WebSiteTemplate.org
Начало > Божиите следи

Божиите следи

 

Ще разгледаме две неща:

1.Божиите следи в природата

2.Божиите следи в човека

 

Ако човек върви по мокър пясък, той оставя следи.Така и Господ, когато създава нещо, Той оставя разумни следи в това, което прави.И когато хората погледнат Божията работа, да разсъдят, че това не е случайно.

 

1.Божиите следи в природата.

Ис.45:12”Аз създадох земята и сътворих човека на нея.Аз!Да!Моите ръце разпростряха небето.Аз дадох заповеди на всичкото му множество.”

 

Ис.45:18”...Бог, който създаде земята, направи я, и я утвърди.Който не я направи пустиня, но я създаде, за да се населява.”   ”Аз съм Господ и няма друг.”

Професор Стоеул казал така:”Бог не е толкова малък, че науката да не може да Го забележи!”   Той не е толкова скрит и неразбираем, че невярващите да не могат да Го схванат и да разберат, че съществува!?   Не, всичко говори за Неговата творческа дейност.    Много от научните умувания не могат  да схванат и докажат Божиите следи и творения,защото са извън полето на науката.

 

Пс.104:24”Господи, колко многобройни са Твоите дела.Всички тях Ти си Извършил с мъдрост.Земята е пълна с Твоите творения.”


1.Земята – движи се по орбита и не се отклонява.Това не показва ли, че някой вече е наредил това?  Ами гравитацията и земното привличане случайно ли е?   Още нещо:Преди науката да докаже, че земята е кръгла, хиляди години преди това Библията казва следното:  Ис.40:22”...онзи Който седи над кръга на земята...”,  Йов26:7”...окачва земята на нищо.” – плува в пространството.Земята е наклонена с наклон 23 градуса и така тя се движи около слънцето.Тя  се движи, а от начина на движението й се явяват годишните времена.Движенията й са  точни и служат за сверяване на часовниците ни...Това мъдро устройство прави вярата ни да расте и да знаем, че мъдрият Творец е оставил своите следи в творенията Си.

2.Растенията – и в тях виждаме мъдрата Божия наредба.

Растенията нямат като нас ръце и крака, но техните корени, стъбло и листа, представляват цяла фабрика за израстването им...

Един човек лежал под сянката на едно орехово дърво.Като гледал орехите, почнал да укорява Бога, че е направил голямо дърво, а толкова малки орехи.Точно в този момент пада един орех и го удря по челото.Човека скочил и си казал:Ако Бог беше направил орехите като диня големи, сега щях да съм мъртъв.И той започнал да казва:Знае си Бог защо ги е направил малки.Знае Бог как да направи растенията.

3.Животните.

Тревопасните животни имат усет към тревите.Имало 600 вида треви.Волът подбира за ядене 270 вида трева, овцете 350 вида, козите 450 вида.Но, ...кой научи животните на това подбиране на тревите?Ето това са следите на Бога в животинския свят...Кокошката откъде знае,че трябва да обръща яйцата си, когато ги мъти, за да не се излюпват сакати?Лалугерът откъде знае, че трябва да захапе всяко зрънце точно там, където е зародиша, за да не може да поникне, когато ги складира в дупката си?Това случайно ли е?

4.Въздухът.

Той се състои от 21% кислород и 79% азот.Ако тези проценти бяха нарушени – кислорода да беше повече, щяхме да изгорим в един миг.Въздуха в природата се обновява.Как?Хората и животните вдишват кислород, а издишат въглероден диоксид.Растенията обаче приемат въглероден диоксид, а освобождават(изпускат) кислород, който е нужен за хора и животни.Това също е следа от Бога в природата...Щъркелите например, когато отиват към топлите страни,те не прелитат над морето, а над сушата.Господ знае, че могат да се уморят и да паднат във водата и да умрат, затова е вложил тази мъдра ориентация в тях.Говори се за щъркелите, че са много умни, интелигентни и морални птици.Ако щъркел изневери на семейството си,други щъркели обграждат виновния в кръг и го убиват .Ами пчелите?Защо не правят килийките за меда квадратни или триъгълни, а ги правят  с 6 стени.Защото това е най-добрият вариант за вместване.  Как прелитат големи разстояния и се връщат и не само, че запомнят пътя, но взимат със себе си и още пчели.Хората така не правят. На входа на кошера има пчела пазач, която не пуска пчела, която не носи мед.Кой вложи тази мъдрост в тези насекоми, които не разбират и не говорят?

5.Водата – лятото пада като дъжд, който напоява, а зимата като сняг, който служи като топла завивка за растенията.Когато температурите са под нулата, метала, пръста и всичко друго се свива, а водата се разширява и се поява лед на повърхноста на водата.Ако водата не се разширява, ледът щеше да започва от дъното и щеше да се втвърди цялата река, или море.Тогава всичкия живот във водите щеше да умре.А това не е ли мъдрото устройство на Твореца? Подобни примери има още много. От всичко казано дотук, ние виждаме, че Бог е оставил следи за себе Си!Така че, не само Библията, но и природата и всяко творение говори за Бога като Създател.А това стимулира и стабилизира нашата вяра, за да вярваме още повече в Господа.Рим.1:19,20”Понеже това, което е възможно да се знае за Бога, на тях е известно, защото Бог им го изяви.Понеже от създанието на света това, което е невидимо в Него, т.е. Вечната му Сила и Божественост, се вижда ясно разбираемо чрез творенията, така щото човеците остават без извинение.”

 

2.Нравствения закон в човешкото съзнание е следа на Бога в човека.

Философът Кант казал така:Две неща ме учудват – нравствения закон в мен и звездното небе над мен.”     Нравствения закон в нас е свързан със съвестта ни да разбираме доброто и злото и да се придържаме към доброто.Човек знае, че когато лъже, не е добро.Когато обещае, а не изпълни, не е добро.Ако някой се дави в реката и не правиш нищо...пак е лошо, и т.н.Но откъде са тези вродени в нас нравствени норми?Хората ли ги измислиха?Не, Господ ги е вложил в нашето сърце.  Рим.2:14,15”...понеже, когато езичниците, които нямат закон по природа вършат това, което се изисква от закона, то и без да имат закон, те сами са закон за себе си по това, че те показват действието на закона, написано на сърцата им, на което свидетелства и съвестта им, или ги осъждат помежду им, или ги оправдават.”

Следователно, след всяка наша постъпка нашата съвест или ни осъжда или ни радва.Това е нравствения закон, който Бог е вложил вътре в нас.След всяко престъпление съвестта започва да обвинява и осъжда човека, докато не сподели и не каже.Има хора, където насила заглушават гласа на съвестта...Гръцкият известен писател и мъдрец – Плутарх, писал, че някой си човек на име Бесус убил баща си и никой не го видял, но въпреки, че се отделил от обществото, нямал никакъв покой.Даже когато лястовиците пеели, струвало му се, че казват:Този е убиеца, този е убиеца...

В 1884г. в Моравия, в едно село избухнал голям пожар и никой не знаел кой е подпалвача.Имало жертви – изгорели хора.Един човек постоянно избягвал хората и стоял вкъщи със заключена врата.Нещо го мъчело и не му давало мир.Явявали му се образи и го заплашвали.Поради угризенията на съвестта не издържал и се предал на властта.

Две неща са явни:

1.Че нравствения закон съществува

2.Че той е вроден в нас от Бога

Същия Бог, който казва на Авраам следното:”Аз съм Всемогъщия Бог.Ходи пред Мене и бъди непорочен.”(Бит.17:1)

 

Индия, където хората не вярват в Исус, един пастор попитал един индиец от едно село, знае ли,че кражбата, лъжата, блудството и др. са грях?   ”Да” – отговорил човека, знам, че е грях!Пасторът отговорил:Че вие тогава знаете 10-те Божии заповеди. Кой ви е научил на тях?”Господ” – отговорил човека и посочил гърдите си, като казвал, че тук вътре Бог е сложил тези разбирания за злото.

 

В заключение: Не само във физическия свят Бог е сложил своите следи, но също и в нашия нравствен живот.И не само това, но когато човек повярва, Бог също оставя във вярващия своите следи на мир, радост, любов, спокойствие и сигурност.И ако Господ оставя своите следи в нас, това ще ни променя, ще станем други...

Така че, следите на Бога са едно насърчение за нас, нещо, което възвисява и вярата ни в духовните неща.