WebSiteTemplate.org
Начало > Какво е твоето решение?

Какво е твоето решение?

Марк 16:15 „И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всеки човек. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен,а който не повярва ще бъде осъден”...

- Животът на човека не се състои в изобилието на материалните неща. Джон Ленън имаше всичко, но го убиха и умря млад, неспасен. Ален Делон е жив, не вярва в Бог и признава, че много го е страх от смъртта. Цар Соломон вярваше и имаше работа с Бог. Той беше много богат и имаше всичко в изобилие, но по-късно каза: „Всичко е суета, суета на суетите”, което показва, че душата е жадна за нещо повече от материалното. Религиозният човек не познава Бог от лична опитност и няма спасителна вяра, а умствена. Не е преживял покаянието, което спасява. Ето защо религиозността не позволява на човека да познае Бог и да се приближи до Него.

- Какво мислиш за човешката душа? Не можем да я видим, но тя съществува, тя е от естеството на другия свят, като специален вид енергия... Духът и душата на човека са неговата духовна същност. Без Бог човешката душа е покварена от боклуците на света. Днес хората се борят за чистота в природата, за чистота на водата, моретата и реките, околната среда, но истински грижи за опазване на човешката душа няма. А тя е най-ценното за човешкото съществуване.

Марк 8:36 „Понеже какво се ползва човек, като спечели целия свят, а изгуби живота си (душата си)?”

Мислил ли си, че може да умреш млад? Истинският човек не е тялото, а твоят дух, твоята душа. Тялото е само обвивката. Евреи 9:27 „И тъй като е определено на човеците веднъж да умрат...” Раждаш се и знаеш, че ще умреш.

- Къде ще прекарваш вечността? Това зависи от свободната воля на човека. Има вечно състояние за всеки и то се определя от нашия избор тук, на земята, не после след смъртта, както някои учат. Бог иска да живеем вечно, не обаче, в ада, а при Него. За това Той кани всички, но не всеки иска. Исус каза: „Елате при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя.” Винаги да помним, че без Бог, човек пътува за ада. Няма прераждане, с което някои се утешават. Исус предложи на света друга сходна по рима дума: „Новораждане”...

- Трябва да знаеш, че Бог те обича. Той е Бог на целия свят, но е баща само на вярващите в Него. Ти имаш вечна душа, която се нуждае от спасение. Бог знае всичко за теб, за грехове, за падения, думи и дела... Нищо не може да се скрие. Бог ще държи сметка, ако греховете ни не са простени. Бог иска да ти каже, че те обича и иска да дойдеш при Него такъв, какъвто си - грешен, окаян, нещастен и отчаян от живота. Бог те кани да повярваш, да се покаеш и да ти прости греховете. Адът е ужасно място, много хора са го виждали. Вземи мерки сега, за да не попаднеш там. Твоята душа е вечна и не си играй с нея.

Йоан 3:16 „Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.”

Един италианец отишъл в Америка, работил доста време и спечелил много пари, но всичките си спестявания ги обърнал в материална ценност, купил голям, скъп диамант. Качил се на кораба, за да се върне в Италия. Пътувайки на кораба, отвън на парапета говорил с други хора, показал им диаманта, похвалил се и започнал да си го подхвърля нагоре и да го хваща (както в цирка). Хвърляйки го нагоре, точно в този момент корабът силно се наклонил настрани, и диамантът паднал в океана.”

Ако не си спасен, недей да подхвърляш душата си в блатото на греха, защото е опасно. Може както този диамант, та да потъне завинаги в ада. Твоята душа има вечна стойност и най-добре е тя да падне не в греха, а в ръцете на Живия Бог. Библията казва: „Днес, ако чуеш, че Божия глас ти говори, не закоравявай сърцето си.” Много хора, когато са чули, са закоравили сърцето си за Божията покана, после то е ставало все по-кораво. Трябва да знаеш, че Божият Дух те подтиква в дадени моменти и ако ти отхвърлиш Неговата покана, може и да нямаш друг шанс. Не си играй с вечността!

- Бог ти предлага спасение сега, когато четеш тези думи. това е възможност за твоята душа. Сега е моментът да отстраниш греха и порока, да отстраниш ада от себе си. Ти нямаш сили да се промениш в святост. Един друг има, Който притежава тази способност – Исус Христос. Позволи Му да влезе в живота ти. Пусни Го още сега! Не се дърпай! Той умря за греховете на целия свят, но ще се спаси само този, който повярва в Него, който се покае и обърне гръб на греха, който Го приеме за личен Спасител, който оцени Неговата жертва на Голгота.

Погледни още сега на кръста с вяра! Бог иска да те докосне с преобразяващата Си ръка. Дай Му възможност за това! Довери Му се и няма да сбъркаш! Бог ти дава възможност за рая. Ако не повярваш, гордостта ти пречи за това! Ако след покаянието Го следваш, ти си записан в Небесната книга. След повярването има духовен растеж и усъвършенстване в святост. Не се чуди за твоята несъвършност, Бог знае как да те освободи... Може би в този момент Той ти нашепва в съзнанието – да се оставиш от греховния живот и да се хвърлиш в Божиите ръце. Какво е твоето решение в този момент? Ти трябва да решиш!!!

І Тим. 2:5 „Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците, човекът Христос Исус.”

Деяния 4:12 „И чрез никой друг няма спасение...”