WebSiteTemplate.org
Начало > Вътрешен живот

Вътрешен живот

 

Има външен живот – животът на тялото, неговите действия и грижи за него.Има и вътрешен живот, който се проявява в душата на човека.Ние не можем да видим процесите на вътрешния живот, но можем да видим последствията от вътрешния живот, проявяващи се чрез тялото.Например – мислиш вътрешно, а после правиш това, което мислиш.Или, има видима форма от невидимия вътрешен живот.

 

Вътрешният живот – това е скришният живот в сърцето.В Мат.5:1-12, Исус остави хилядната тълпа, изкачи се на планината и започна да поучава учениците (вярващите).Това е проповедта на планината.Тази проповед е записана изцяло и подробно от Матея от 5-7 глави.В нея Исус е засегнал най-важните проблеми, на които ние трябва да обърнем внимание.Така например в 5 глава Исус започва с проблема за щастието.Думата блажени, на съвременен език значи щастливи.Проблемът за щастието, винаги...през всичките векове е вълнувал човека.Защо?Защото в живота на много хора щастието е отлитало или е било съвсем кратко.Животът на хората е надпревара в търсене на щастие. То все се изплъзва, а човека все го търси.Но...Исус така изложи предмета за щастието, че накара своите ученици да погледнат навътре в душите си.Исус показа, че ако има нещо ценно, то това са нашите души.Вярвам, че всеки, който с вяра чете или слуша тези думи от 5 глава, неминуемо ще започне да се вглежда навътре в себе си.Тогава човек разпознава бедното и незадоволително състояние на сърцето си, на вътрешния си живот.Исус изтъкна необходимостта, че за да бъдат щастливи, трябва да се примирят с Бога, за да дойде мир, ред и хармония в душите им.Тогава ще дойде живота, който можем да обозначим като щастие.Но нека сега спрем нашето внимание върху една друга важна мисъл на Исус в проповедта Му на планината, а именно: Исус обръща вниманието ни към нашия вътрешен живот (Мат.6:25-33).Исус учи, че:

 

-Центърът на нашия живот е вътре в нас;

-Ценността ни е в нашия дух и душа;

-Ако спечелим целия свят, а погубим душата си, какво ни ползва?

-Трябва да обърнем погледа си отвън навътре.Вътре в нас да влезне щастие и мир.Ако нашия поглед е обърнат навън, към външните неща, ще дойдем до духовна бедност;

-Ако гледаме първо и повече на храна, пари, облекло, мода, страсти, удоволствия, обзавеждания и др., показва, че ние не гледаме първо на вътрешното, а гледаме на външните неща, които са второстепенни.Тези неща на пръв поглед внушават сигурност и ако ние гледаме първо на тях, тогава ще изместим нашето виждане към вътрешните неща.Животът ни става външен, защото погледът ни е обърнат навън.Мат.6:21”защото, където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти.”И ако съкровището ни,т.е. ако ценностите ни са вън, то и сърцето ни ще е навън, към второстепенните неща.Тогава човек не оценява добре духовните неща, става повърхностен, незадълбочен.А един повърхностен вярващ, става духовно беден и непостоянен в молитва, в дела и започва да придобива не духовност, но религиозност и показност.Молитвата, милостта, добрите дела трябва да се закоренят дълбоко вътре в сърцето, като начин на живот.Затова Исус ни призовава да погледнем в себе си, за да видим вътрешното си състояние.Защото, каквото е сърцето ни, такива сме и ние.

 

В заключение:

 

Търсим ли в живота си щастие, мир, задоволеност?Ако търсим, тогава да погледнем вътре в себе си, да преоценим живота си.Виждаме ли лошите неща в самите нас, в живота си.И това създава ли в нас възмущение?Пак ще кажа – ценното не се намира извън нас, в материалните неща, но ценното е вътре в нас – и това са нашите души, които трябва да бъдат в изправност спрямо хората и Господа.Искаме ли нашия духовен живот да има сила и стойност?Тогава, нека да не се хвалим с външни неща, но тайния и скришен живот в сърцето, което е угодно на Бога(скъпоценно пред Него).Първо вътрешния ни живот да е в изправност.Тогава ще намерим пълно задоволство и награда от Бога.