WebSiteTemplate.org
Начало > Бъди винаги готов!!!

Бъди винаги готов!!!

 

Мат.24:44”...бъдете и вие готови, защото в час, когато Го не мислите, Човешкия Син ще дойде.”

 

Мар.13:37”А каквото казвам на вас, на всички го казвам:”Бдете”.Или :внимавайте, бъдете готови всякога, не се отпускайте.Ако се каже само:Бъди готов, е някак общо казано.За какво да бъдем готови?Ами...има за какво да бъдем готови.Например:

 

1.Трябва да сме винаги готови да поучаваме.

 

Мат.21:23...дойдоха при Него, като поучаваше, и казаха: С каква власт правиш тия неща? И кой Ти е дал тая власт?”Това е важно, защото ти не знаеш, че Бог неслучайно праща някой при тебе, да му говориш за Бога, за спасение, може би някакво свидетелство, някаква поука, или как Бог те е изцерил, отговорил на нуждата ти.И ако Господ ни праща хора, ние трябва да им гооврим – това е Божията воля за нас.1Петр.3:15”...бъдете винаги готови да отговаряте, с кроткост и страхопочитание на всекиго, който ви пита за вашата надежда.”Ето,...да бъдем готови винаги за Божието дело.Бог очаква от нас, след като сме повярвали, след това да се трудим в Неговото дело.

 

2.Бъди готов за изненади при благовестието.

 

Исус се сблъска с тези неща, вероятно и ние ще се сблъскаме.Ако познаваме Словото Му, помним много неща, тогава ще знаем как да говорим с мъдрост, като ще употребяваме цитати от Библията.

Мат.21:23-27;Мат.22:16-22 – говорене с мъдрост.Ако редовно всеки ден четеш Библията...и ти ще говориш с мъдрост.

Притчи 2:6”защото Господ дава мъдрост.”Мъдростта идва от знанията на Библията, идва и с четене, и много молитва.

 

3.Бъди готов за добри дела.

 

Тит3:1”Напомняй им да се покоряват на началствата и властите, да ги слушат, да бъдат готови за всяко добро дело, да не говорят лошо за никого, да не бъдат крамолници(хора, които се карат и разправят), да бъдат нежни и да показват съвършена кротост към всичките човеци.”Какво ще кажете?Правим ли това?готови ли сме както чухме...за дела по Бога?

 

4.Бъди готов срещу заблудите, да не се заблудиш в греха, или в някакви учения или философии и да изкривиш Божия път в себе си.

 

Така беше с фарисеите, които вярваха също в Бога.В Мат.22:29 Исус им каза така:”Заблуждавате се, като не знаете Писанията, нито Божията сила.”Тук Исус разкрива, че когато един вярващ не е запознат с Библията, той е способен да се заблуди по някакви неща.И всичко това, поради факта, че не се знае Библията.А само тя показва правия път за живота ни.Извън Божието Слово няма добро за нас, които вярваме.

 

5.Бъди готов за изненади, не само в благовестието, но и за тези изненади, които живота може да ти поднесе.Изненади, или проблеми, трудности, болести, проблеми с деца и внуци...изпитания.Явно, трябва да сме готови как да реагираме, какво да правим, как да постъпваме.Ние знаем, че Господ помага.Писано е:”много са неволите на праведния, но Господ го избавя от всички тях.”(Пс.34:19).

 

6.Бъди готов за дълготърпение.

Евр.10:36”Защото ви е нъжно търпение, та, като извършите Божията воля, да получите обещаното”. За какво ни е нужно...Защо?Защото не знаеш кога ще дойде...

 

7.Бъди готов за смъртта.

Много е важно, ако дойде смъртта до някого, как ще го завари?Дали е подготвен за небето, или не?Много хора не мислят за смъртта и не се готвят за другия свят.

 

8.Бъди готов за идването на Исус, за Второто пришествие.

Мат.24:44”Затова бъдете и вие готови, защото в час, когато Го не мислите, Човешкия Син идва.”

Мат.22:1-8 – остава само да сме готови, за да влезем в небесната слава.Какво още значи думата:”готов”, „готови”???

Мат.26:41”Бдете и молете се...”Когато човек е неподготвен за нещо, той е неприятно изненадан, защото ситуацията го е сварила неподготвен.А подготвен – значи човек, очакващ спокойно нещата, когато човекът е буден, внимателен, зареден.

 

Бъди зареден акумулатор, който е готов за работа всеки ден.Това е важно за нас – винаги готови за Господа и с Неговата помощ.