WebSiteTemplate.org
Начало > Защо вратата е тясна?

Защо вратата е тясна?


За коя врата говорим? Ето коя! Матей 7:13-14 „Влезте през тясната порта (врата), защото широка е портата и пространен е пътят, който води в погибел, и мнозина са ония, които минават през тях. Понеже тясна е портата и стеснен е пътят, който води в живот, и малцина са ония, които ги намират.” Да, малко са тези, които са решили с цената на всичко да тръгнат по стръмния и тесен път нагоре. Но първо е влизането през тясната врата, а после е тръгването на горе по стръмния път. Вижте подобния текст. Тук забелязваме една допълнителна подробност.

 

Лука 13:24 „Подвизавайте се да влезете през тесната врата; защото ви казвам, мнозина ще се стараят да влязат, и не ще могат.” За голямо съжаление за хората е, че думите на Исус са верни. Ще има хора, които ще вярват в Бога, но няма да могат да влезнат. Вероятно нещо им е попречило. Явно е, че тук става дума за духовна врата, през която влизат вярващи хора. Това се тези, които не само вярват в Бога, но и са приели Исус за личен спасител с едно истинско библейско покаяние, което значи и промяна в живота. Исус каза ясно: „Аз съм вратата, през Мене ако влезе някой, ще бъде спасен...”


Практиката показва, че тясната врата не се харесва и не е привлекателна за много хора в света, защото не се минава удобно през нея. Защо? Защото трябва усилие, за да се влезе и да се направи нещо ново, което досега човекът, който не е бил спасен, трябва да направи. Ако има в някого неща, които Господ не харесва, а човекът си ги харесва, вратата става неудобна. Неправилни неща, натрупани в нас пречат за преминаването през тясната порта. Това ми прилича на следното: натоварил съм се с голяма раница, торби и друг багаж и се опитвам да влезна през тясна врата, като онези през които се отива към терасата. Мъча се, натискам, а не става. Багажът върху мен ми пречи, а аз искам да премина и се напъвам. Някой се провиква: „Махни тези неща от тебе и ще влезеш.” Аз обаче не искам, защото тези неща си ги обичам, искам да са с мен, свикнал съм с тях. Как да се разделя с тях? Вероятно има и хора, които си мислят,че са влезнали през врата, а всъщност не са, само буксуват пред нея.


Защо вратата е тясна? Тясна е, защото телевизията например, бълва мръсотии, подигравки, неморалности към душата на някой християнин, а той не иска да разбере, че е така. Не може да бъде победител. Вратата е тясна и не се харесва, защото трябва да се прощава при всякакви условия.


Вратата е тясна, защото святият живот на практика, се оказва камък, в който се спъват много хора.


Вратата е тясна, защото святият живот и усъвършенстването не са харесват много. При някого въобще не се харесват. Компромисите са по-привлекателни.


Вратата е тясна, защото светът пие алкохол, прави и други неща, а на християнинът му се иска да прави и той това, макар и малко.


Разголеното и неморално обличане, типично за по-младите хора също може да се окаже пречка. Важно е с какъв мотив се правят нещата. Една християнка споделила с пастора си: „Преди да повярвам носих по възможност най-късите поли, за да съблазнявам мъжете.”

Вратата е тясна, защото светът краде и лъже, а християнинът се чуди да прави ли това или не, под предлог,че му се налага.


Вратата е тясна , когато човек свиква системно да не обуздава нервите си. В много случаи вместо нерви можем да кажем – демоните и тяхната проява. Можем ли да се замислим какво значи нерви погледнато през духовна призма?


Вратата е тясна, когато в човекът се проявява светския дух, арогантност и непокорство.

 

Вратата е тясна, когато се обърне гръб на вярата, молитвата и богослужението.


Вратата е тясна, когато решим да вървим по широкия път. Тогава вратата наистина се вижда много тясна.


Вратата е тясна, когато човек не чувства нужда от покаяние и промяна. Когато човек е станал безчувствен към греха и не усеща,че грехът е зло. От това следва заслепение, а от там и заблуждение.


Вратата е тясна, защото зад нея пътят е стръмен и труден, не изглежда привлекателен, а мъчен за изкачване. Има изпотяване и умора. Някои си казват: „Защо трябва да се измъчвам и изпотявам, така си ми е добре!”


Вратата е тясна, защото трябва да се разделим с вредни и лоши навици, станали любими и предпочитани. Затова Исус каза: „Ако дойде някой при Мене (да повярва)... и не намрази собствения си живот...” Кой живот? Ами точно този живот в човека, неправилният, който му пречи да мине през вратата и за пътят след врата. Пол Уошър беше казал: „Отивате на богослужение, а преди това сте гледали сериали...” Много пъти става така – сериалът свършва и християнинът отива на богослужение ограбен, празен, без Божията сила.

 

Да намразим себе си, значи да намразим в живота си онова, което Бог не харесва, онова, което не е свято и осветено. Ето защо Христос предупреждава, че вратата към небето, към вечния живот е тясна, трудна за този, който не пребъдва всеки ден в Бога. Да пребъдвам, значи да стоя в Бога, в учението Му. Ако не правим това, ние като духовна пръчка, бавно започваме да изсъхваме, защото чрез пребъдването Бог влива духовен живот в нас, напоен от присъствието Му. Сухият клон не е нужен и се отрязва, защото няма плод нито живот в него. И ако това стане с някой християнин, както се и случва, трябва да се поплаче за такъв. Никога не трябва да забравяме, че вратата е тясна. Сега чуйте това: „Не знаете ли, че които тичат на игрището, всички тичат, а само един получава наградата? Така тичайте, щото да я получите.” /І Коринтяни 9:24/


Господ да ни помогне, така да живеем, че не само да влезем през вратата, но и да вървим нагоре с вяра, защото, ако устоим докрай имаме вечно и щастливо бъдеще. Ако наистина тичаме в святостта, най-накрая Христос ще ни посрещне с разтворени ръце. Неговите ръце продължават да бъдат разтворени вече 2000 години за тебе, за мене, за всеки, който вярва в Него. Тези ръце, прободени от любов към нас, сочат тясната врата. И който с вяра разбира, пред тясната врата ще се спира. Широката врата, широкият път, води към ада. Тясната врата и стръмният път водят към щастлив живот сега и през вечността. Ако всеки ден сме с Господа както трябва, стръмният път към небето няма да ни изглежда труден и непривлекателен. Ако обичаме Господа тясната врата и стръмният път няма да ни плашат. Тясната врата има претенция. Вратата Христос, иска да те притежава 100%. Да Му разрешим това.