WebSiteTemplate.org
Начало > Трудните неща

Трудните неща

Знаете ли, че трудните неща могат и да не бъдат трудни. Те стават трудни поради това, че християнинът не е достатъчно пораснал, не е узрял така, както трябва. Трудността идва и поради несъвършенството на християнина. Идва също и от вътрешното ни противоречие. Противоречието е неизяснена истина. Когато истината се изясни, няма противоречие и човек разбира нещата.

Някои християни отпадат, защото след като повярват, смятат, че има ваканция за вярата и за святостта. Те се извиняват с трудните неща.

Трудната работа не е спасението. Знаем, че Исус понесе трудността на спасението. За нас то е безплатно и е даром. Трудната работа е след спасението. Как ще живеем след като сме спасени? Когато има невъздържане, липса на смирение и  знание, трудностите стават реалност. След спасението си, вярващият открива, че пак може да греши и че не е станал идеален. Оттук нататък, когато трябва да се изгради добър християнски характер, започват трудните неща.

Когато не се живее според Библията, нещата започват да ни изглеждат трудни. Бог може да ни спаси, но не и след това да си живеем както си искаме.

Много неща се усложняват, поради грешки от страна на човека. Нашата тема е за трудните неща. Защо „трудни”? Защото да се контролираш, да внимаваш, да се въздържаш, да търпиш трудни хора, да не говориш излишни думи, не е много лесна работа.

Трябва да си признаем, че трудните неща лесно ни спохождат, защото или ние си ги правим трудни, или допускаме да стават трудни.

Филипяни 2:12 „...изработвайте спасението си със страх и трепет!”

Филипяни 2:14-15 „Вършете всичко без роптание и без препиране, за да бъдете безукорни, незлобливи и непорочни Божии чада, всред опако и извратено поколение, между които блестите като светила на света.”

За много хора тези цитати не са лесно нещо. Ти например, какво ще кажеш?

Едно от трудните неща е човек да се бори със себе си. Знаеш Библията какво казва, но неволно правиш нещо съвсем друго. Знаеш своята слабост и виждаш в процеса на живота как тя се проявява.

Когато трябва да направиш нещо, което не ти харесва, трудно ли е? Трудно е да се бориш със слабости и лоши навици, с които си свикнал през целия си живот.

Преди да повярваме, не сме познавали истински себе си. След новорождението, Бог отваря ума ни да видим себе си, за да разберем колко много има още да се изграждаме и усъвършенстваме. Това може да не е лесно, но е възможно.

Когато говорим за трудните неща, това не означава да се отчайваме, плашим и обезсърчаваме. Когато сме покорни на Бога, с Божията помощ, трудностите се преодоляват. Бог дава сили и изходен път.

Нека помним, че трудните неща са и проверка, изпит за вярата ни. Спомнете си например за Йов. Трудните неща го доусъвършенстваха. Трудните неща нямат за цел да ни съборят, а да ни изградят. Спомнете си и за Йосиф в затвора. Трудностите, които премина, го направиха способен и квалифициран да изпълни плановете, която Бог имаше за живота му.

Искам да те попитам: „Трудно ли ти е да познаваш себе си? Какво ще кажеш за това?” Мисля, че за много хора, да се научат на смирение, е нещо трудно. Това е едно от най-трудните неща.

Същото важи и за търпението. При мен са идвали вярващи хора от различна възраст и са споделяли, че им липсва търпение. Когато в тебе нещо бушува, а ти трябва да запазиш спокойствие, е нещо, което много хора не искат да правят.

Днес много млади хорат не искат да понасят трудности, но те не знаят, че трудностите смиряват и облагородяват. Хората са свикнали повече да обичат лесните неща. За много хора вършенето на добро е трудно нещо. 2 Петрово 1:10-11 „Затова, братя, постарайте се още повече да затвърждавате вашето призвание и избиране, защото като вършите тези добродетили, никога няма да изпаднете! Понеже така ще ви се даде изобилно вход във вечното царство на нашия Господ Исус Христос.”

Да изграждаш добри взаимоотношения с нервни хора също е трудна работа.

Да работиш с много хора и да не ги нараниш също е трудна работа.

Не е лесно винаги в трудни условия да контролираш себе си.

1 Йоан 3:3 „И всеки, който има тази надежда в Него, очиства себе си, както е Той чист.”

Да, но да очистваш себе си също е трудна работа. Това означава да вървиш против себе си.

В Матея 25 глава Исус говори за разумни и за неразумни християни. Фактът, че неразумните християни са останали неразумни, говори, че те са срещали трудност в посвещението.

Вярвате ли, че трудностите ще ви научат на много неща?

Яков 1:2-3 „Считайте го за пълна радост, братя мои, когато падате в разни изпитни, като знаете, че изпитването на вашата вяра, произвежда твърдост!”