WebSiteTemplate.org
Начало > Неща,свързани със спасението

Неща,свързани със спасението

 

В Деян.16:16-18,въпросната жена от Филипи,в коато имало предсказателен дух от дявола,казала:Тези хора ви проповядват път за спасение.А божието слово-Библията,посочва Исус Христос,като единствен Спасител на света.Спасение...но от какво?Каква опасност заплашва човека,та Божието слово предлага Спасител от тази опасност?Трябва да отбележим,че човек,за да се спаси,са му необходими две неща:

 

1.Човек трябва да осъзнае,че ако не е спасен,каква опасност го очаква.

2.Човек трябва да осъзнае и средството,чрез което може да се спаси от опасността.

 

А Библията е тази,която говори и за двете-за опасността,ако не си спасен и средството за спасение.Който не търси спасение за безсмъртната си душа,той не осъзнава и опасността,която го преследва.Такъв човек не вярва в опасността дори,когато някой му я посочи...Коя е опасността за човека?Това е грехът!Лука.13:3 казва:”...ако не се покаете...ще загинете.”.Грехът е опасност,защото води човека към ада,към вечните мъки.И понеже Бог знае сериозността на вечното погубление,реши да предупреди човеците и да им даде Спасител,та всеки,който повярва в Него,да не загине в пъкъла огнен,а да бъде спасен за вечен живот.А какво е грехът?То е всяка неправда,всяко неззаконие и неправилана работа,всяка несправедливост.Грехът-това е омразата,завистта,блудството,лъжата,кражбата,лоши думи,отмъщение,клевета,алчност,гордост,егоизъм и т.н.А често,тези неща,които сега изброих,се харесват на хората.Особено невярващия човек,наистина тези неща му допадат.И той не може да вярва,че има опасност от други неща.

 

Един въпрос!Кой може да убеди невярващия и да го изведе от грешния му път?И да му посочи,че в греховете му,се крие голяма опасност за живота и душата му?И кой е този,който най-добре ще убеди човека,за да потърси спасение?Кой е този?Това е Святия Дух на Бога(Йоан16:7-14).Ще ви представя два случая:

 

1.Деян.16:25-30

2.Деян.2:37”като чуха това,те ужилеби в сърцата си,казаха на Петър и на другите апостоли:какво да сторим братя?”С други думи какво да правим,за да се спасим?И в двата случая виждаме,че само Святия Дух отваря най-добре ума и сърцето на човека,за да схване греха и да търси спасение.Само Св.Дух говори така в човека,че грешника да чувства отвращение от греха.Да разбере,че грехът е нещо много лошо и погубващо.Сега...ние дотук,говорим за опасността от греха,а също и за Спасителя от греха.Когато Св.Дух извърши едното,т.е. да посочи на човека греха и опасността,Той прави и второто-посочва Спасителя,нуждата от Него...Деян.16:31”Повярвай в Господа Исуса Христа и ще се спасиш,ти и домът ти.”Защо пък да вярваме в Исус?Не може ли в нещо друго да вярваме?Не!Защото чуйте Йоан14:6”Исус му казва:Аз съм пътят,истината и животът.Никой не идва при Отца(Бога),освен чрез Мене.”.Също Деян.4:12”И чрез никой друг няма спасение...” и 1Тим.2:5”...един ходатай между Бога и човеците,човекът Христос Исус,...”.

 

Съзнаваме ли и ние,които вече сме повярвали,че в греха се крие най-голямата опасност за живота ни?Нашите души събудени ли са от Св.Дух?Ако да,тогава за нас грехът няма да е наслада,но ще е нещо,което ще ни отвращава.Ако между нас,има човек,който още не е спасен,нека да се покае и да приеме Исус като личен Спасител и да поправи живота си...и да бъде спасен от вечния ад.Тази сутрин/вечер помни,грехът има,и води до лоши последствия.Заплатата на греха е смърт.Помни,че има Спасител,Който се интересува от теб.Тези,които са спасени:нека пазят себе си от греха и хитростите на дявола.Тук на земята...животът ни е една война,една битка,за вечен живот или вечни мъки в ада.Ние трябва да изберем!Това трябва да го осъзнаем и да не го забравяме.