WebSiteTemplate.org
Начало > Какво има под килима?

Какво има под килима?

Искам да направя една съпоставка на естествения килим в много домове и онова, което е под килима на сърцето. Както килимът е важна част от една къща, така и сърцето е важна част от духовната ни къща. Какво може да види една домакиня в стаята под килима? Тя може да види:

Забравени неща

Много пъти, когато една домакиня вдига своя килим, тя може да намери различни неща, като: игла, копче, стотинка, играчка и други. В духовно отношение ние също трябва да вдигнем килима на сърцето си, за да открием какви забравени добродетели има, които не сме използвали. Това може да са способности, умения, таланти, които или сме забравили да разработваме, или го правим частично.

Талантите са неща, чрез които можем да бъдем полезни на другите хора и на Божието дело. Под килима на сърцето може да има не само забравени добродетели, но и лоши навици, за които не се сещаме, че са лоши. Живеем в тях, свикнали сме и сме забравили, че пречат в духовния ни живот.

ІІ Петрово 1:8-9 „Защото, ако тези добродетели се намират у вас, и изобилват, те ви правят да не сте безделни, нито безплодни, относно познаването на нашия Господ Исус Христос. Но онзи, в когото те не се намират, е сляп, късоглед и е забравил, че е бил очистен от старите си грехове!” В по-горния контекст се говори за добри дела, благоразумие, себеобуздание, твърдост, благочестие, братолюбие и любов.

Прах

Много пъти домакинята с изненада забелязва прах под килима си. В духовно отношение прахът е символ на мързел и немърливост. Прахът показва, че скоро не е чистено. Никой не обича праха и всеки иска да се очисти от него. Така е и в духовния живот. Чувстваме ли, че трябва да изчистим духовния прах, полепнал по нас. Дали има немърливост в живота ни спрямо четенето на Библията?

Дали понякога ни омръзва да правим добро? Ако ни е омръзнало, значи сме допуснали прах, замърсяване, на душата и сърцето си. Исая 5:24: „цветът им ще възлезе като прах, защото отхвърлиха поуката на Господа на силите.” Този стих показва, че вместо плод е имало прах. Ами, ако с нас стане така?

Насекоми

Обикновено хлебарки, паяци и други насекоми плашат децата, а при възрастните всяват възмущение. Често в живота идват неприятни неща, които са като духовни насекоми. Идват и си отиват, но не те питат искаш ли, или не. Готов ли си, или не. Налага се да бъдем винаги бдителни и внимателни към всичко онова, което идва срещу нас. Дори във време на радост дяволът може да се опита да ти отнеме мира от сърцето. Имали ли ли сте такъв случай? Духовните насекоми са много по-неприятни от материалните.

Духовните насекоми са гадините на лошите чувства, лошите мисли, непростителност и злопаметност. Те могат да оставят и лоши следи в душите ни. Ако не се справим с тях, те ще повлияят отрицателно и в бъдеще за нашата духовност, зрялост и растеж. Тези духовни насекоми са ситуациите често, които искат да вгорчат живота ни. Как мислите вие, тези „насекоми” не идват ли често между човешките взаимоотношения? Непростителността например е като паяк, който иска да изплете мрежа в човешката душа. И такива неща може да има под килима на сърцето.

Боклуци

Човек много се изненадва, когато види боклук под килима в собствената си къща. Той вижда това, което не иска да види. Боклукът е нещо неприятно, от загнил плод се разнася неприятна миризма. Така е и с боклука в душата и сърцето на човека. На никой не му харесва боклукът. Но откъде идва той? Идва от света, чрез очите ни, когато гледаме неправилните неща. Чрез ушите, мислите и пожеланията, които не са добри.

Ако не вземем мерки за почистването на духовните боклуци, те ще се напластяват повече и повече в нас и това ще издава лоша миризма. Това е миризмата на характера. Мисля, че боклукът пречи и на Бога и на човека. Той не само че мирише, но може да зарази и здравите плодове. Така и в духовните неща. Духовният боклук закоравява. Нужна е метла, а метлата е покаянието, смирението, святостта. Може би трябва по-често да работим с тази метла! Ето какви неща за отхвърляне може да има под килима на сърцето:

ІІ Коринтяни 7:1 „И тъй, като имаме тези обещания, нека очистим себе си от всяка плътска и духовна нечистота!”

Евреи 12:2 „Нека отхвърлим всяка тегота (тежест) и грехът, който лесно ни сплита!”

І Петрово 2:1 „И тъй, като отхвърлите всякат злоба, всяка лукавщина, лицемерие, завист и всяко одумване...”

Кал

Неморалните неща в този свят са баня от кал. Не само неморалните, но и много други. Понякога домакинята намира под килима кал от обувки, мърсотия и се чуди от къде е дошло всичко това, как е внесено, кой е влезнал с мръсни обувки. Дяволът е този, който иска да ни изцапа с кал. Ако християнинът е небрежен, дяволът идва, донася кал, омърсява сърцето и си отива.

Исая 52:2 „Отърси от себе си пръстта... освободи се от връзките по шията ти...!” Пръстта, калта, това е мръсното, светското, греховното, което те бута назад, което пречи. Ако човек се пази от естествената кал, колко повече трябва да се пази от духовната кал, която изцапва душите ни и оставя тежки последици! Но тук, в този стих, Господ ни приканва: „Отърси от себе си пръстта!” или „Очисти се, измий омърсеното сърце!”

Петна

Понякога какви ли не петна могат да се видят по килима – от плодове, от химикал, от разни течности или храни. Това поражда неприятно усещане. Домакинята веднага взема мерки за отстраняването на тези петна. Много по-лоши са обаче петната в душата и сърцето. В Еремия 2:22 пише: „Твоето беззаконие си остава петно пред Мене.” Грехът опетнява, светът опетнява. Всеки иска да няма петна по дрехите си, защото са грозно нещо. Разводът пред Господа е също петно. Човек може да живее и да не знае, че дрехата на спасението му е опетнена, че има петна, следи на греховност.

Яков 1:27 „Да пази себе си неопетнен от света!”

Ефесяни 5:27 „За да представи на Себе си църква славна, без петно или бръчка, или друго такова нещо, но да бъде свята и непорочна.” Христос ще дойде да вземе такава църква.

Вода

Тя е нещо друго, по-различно. Често се случва пералнята да потече, или детето да изсипе чаша вода, която да отиде под килима. За разлика от другите боклуци, тук водата накисва и помага за очистване. Ние имаме нужда водата на живота да ни почиства. Или ще се подложим на тази вода, или ще я пропуснем. Йоан 7:38 „Ако някой вярва в Мене, реки от жива вода ще потекат отвътре му.”

Блясък и чистота

След като домакинята е почистила под килима, и аз отида и го вдигна, ще видя чист и бляскав паркет. Защо? Защото са положени грижи. Метлата и четката са действали, и мястото е поддържано чисто, но килимът пречи да видя какво е състоянието отдолу. Трябва да го вдигна, за да видя. Трябва да се сещаме за мястото под килима на нашето сърце.

Псалм 18:20 „Въздаде ми Господ според правдата ми, според чистотата на ръцете ми, възнагради ме.”

Псалм 51:10 „Сърце чисто сътвори в мен, Боже, и дух постоянен обновявай вътре в мен!”

Една от задачите на килима е да посреща гости. Обаче какви гости идват в сърцето ни? Кой иска да владее там? Понякога човек е като килима – служи на всички, всички ходят по него. Нека и ние да служим на другите и да ги търпим. Какво бихме казали, ако Господ ни попита: „Какво има под килима на твоя живот?” Чисто ли е мястото под килима, което място е нашето сърце? Проверяваме ли често какво има под килима на душата ни? Какво има под килима, си остава личен проблем за всеки един от нас.