възгордява,а любовта назидава.Знанията имат стойност,когато са придружени с мъдрост и смирение.Знанието украсява човека,но придружено с гордост...отблъсква.Колко лесно може да се правят добри неща по неправилен начин!

4.Вярващ без вяра.Добро нещо е да си вярващ.Вярваш в Исус-Божият Син.Но не е много мъчно да си вярващ без вяра.Срещал съм хора,вярващи от различни църкви.Eдин не вярва в другия свят,друг не вярва,че Бог може да изцери рак,порок на сърце.Друг пък ми каза:”Христос може и след 500 год. да не дойде!”Някои не вярват,че Исус ще дойде да вземе вярващите.Склонен съм да вярвам,че това са вярващи непораснали или охладняли без да знаят това.Виждал съм хора,отпаднали,а продължават да говорят за Бога,но съм забелязал,че започват да се съмняват в много духовни неща.А това е вследствие на духовното им охлаждане,където се губи вярата в свръхестествените и духовни неща.

5.Християнство без Христос! А сега де? Каква странна комбинация.Това е състояние,в което човек смята,че е вярващ,но няма живота на Христос в себе си.Или пък да вярваш в Бога,а да нямаш новорождение.Живееш уж с Бога но и със света.Рим.8:9”Но ако някой няма Христовия Дух,той не е негов.”  Значи възможно е човек да ходи на църква, вярва някак , а да няма Христовия Дух. Ние говорим за добри неща,които се правят по неправилен начин, които не ползват човека.Вярата обаче, действа с дела.

6.Вършене на добри дела с цел да те видят.Мат.6:1-4.       Когато искаш да дадеш пари на някой,дай ги така,че само той да разбере. Например като се ръкуваш с него.

7.Молитва без вяра.Добро нещо,но вършено неправилно.Молим се,а вътре в себе си си казваме:дали ще стане?Или само се помолим за нещо,кажем го и толкоз,без да продължим да го очакваме.Да очакваш отговора,който искаш-е вяра.Вижте стотника и болния му слуга...

 

8.Християнски живот без святост.Всъщност,само изглежда християнски.Има грехове,които не се виждат от другите,но Господ ги знае.Евр.12:14”Търсете мир с всички и онова освещение...”   Святостта е солта в християнството. Солта-това е живот по Бога,добрия пример,качествено пребъдване,и добри взаимоотношения с другите.”Бивайте изпълнители на Словото”-за да не излъжете себе си...Християнския живот без святост-значи и липса на страх Господен в сърцето на човека.

 

9.На последно място,друго добро нещо.Спасение,но болно от рак,което значи-отпадане.Хубаво е да си в спасението и да стоиш в него.Не да излизаме от него чрез грях и отпадане.Работата е,че отпадането идва незабелязано...както болестта спин.Заразеният от спин,ако не се изследва...може да разбере чак след  години че е болен.

Все хубави и добри неща споменахме,но когато се използват неправилно не ползват човека.”вярата действа заедно с делата”-казва Яков.”Бивайте изпълнители на Словото”-иначе защо да лъжем себе си?Бог да помогне,добрите неща,да ги правим по Библейски начин за да угодим на Бога и да ни бъде добре.