WebSiteTemplate.org
Начало > Неща, които носят благословение

Неща, които носят благословение

Второзаконие 11:8-9, 26-28

Искам да представя само някои неща, които, като ги вършим както трябва, ще получаваме благословение.

Първото нещо, без което не могат другите благословения, това е вярата. Тя е причината и за нещата, които ще разгледаме оттук нататък. Вярата е движещият лост на християнството. Без нея не можем да угодим на Бога (Евреи 11:6). Без вяра, християнството е невъзможно. Когато я прилагаме, ние получаваме успехи и благословение. Например жената с кръвотечението (Матей 9:20). Тя не прояви малка вяра. Не прояви и повърхностна вяра. Тази жена имаше голяма вяра – вяра, която привлече вниманието на Христос. Тази нейна вяра получи отговор и жената бе изцелена. Това беше благословение за нея. Ето - вяра и благословение.

Не беше ли така и с Яир – началникът на синагогата. Когато умря дъщеря му, Исус му каза: „Само вярвай!” Христос наблегна на това вярата му да не отслабва поради обстоятелствата. С други думи Той искаше да му каже: „Не гледай на смъртта, на трудността и проблема, гледай на вярата, която може да победи смъртта.” И тук вярата донесе благословение.

Така беше и със стотника, и с ханаанката и болната й дъщеря. Помни, наградата на вярата е благословение.

Второто нещо, което може да ни донесе благословение е Словото Божие. То обаче е дадено не да стои само в библиотеката, а да се чете. Защо? Защото е храна за душата. Спреш ли да четеш, душата ти отслабва. Освен да се чете, Божието Слово трябва и да се живее. Това е главната му цел. Библията донася благословение не само за душата, но и за тялото. В Притчи 4:20-22 ни се казва, че думите на Бога са здраве за цялото ни тяло.

Когато четем Словото, то създава вяра в нас, докато го четем. Тогава Божието Слово ни изобличава и сме склонни да се поправим. Словото ни запознава с характера на Бога и ни показва кой е Той. Там ни се показва най-точно как да живеем, за да не отидем в пъкъла.

Молитвата също ще ни донесе благословение (Яков 5:15-16, Римляни 12:12). Безспорно, когато я практикуваме с вяра, молим се повече, живеем свято, могат да станат големи неща и благословения. Твоята молитва може да те промени. Докато още се молиш, можеш да се покаеш, Святият Дух може да дойде върху теб и да заплачеш.

Твоята молитва може да промени и други хора. Тя може да промени обстоятелствата около теб, за твоя полза. Чрез твоята молитва, Господ може да те пази, защото е писано: „Чрез Божията сила сте вардени.” Молитвата може да ти донесе много добри неща и отговори на твоите проблеми. Молитвата може да те смири, да те направи по-спокоен, по-радостен и весел. Тя променя вътрешното ти състояние. Всъщност тя се явява едно добро благословение за нас.

Пребъдване и святост, са неща, които също носят благословение (Йоан 15:2-5, Яков 4:8). Мисля, че в тези два пасажа е казано доста ясно. Пребъдването е нашето стоене в Бога, в смисъл, че мислим за Него, разговаряме с Него в молитва, имаме страх от Него, за да не грешим. Правим ли това, ще дойдат  благословения. Добре е да разпознаваме и да зачитаме кога Бог ни благославя и да бъдем благодарни. Присъствието на Бог в теб, не е ли благословение?

Любовта е също извор на благословение, но изчезне ли от нас, ставаме способни да вършим зло. Погледнете тези 15 качества в І Коринтяти 13:4-7. Можем да наречем любовта „Царицата на християнството”, „Бисерът, красотата на християнството”. Тя идва от небето и ни води към щастие, радост и удоволствие. Изгубим ли я, ние страдаме и пропускаме благодатта на Бога. Бог е създал хората, за да живеят в любов, но грехът обърка нещата.

Вярвам, че един ден всички християни, които ще отидат горе на небето, ще плуват в любовта на отношенията. Да, там нещата стават с любов, но и тук на земята Словото на Бога ни приканва да пребъдем в любовта, за да бъдем благословени. Любовта в нас ще ни действа смиряващо. Тя те кара да ставаш по-добър. Когато приложим повече търпение и молитва, любовта в нас се засилва. Опитай и виж дали това е вярно?

Любовта е, която създава  единство между хората, добри обноски и уважение. Любовта- това са възвишени и добри чувства в отношенията.

І Коринтяни 8:1 „любовта назидава”

І Коринтяни 14:1 „Следвайте любовта!”

І Коринтяни 16:14 „Всичко у вас да става с любов!”

Покорност и вярност също са неща, носещи благословение за нас. В Стария Завет непокорността на цар Саул го лиши не само от благословение, но и от живота му. Като че ли трябва повече време да говорим за непокорността, която ни лишава от благословение и носи наказание. Защо? Защото непокорността е бунт срещу Бога и Неговите цели. С непокорност, човекът се противопоставя на Божия план. Трябва да се пазим от нея. А покорността не само, че е угодна на Бога, но означава, че сме и в хармония с Него, за да вършим волята Му.

Покорният християнин трябва да се съобразява с изискванията на Бога. Покорността е послушание. Послушанието води към вярност. Забележете, че покорност и вярност вървят заедно, като две сестри. Покорност и вярност наистина са благословение за духовния ни живот. Яков 4:7 „Покорявайте се на Бога.” Това е заповед. Римляни 6:16 „Слуги сте на онзи, на когото се покорявате.” Ние ще бъдем слуги или на Бога, или на дявола.

Десятъкът също води към големи благословения. Който е опитал, знае за какво говорим. Въпросът за десятъка е заповед и дълг. Вижте например Малахия 3:10-11.

Битие 14:20 „Авраам даде десятък от всичко.”

Неемия 13:12 „Донесете десятъците в храма!”

Намират се хора, които казват: „Къде пише в Новия Завет за даване на десятък?” Ще посоча следните места:

Марко 12:17 „Отдавайте Кесаревото на Кесаря, а Божието на Бога.”

Матей 23:23 „Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, защото давате десятък от гьозума, копъра и кимиона, а сте пренебрегнали по-важните неща на закона - правосъдието, милостта и вярността. Но тези трябваше да правите, а онези – да не пренебрегвате!” Тук също сме призовани да не пренебрегваме нито десятъка, нито справедливостта.Изразът"тези тряваше да правите",се отнася за десятъците, които те давали, а израза"онези да не пренебрегвате",се отнася до справедливостта, милостта и правосъдието,които те пренебрегвали.

Десятъкът винаги е бил мощно благословение за човека, който жертва от сърце. Той принадлежи на Бога. Въпросът за десятъка обаче се основава на личната вяра, зрялост и духовност на християнина.

Искаш ли да има благословение в живота ти? Вярвам, че искаш! Тогава обърни внимание на това, което говорихме, а именно: вярата, словото, молитвата, пребъдването и вeрността, любовта, покорността и десятъкът. Това са няколко толкова важни неща, за нашето благословение!